SAMSUNG_112020 SAMSUNG_112020 SAMSUNG_112020 Advertisement

Ďalší projekt Pentagónu: Automatizovaná vojna

0
Americká armáda sa pri vykonávaní nebezpečných bojových operácií čoraz častejšie spolieha na inteligentné roboty, známe ako „autonómne zbraňové systémy“. Patria medzi ne robotické hliadky, drony sledujúce bojisko či autonómne ponorky. Robotické zariadenia zatiaľ iba nahrádzajú štandardné zbrane na konvenčných bojiskách. Pentagón však chce tento proces posunúť na novú úroveň – zamýšľa nahradiť bežných vojakov a ich zbrane, ale potenciálne aj admirálov a generálov robotickými systémami. Každá zložka moderného generálneho štábu vrátane plánovania bojov, zhromažďovania spravodajských informácií, logistiky, komunikácie a rozhodovania sa má podľa najnovších plánov Pentagónu zmeniť na zložité usporiadanie senzorov, počítačov a softvéru. A všetky tieto prvky budú potom integrované do „systému systémov“ s náz­vom Joint All-Domain Command-and-Control (JADC2). Takýto systém môže nakoniec prevziať väčšinu funkcií, ktoré v súčasnosti vykonávajú americkí generáli a ich vyšší štábni dôstojníci. V dôsledku významného pokroku v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia dnes môžu stroje zhromažďovať a hodnotiť obrovské množstvo údajov zo senzorov, rýchlo detegovať kľúčové trendy a vzorce a potenciálne vydávať rozkazy bojovým jednotkám, kde a kedy zaútočiť. Podľa amerických stratégov je nahradenie ľudí na vyšších riadiacich úrovniach inteligentnými strojmi nevyhnutné, pretože exponenciálny rast objemu informácií zo senzorov v kombinácii so zvyšujúcou sa rýchlosťou boja znemožňuje ľuďom sledovať rozhodujúci vývoj na bojiskách. Bitky, ktoré teraz prebiehajú niekoľko dní alebo týždňov, by sa potom mohli odohrať v priebehu niekoľkých hodín alebo dokonca minút. Takáto časová kompresia a rozmach údajov zo senzorov sa môže vzťahovať na akúkoľvek formu boja, najmä však na najdesivejšiu zo všetkých, na jadrovú vojnu. Kým doposiaľ mali tvorcovia rozhodnutí v čase medzi odpálením rakety a okamihom detonácie až 30 minút na to, aby zistili, či je potenciálny útok skutočný, alebo ide o n ... Zobrazit Galériu

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať