DPDgroup a Renault štartujú prípravu doručovania prostredníctvom autonómnych vozidiel

Tlačové správy
0

V oblasti prepravy majú práve autonómne vozidlá potenciál stať sa prelomovými a zmeniť toto odvetvie od základu. Nárast objemu prepravených zásielok sa totiž podľa odhadov do roku 2025 zdvojnásobí, pričom len v mestách bude doručených takmer 15 miliárd zásielok. To kladie veľké výzvy pred dopravcov, ktorí budú musieť prinášať inovatívne a zelené riešenia doručovania v mestách a hlavne v ich centrách. Ako prvú lastovičku v tejto oblasti predstavujú DPDgroup a Renault riešenia prostredníctvom autonómneho vozidla Renault Z35.2.

Budúcnosť doručovania v centrách miest
Trh dopravy poslednej míle rastie a očakáva sa jeho výrazný rast aj naďalej. Online nákupy enormne pribúdajú, v roku 2017 nakupovalo v e-shopoch 57 % európskej populácie[1]. Aktívnejší zákazníci zrealizujú priemerne 45 online nákupov ročne. Rekordérmi sú Briti, ktorí vďaka vyspelému trhu absolvujú 82 online nákupov počas roka. Nakupujúci hľadajú na internete tovar nedostupný vo svojej krajine a lepšie ponuky. Európania si objednávajú produkty hlavne z Veľkej Británie, stále však výrazne rastú aj nákupy z Číny[2].

S prihliadnutím na štatistiky hovoria odhady o zdvojnásobení počtu doručených zásielok do roku 2025. Takmer 15 miliárd zásielok ročne bude doručených hlavne v mestách. Súbežne však mestá plánujú čoraz intenzívnejšie obmedzenia dopravy kvôli dopravným kolapsom a znečisteniu ovzdušia.

"Tento projekt nám umožní si predstaviť, ako môže optimalizovaná doprava poslednej míle tvarovať život v mestách. DPDgroup s radosťou zdieľa tieto vízie s kľúčovým automobilovým hráčom ako, je Renault," hovorí Thomas Steverding, Senior Group Manager Process & Development DPD Nemecko, zodpovedný za program inovácie autonómnych vozidiel v rámci DPDgroup.

S perspektívou rýchleho rastu mestského doručovania a tlaku na znižovanie ekologickej stopy je pre dopravné spoločnosti ako DPDgroup výzvou prispieť k trvalej udržateľnosti v mestách. Je potrebné neustále pracovať na inováciách z oblasti smart doručovania a zákazníckeho servisu, optimalizácie procesu doručovania v mestách a vývoja čoraz svižnejších doručovacích vozidiel.

DPDgroup prináša scenáre využitia autonómneho vozidla
Autonómne vozidlá majú potenciál stať sa prelomovou technológiou v oblasti prepravy a mať obrovský dosah na odvetvie od jeho základu - na ľudí, siete aj infraštruktúru.

Vďaka autonómnemu vozidlu Renault Z35.2 bude možné aspoň časť zásielok doručiť s vysokým stupňom flexibility a priniesť úplne nové možnosti doručovania, hlavne vo vnútorných častiach veľkomiest.

DPDgroup vypracovala konkrétne spôsoby a nové schémy doručovania s cieľom priniesť výhody lokálnym samosprávam a konečným príjemcom.

Autonómna preprava zásielok do vnútorných častí miest
Vozidlá sú naložené v triediacich strediskách a depách DPD v periférnych častiach miest a potom cestujú samostatne na daný bod stretnutia v centre mesta. Tam si už kontrolu nad vozidlom prevezme kuriér a čas ušetrený pri nakládke a presune do mesta môže venovať konečnému doručovaniu príjemcovi zásielky.

Mobilné úschovne
​Koncept vozidla Z35.2 sa dá využívať ako mobilná úschovňa, ktorá umožní DPDgroup naplánovať miesto doručenia a poslať oznámenie konečnému príjemcovi. Ten si bude môcť vyzdvihnúť alebo vrátiť zásielku sám v danej lokalite. Rovnako budú mať príjemcovia možnosť si vybrať miesto doručenia a časové okno, ktoré bude vyhovovať ich potrebám. Napríklad pôjde o doručenie domov vo veľmi skorých ranných hodinách, prípadne do práce počas obeda.

DPDgroup spolupracuje pri spĺňaní tejto výzvy so spoločnosťou Renault na vývoji a zlepšovaní každodennej práce pre kuriérov. Rovnako je cieľom splniť očakávania verejnosti a samospráv ohľadom smart miest.

"Vzájomná spolupráca môže ísť ešte ďalej. So skúsenosťami v oblasti dopravy poslednej míle je DPD výborným partnerom pre vývoj rôznych modelov doručovania," povedal Philippe Divine, Alliance Global Director at Renault-Nissan

Predplatné NEXTECH 2020

DPDgroup, inovatívny expert v doručovaní
DPDgroup poskytuje najlepší servis v rámci odvetvia pre širokú škálu spoločností a koncových príjemcov. Dizajnuje inovatívne riešenia doručovania s cieľom poskytnúť príjemnú zákaznícku skúsenosť a flexibilnú službu:

  • 32 000 lokálnych odberných miest Pickup: doručovanie mimo domu alebo práce. Pre 95 % zákazníkov sú odberné miesta Pickup dostupné do menej ako 15 minút od domu
  • Predict, unikátna interaktívna služba pri doručení, ktorá príjemcov upozorní na doručenie zásielky v daný deň, informuje ich o presnom hodinovom intervale doručenia. Počas celého procesu je možné flexibilne upravovať miesto či čas doručenia zásielky.
  • Doručenie počas vopred dohodnutého hodinového okna podľa výberu príjemcu je možné so službou Precise vo Veľkej Británii a vo Francúzsku.
  • Doručovanie dronom, ktoré bolo spustené na prvej pravidelnej linke v roku 2016 ako prvé na svete

[1] Eurostat
[2]DPDgroup E-shopper barometer 2017 realizovaný spoločnosťou Kantar TNS na vzorke 24,871 účastníkov z 21 krajín Európy.  
 
Zobrazit Galériu

PR Clinic s. r. o.

Všetky autorove články
auto autonomne vozidlo zasielka dorucenie DPD Renault

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať