Čo prinesie IFA 2019: Trendy spotrebnej elektroniky

0

V dostatočnom predstihu pred najväčším európskym veľtrhom spotrebnej elektroniky usporiadal organizátor tlačovú konferenciu, na ktorej analytici vysvetľovali tohtoročné trendy v oblasti spotrebnej elektroniky. Trendy sú určované buď tradične tak, že výrobcovia sa snažia uspokojiť požiadavky potenciálnych zákazníkov, alebo proaktívne, čiže výrobcovia ponúknu produkty, o ktorých zákazníci možno ani netušia, že ich budú potrebovať alebo si bez nich nebudú vedieť predstaviť svoju existenciu.

Presne v zmysle kréda niekdajšieho šéfa Sony Akia Moritu: „My trhy neobsluhujeme, my ich vytvárame.“ Čas ukáže, či niektorý produkt vystavený na jesennom veľtrhu,  ktorý sa bude konať 6. 9. – 11. 9. 2019, bude určovať trend. Veľtrh IFA je tradične načasovaný tak, aby na ňom výrobcovia mohli prezentovať produkty, ktoré sa objavia na predvianočnom trhu.


Súčasťou podujatia boli aj praktické ukážky fungovania domácich spotrebičov

Zo strany spotrebiteľov vo všeobecnosti bez ohľadu na produktovú kategóriu rezonujú požiadavky na výkon a jednoduchosť používania. Záujem sa posúva od najlepšej ceny k čo najvyššej hodnote a tento posun prebieha vo všetkých vekových kategóriách. Ľudia s nadpriemerným príjmom k tomu pridávajú požiadavky na prémiový dizajn a luxusné materiály, pričom akceptujú aj „prémiovú“ cenu. Aj spotrebiteľský segment takzvanej strednej triedy je ochotný akceptovať vyššie ceny, napokon čo iné mu zostáva.

Televízory s cenou nad 800 eur už majú vyšší trhový podiel než televízory v cenovom intervale 500 – 800 eur. V roku 2018 bola priemerná cena predaných televízorov v Európe 505 eur.  Priemerná cena smartfónu bola vlani 363 eur. Všetci svetoví výrobcovia si uvedomujú kúpnu silu strednej triedy a snažia sa v cenovej hladine 300 – 350 eur ponúknuť prémiový dizajn a čo najviac funkcií, samozrejme, s prihliadnutím na to, aby nekanibalizovali svoje špičkové modely. Bezdrôtové reproduktory stále patria medzi najobľúbenejšie zariadenia spotrebnej elektroniky.

Výrobcovia umožňujú ich vzájomné prepojenie (ako inak – bezdrôtové) s cieľom dosiahnuť priestorovú reprodukciu alebo pokryť zvukom členité priestory bytu. Reproduktory pripojené k internetu umožňujú nielen počúvať hudbu zo streamingových služieb vrátane nahrávok v kvalite s vysokým rozlíšením, ale slúžia aj ako rozhranie na hlasové ovládanie nielen pri výbere hudby, ale aj pri ovládaní spotrebičov a subsystémov inteligentnej domácnosti.


Hans-Joachim Kamp z Gfu  vysvetľuje trendy NA rok 2019

Digitálni asistenti a umelá inteligencia

Digitálni hlasoví asistenti predstavujú dominantnú inovačnú tému. Z hľadiska maximálnej interoperability vyniká Alexa. Najväčší trhový podiel vďaka dominancii produktov a služieb Googlu, predovšetkým mobilnej platformy Android, má Google Assistant. Najuniverzálnejšie zariadenia s integrovanými hlasovými asistentmi sú inteligentné reproduktory. Vzhľadom na už spomínanú interoperabilitu asistentky Alexy majú najvyšší trhový podiel reproduktory Amazon Echo. Do konca roka 2019 sa predpokladá 85 miliónov predaných kusov. Reproduktorov Google Home sa podľa odhadov analytikov predá 45 miliónov.

V segmente inteligentných asistentov napojených na spotrebnú elektroniku – či už priamo, alebo nepriamo – sa začína používať členenie na tieto druhy:

Asistent v zariadení je zameraný na zjednodušenie ovládania a používania zariadenia, pridáva mu inteligenciu. Typické príklady sú Siri (Apple) či Bixby (Samsung) v smartfónoch a inteligentných spotrebičoch. 

Domáci asistent je navrhnutý na integráciu rôznych zariadení, či už sú to inteligentné spotrebiče, alebo zariadenia IoT do inteligentných domácností či inteligentných budov. Cieľom je orchestrovať heterogénnu infraštruktúru, teda rôzne zariadenia rôznych platforiem od rozličných výrobcov do harmonického celku. Typický príklad je Alexa od Amazonu.

Osobný asistent má za cieľ asistovať pri každodennom živote, či už pracovnom, osobnom, pri fitnes, alebo športových tréningoch, pri odpočinku a, samozrejme, aj počas spánku. Táto kategória sa dá rozdeliť ešte na dve podkategórie: na asistentov integrovaných v nositeľných zariadeniach a univerzálnych viacúčelových asistentov ako sú Cortana či Google Assistant.

Asistent ako súčasť služby je orientovaný na nové metódy interakcie zariadení, prípadne ľudí prostredníctvom inteligentných zariadení so špecifickými službami. Ako príklad môžeme uviesť Auru či Dijingo.

 

V súčasnosti je ovládanie prehrávania hudby piata a ovládanie spotrebičov až šiesta činnosť, ktorou sa používatelia najčastejšie obracajú na inteligentných hlasových asistentov. Na prvom mieste sú rôzne konkrétne otázky, na druhom mieste sú otázky ohľadne počasia, nasledované nastavovaním budíkov a alarmov a na štvrtom mieste je inicializácia telefonických hovorov a posielanie správ.

Umelá inteligencia bude všadeprítomná, buď zabudovaná priamo vo firmvéri produktov novej generácie, alebo cez už spomínané služby digitálnych asistentov. Moderné inteligentné spotrebiče prevzali na seba úlohu osobného asistenta v oblasti, na ktorú sú určené. Pripojené zariadenia si môžu navzájom vymieňať informácie, monitorovať a analyzovať osobné návyky, vytvárať a realizovať návrhy na optimalizáciu danej činnosti.

Napríklad sofistikovaná AI zabudovaná do firmvéru najnovších 8K televízorov dokáže dokonale prispôsobiť dnešné rozlíšenie obrazu poskytovaného tvorcami obsahu novým možnostiam zobrazenia. Pokročilé technológie HDR na báze AI umožňujú zobraziť širokú škálu kontrastu medzi oslnivými jasnými a hlbokými čiernymi časťami obrazu v prirodzených farbách, tak ako ich nakrútili tvorcovia filmov a televíznych programov, bez zbytočného presaturovania. Rovnako aj sprievodný zvuk. Inteligentný softvér analýzou nielen zvuku, ale aj obrazu môže rozpoznať, či zvuk pochádza z futbalového štadióna, koncertnej sály alebo diskusného štúdia, a priebežne realizovať zodpovedajúce úpravy.

  

Globálne trendy

Podľa analytikov z GFK globálny trh so spotrebnou elektronikou bude stále rásť, aj keď tempo medziročného rastu sa zmierňuje, čo naznačuje saturáciu trhu. Zatiaľ čo v roku 2017 bol medziročný nárast 7 % a vlani 3 %, na rok 2019 sa predpokladá medziročné tempo rastu len 1 %. Napriek celkovému spomaleniu tempa rastu je percentuálny podiel jednotlivých segmentov takmer konštantný: telekomunikačné produkty, kde majú dominantné zastúpenie smartfóny, majú podiel 44 %, veľké domáce spotrebiče 17 %, IT a kancelárske produkty 15 %, produkty audio, video a foto takisto 15 % a malé domáce spotrebiče 9 %. Trh sa postupne saturuje aj napriek tomu, že sa skracuje životný cyklus používania produktov spotrebnej elektroniky. Niektoré nové spotrebiče však vykazujú rekordný medziročný nárast. Sú to hlavne robotické vysávače  (+35 %), ručné akumulátorové vysávače (+47 %) a úplne automatické kávovary (+19 %).

Spotrebná elektronika v širších súvislostiach

Časť zariadení sa uplatní v súvislosti s mobilným životným a pracovným štýlom digitálneho nomáda, väčšinou sa však veľké a malé domáce spotrebiče používajú v domácnostiach. Preto musia reflektovať nielen primárne požiadavky používateľov na daný produkt, ale aj na trendy v bývaní a v neposlednom rade aj na demografické trendy. V bytoch, predovšetkým v novostavbách, ale aj v rekonštruovaných bytoch v bytových domoch, ak to statika dovolí, sa presadzuje filozofia známa z firemného prostredia ako open space.

Otvorená kuchyňa, ktorá je súčasťou haly, sa stáva centrom života v domácnosti. Z toho vyplýva požiadavka na čo najnižšiu hlučnosť, predovšetkým pri spotrebičoch, ktoré sú v prevádzke dlhší čas, ako je chladnička a umývačka riadu. Ľudia sa začínajú čoraz viac zaujímať aj o zdravý spánok a uvedomujú si problém s modrou zložkou svetla, ktorá tlmí produkciu spánkového hormónu. Pre spo­trebnú elektroniku sú mimoriadne priaznivé aj súčasné demografické trendy, teda starnutie populácie a čoraz väčšia obľuba životného štýlu „single“. Pre obidve spomínané kategórie je spoločné to, že potrebujú pomocníkov do domácnosti a takisto sprostredkovanie multimediálnej zábavy.

Technologické vychytávky

Na IFA 2019 sa signifikantne prejaví nástup komunikačnej technológie 5G, vystavovaná bude prvá generácia 5G smartfónov a ďalšie typy mobilných zariadení budú nasledovať čoskoro. Návštevníci IFA sa môžu tešiť na veľké televízory, ktoré sa dajú zvinúť a uložiť do úhľadnej skrinky, či smartfóny, tablety, prípadne ultrabooky, ktoré možno zložiť s deliacou rovinou prechádzajúcou cez displej. Prototypy ponúknu predzvesť mobilného telefónu budúcnosti napríklad vo forme náramku. Predpokladá sa vystavenie prvých funkčných zariadení s obrazovkami, ktoré sa budú dať prepnúť na takzvaný transparentný režim, a veľa ďalších noviniek.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
IFA trendy spotrebna elektronika technológie umelá inteligencia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať