Dajte STOP-ku hejtovaniu na internete, Kampaň „I don´t masturhate“

Tlačové správy
0

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation (NOS - OSF) v týchto dňoch spúšťa mediálnu kampaň „I don´t masturhate" prostredníctvom ktorej chce poukázať na problematiku šírenia nenávistných prejavov na internete. Cieľom medzinárodného projektu, ktorého iniciátorom je práve Slovensko, je prispieť ku budovaniu priateľského, tolerantného online prostredia a eliminovať hejtovanie na internete. Do projektu „I don´t masturhate" sa súčasne zapája aj Česká republika, Maďarsko, Rakúsko a Taliansko.

Kampaň „I don´t masturhate" na Slovensku začala 19. mája 2014 a počas piatich týždňov bude aktivizovať užívateľov web stránok, ktorí sa s hejtovaním v online prostredí stretávajú. Zámerom je odmietnutie takéhoto správania na internete, a to prostredníctvom jednoduchého označenia nenávistných komentárov hashtagom a slovíčkom "#masturhate". Tí, ktorí sa do projektu zapoja, pomôžu identifikovať hejtovací obsah a poukážu na tých, ktorí nenávistné komenatáre šíria. Každý hejt označený hashtagom #masturhate sa automaticky objaví aj na stránkach kampane www.idontmasturhate.com.

"Slovo MASTURHATE vzniklo zmenou jedného písmenka", hovorí Michal Moravec, jeden z dvojice autorov pôvodného projektu prihláseného do súťaže Young Lions Competition 13, pre mladých reklamných tvorcov a dodáva: "Hľadali sme podobné slová k Hate a došli sme až k Masturhate. Celé to sedelo k tomu, čo chceme povedať." Spoluautor Michal Hornický komentuje: "Hejter je pre mňa človek, ktorý negatívne, nekonštruktívne a zaslepene komentuje čokoľvek, čo sa okolo neho deje a čo nie je v súlade s jeho hodnotami a presvedčením."

Útočné, nenávistné a často anonymné komentáre na internete, ktoré útočia na rasu, menšiny či „len" iný názor, sú fenoménom virtuálneho online sveta. Nie všetci si v plnom rozsahu uvedomujú dôsledky takéhoto správania, najmä ak ide o mladých, 16- 25 ročných mladých ľudí, ktorí sú primárnou cieľovou skupinou projektu.

Hovorí PhDr. Štefan Matula, PhD. Z Výskumného ústavu detskej psychológie
a patopsychológie: „V pozadí skoro každého hejtovania sa skrýva nenávisť- hlboká, intenzívna emócia vyjadrujúca zaujatosť, nepriateľstvo a odpor voči inému človeku, skupine ľudí ale aj voči neživým veciam v našom okolí. Spája sa s potrebou škodiť a spôsobovať bolesť. Na druhej strane, zvyčajne ak niekoho nenávidíme, nenávidíme v ňom niečo, čo je priamou súčasťou nás. Kampaň, ktorá sa začína, je veľkou šancou poskytnúť ľuďom, ktorí si svoju nenávisť kompenzujú týmto spôsobom, spätnú väzbu a pochopenie hlbších súvislostí."

Slovenskú Kampaň „I don´t masturhate" podporili mediálni partneri Topky.sk, Zoznam.sk, SME a viaceré známe osobnosti, medzi ktorými je spisovateľ Michal Hvorecký, rapper Vec, hudobníčka Katarzia, herec Robo Roth či zakladateľ WebSupportu Michal Truban. Svoje názory na online hejty a osobné skúsenosti s nimi prezentujú v krátkych videách, ktorú sú súčasťou mediálnej kampane projektu.

V rámci kampane „I don´t masturhate" bude realizovaný zber dát o hejtovaní v online prostredí, v spolupráci s vybranými médiami a v koordinácii s partnerskými spoločnosťami Romea z Českej republiky, Prospect Hungary (Prospect Műhely Alapítvány) z Maďarska, M-MEDIA Diversity Mediawatch z Rakúska a talianskou organizáciou Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať