Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Datamolino: čo v skutočnosti predávame, to sme zistili až vo Wayre

0

Datamolino je služba, ktorá spracuje všetky prichádzajúce faktúry a bločky bez prepisovania. Zároveň ich prehľadne zatriedi v rámci bezpečného on-line archívu, kde sú stále na dosah. Datamolino šetrí čas i peniaze, eliminuje chyby spôsobené manuálnym prepisovaním údajov. Poskytuje tak výhody veľkých podnikových riešení aj pre malé a stredné podniky.Skutočnosť, že ja a môj tím predávame ľuďom „voľný čas", ktorý môžu pomocou Datamolina využiť efektívnejšie, sme zistili práve počas obdobia vo Wayre.

Rozhodnutie dostať sa do pražského podnikateľského akcelerátora Wayra, ktorý je zapojený do svetovej siete celkom 14 akcelerátorov prevádzkovaných spoločnosťou Telefónica, hodnotím aj s odstupom času ako veľmi dobré. Vlani v júni sme sa stali súčasťou pražskej Wayra Academy. Prinieslo nám to kapitál vo výške 40 000 eur, ktorý sme získali za 5-percentný podiel v našej firme. Posilní to najmä vašu kredibilitu a imidž na trhu, ak do vás zainvestuje globálny hráč ako Telefónica.

Veľmi si ceníme aj získané skúsenosti od mentorov, ktorí nás vo Wayre viedli. Nezanedbateľný je aj nárast počtu kontaktov dôležitých pre rozvoj nášho projektu. Z Prahy sme vycestovali aj do iných európskych miest, vďaka čomu sme si rozšírili network.

O tom, že sme našu osemmesačnú prítomnosť vo Wayre využili na maximum, svedčí skutočnosť, že nás vybrali ako účastníkov Wayra Global Demo Day v Londýne. Na toto podujatie sa dostalo spolu 15 startupov z akadémií Wayra v rámci sveta. Datamolino ako jediné z Prahy. Vystúpil som tam s prezentáciou a využil som pri tom všetky praktické skúsenosti, ktoré mi poskytovali mentori v Prahe.

Vyjadriť sa na malom priestore, v krátkom čase a dokázať pritom vysvetliť potenciálnym klientom či investorom to najdôležitejšie o vlastnom projekte považujem za jednu z kľúčových zručností, ktorú som si mal možnosť vycibriť práve vo Wayre. Erudovaní mentori z rôznych oblastí marketingu nás priviedli k poznaniu, že to, čo ľuďom ponúkame, nie je technológia, ale riešenie na ich problém, ktoré im dopraje viac voľného času. Naše testy so zákazníkmi ukazujú, že automatické prepisovanie faktúr ušetrí oproti manuálnemu aj niekoľko hodín času.

Medzi expertmi vo Wayre boli aj špecialisti na segment SME, teda presne na cieľovú skupinu, kam sa orientujeme aj my, keďže automatické spracovanie faktúr si doteraz mohli dovoliť len veľké spoločnosti.

Ak startup využije obdobie vo Wayre naplno a posunie sa z miesta (my sme tam prišli len so živým konceptom a prísľubom zákazníkov volajúcich po riešení, ako je Datamolino, určite existuje veľká perspektíva, že mu časom na dvere zaklope investor. Do nás zainvestoval Fond technológií a inovácií, čo nám umožnilo posilniť tím a ďalej rásť.

Chceme sa postupne začať presadzovať vo svete, najskôr na trhoch hovoriacich po anglicky. S Wayrou by sme v spolupráci radi pokračovali. Keďže postupne chceme Datamolino uviesť aj vo Veľkej Británii, radi by sme sa o to usilovali s podporou akcelerátora v Londýne. Skúsenosť s Wayrou môžem slovenským startupom len odporúčať.

Andrej Glézl
Autor je CEO spoločnosti Datamolino.

Pridať komentár