DeepWiTraffic: Wi-Fi a neurónová sieť pre zlepšenie bezpečnosti na cestách

Technológie
0

Tím výskumníkov z univerzity v Memphise vyvinul lacný a prenosný systém na analýzu cestnej premávky (TMS - traffic monitoring system), nazvaný DeepWiTraffic. Nový systém kombinuje zariadenia Wi-Fi a Deep learning. TMS sú kľúčovou zložkou inteligentných dopravných systémov (ITS - intelligent transportation systems), ktoré sú zamerané na zlepšenie bezpečnosti a efektívnosti dopravy.

TMS zhromažďujú prevádzkové údaje, ako je hustota premávky, počet prechádzajúcich vozidiel, ich rýchlosť a trieda. TMS, ktoré sa používajú na automatické spočítanie a klasifikáciu vozidiel, môžu byť dočasné alebo trvalé, ich inštalácia a prevádzka sú však drahé. V USA takéto zariadenie určené len pre dvojprúdovú cestu vyjde v závislosti od úrovne analýzy na 25 000 až 35 000 dolárov ročne. 

Nový systém, predstavený v článku publikovanom na arXiv, využíva na analýzu snímanie stavu Wi-Fi, označovaného ako CSI (channel state information), ktorý je špecifický pre každé vozidlo prechádzajúce medzi vysielačom a prijímačom. DeepWiTraffic umožňuje presnú detekciu a klasifikáciu vozidiel využívaním týchto unikátnych informácií.

Priestorové a časové korelácie predbežne spracovaných údajov o amplitúde a fázach CSI sú identifikované a analyzované pomocou modelu hlbokého učenia na klasifikáciu vozidiel. Systém môže klasifikovať 5 rôznych typov: motocykel, osobné vozidlo, SUV, pickup a veľký nákladný automobil. Technológia si však poradí aj s inými objektmi, ktoré nepatria do týchto kategórií (napr. pohybujúci sa ľudia). Výskumníci navrhli konvolučnú neurónovú sieť (CNN), ktorá je optimalizovaná na automatické zachytenie vlastností CSI, a potom vyškolili model klasifikácie vozidiel na vopred spracovaných dátach CSI. 

DeepWiTraffic bol testovaný na veľkom objeme údajov CSI prechádzajúcich vozidiel a reálnych videodátach v celkovom rozsahu 120 hodín. Získal priemernú presnosť detekcie 99,4 % a priemernú presnosť klasifikácie 91,1 %, a to napriek nízkym nákladom na úrovni približne 1000 dolárov. Táto presnosť je porovnateľná s presnosťou drahších systémov založených na iných technológiách. Zatiaľ ide o prototyp, finálne riešenie by mohlo byť ešte jednoduchšie a menšie.

Zdroj: techxplore.com.

Redakcia

Všetky autorove články
smart city auto doprava siet WiFi clovek bezpečnosť ochrana system

Pridať komentár