Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Darknet: Boj s veternými mlynmi

0
Darknet. Temné dno internetu, opletené mystériom a tajomstvami, na ktorom sa v útrobách digitálnych čiernych trhov predáva aj ten najhrozivejší tovar. Drogy, ukradnuté identity, zbrane či detská pornografia. Všetko na dosah ruky. Ako tieto miesta fungujú, prečo sú tu a ako proti nim zasahujú policajné zložky? Darknet je súhrnné označenie pre špecifické typy sietí, ktoré sú používateľsky oddelené od klasického internetu. Aj keď v základe pôsobia ako samostatná entita, z technického hľadiska ide o tzv. logické, v trochu násilnom preklade „prekrývajúce“ siete (overlay network), fungujúce v rámci internetovej infraštruktúry. Pripojenie k nim je zvyčajne triviálne. Tak ako na prezeranie klasického webu potrebujete internetový prehliadač (napr. Chrome), aj na prezeranie darknetu je potrebný „darknetový prehliadač“. V základe ide o program, ktorý je schopný pripojiť sa do danej siete a na základe komunikačných pravidiel v nej pracovať. Existuje niekoľko rozdielnych typov takýchto sietí, pričom sú vždy od seba celkom oddelené. Ide napríklad o Tor, I2P či Freenet. Tor je suverénne najpoužívanejšia a najväčšia sieť tohto typu, za čo nepochybne môže jeho veľmi pokročilý návrh. Správy na zlikvidovaných čiernych trhoch po razii FBI v roku 2014 V základe sa dá Tor opísať ako automatický nástroj na šifrovanie a náhodné smerovanie internetového toku cez tisíce spojovacích bodov, čím sa zabráni sledovaniu, analýze dát a zisteniu fyzickej lokality prostredníctvom IP adresy. Používateľ tak môže bezpečne navštevovať webové stránky či posielať správy bez toho, aby bola odhalená jeho poloha a identita. Pravdaže, všetko len za predpokladu, že svoju identitu sám neprezradí, napríklad prihlásením sa do sociálnej siete pod svojím menom. Sieť Tor používajú napríklad ľudia žijúci v totalitných režimoch, žurnalisti pri komunikácii s tajnými zdrojmi alebo ktokoľvek, kto má záujem o ochranu svojej identity v rámci internetovej siete. Anonymizovanie používateľa v rámci prístupu ku klasickým in ... Zobrazit Galériu

František Urban

Všetky autorove články
Darknet

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať