Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Ďalší krok pre umelú inteligenciu: Autonómna firma

Technológie
0

Predchádzajúca vlna transformačných technológií spôsobila, že organizácie sa stali viac prepojenými, informácie v nich prúdili rýchlejšie, čo podstatne urýchlilo aj rozhodovanie. Súčasná vlna povedie k tomu, čo by sme mohli nazvať autonómnym podnikom. Ide o organizáciu, kde sa mnohé rozhodnutia prijímajú pomocou strojového učenia. Podnikové aplikácie majú integrované modely strojového učenia, ktoré sa časom zlepšujú.

Konverzačný robot, ktorý vedie inteligentné, úzko špecializované rozhovory, už nie je len vedecký projekt. A teraz je tu prísľub, že strojové učenie bude možné použiť na rýchle budovanie a výcvik iných modelov strojového učenia. Skutočný potenciál strojového učenia spočíva v zlepšovaní každodenných podnikateľských rozhodnutí.

Takéto rozhodnutia sa uskutočňujú v každej organizácii. Akú cenu mám ponúknuť tomuto zákazníkovi? Ako najlepšie vyriešiť tento problém na spokojnosť zákazníkov? Koľko kusov tejto súčiastky by som mal objednať a kedy? Kto je najlepším kandidátom na túto úlohu? Aké pravdepodobné je, že tento zamestnanec dá výpoveď? Kedy by sa mala vykonať údržba tohto stroja?

Zlepšenie rozhodovania pri takejto otázke nemusí mať vážny vplyv na chod podniku. Lenže v celej organizácii sa vyskytnú stovky či tisícky takýchto otázok a ich zodpovedanie už má obrovský vplyv. Rozhodnutia, ktoré väčšina z nás robí v práci po celý deň, sú založené na predošlých skúsenostiach. A práve pri takýchto rozhodnutiach sa môže dobre uplatniť strojové učenie. Môže analyzovať údaje a hľadať v nich vzory, ktoré väčšina ľudí len ťažko nájde.

Ak ide o dôležité rozhodnutie alebo sa ocitneme v novom teréne, máme tendenciu požiadať o radu druhých a spoliehať sa na ich odborné znalosti. Takéto situácie nezmiznú, iba pri nich budeme môcť použiť moderné prostriedky. Nikto nechce robiť zlé rozhodnutia. No najviac škodlivé sú tie rozhodnutia, ktoré sme neurobili. Niečo sa začalo kaziť a existovali o tom náznaky, ibaže sme si ich nevšimli, pretože sme ľudia.

A ako to bude v autonómnom podniku? Každodenné rozhodovanie sa bude robiť lepšie. Bude sa rozhodovať rýchlejšie a s vyššou kvalitou. A v konečnom dôsledku to budú aj odvážnejšie rozhodnutia.

Mnohí vyjadrujú obavy, že umelá inteligencia a strojové učenie urobia väčšinu dnešných pracovných síl zastaranou. Dejiny však ukazujú iné. Príchod antibiotík a očkovacích látok neobral lekárov o prácu, iba ju urobil lepšou. Ani tabuľkové procesory neurobil zbytočnými audítorov a účtovníkov. Naopak, umožnili im urobiť viac práce za menej času.

Objavovanie lepších nástrojov zvyčajne mení našu prácu (a teda aj život) k lepšiemu. A bude to platiť aj vtedy, keď podniky začnú používať pri rozhodovaní strojové učenie. Stanú sa tak autonómnejšími a ich rozhodovací proces bude oveľa lepší. A onedlho sa autonómne podniky stanú štandardom.

Zdroj: forbes.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
umelá inteligencia AI biznis projekt zdravie bezpečnosť ochrana veda vyskum

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať