Čo je to kontrolný súčet a prečo by vás mal zaujímať?

0
Ak často z internetu sťahujete rôzne veľké súbory, pravdepodobne ste sa už niekedy stretli s možnosťou overenia ich kontrolného súčtu. Možno tento výraz poznáte v anglickej podobe, ktorou je Checksum, prípadne ste sa s ním stretli v rámci jeho jednotlivých typov, ako napríklad CRC (cyklický redundantný súčet), MD5 (algoritmus Message-Digest) či SHA (Secure Hash Algorithm). Kontrolný súčet je relatívne krátka sekvencia alfanumerických znakov, ktorá slúži na overenie toho, či je stiahnutý súbor identický s jeho kópiou na serveri, teda či nedošlo pri jeho sťahovaní k chybe. Súbor totiž naoko môže vyzerať dobre, ale z dôvodu chyby v rámci internetového prenosu alebo zle fungujúceho HDD/SSD mohlo dôjsť k tomu, že niektorý, hoc aj len jediný, jeho bajt je pozmenený a z tohto dôvodu už pri inštalácii (ak ide o súbor hry či napríklad operačný systém) dôjde k chybe. V rámci súborov sťahovaných z internetu sa stretnete hlavne so súčtami MD5 a SHA (kontrolu CRC používa automaticky napríklad Windows či iné operačné systémy, konkrétne na overenie toho, či sa súbor skopíroval v rámci disku z jedného miesta na druhé správne). Dlhodobejšie používaný súčet MD5 pozostáva z 32 alfanumerických znakov v rozsahu 0 až 9 a A až F, čo je hexadecimálny zápis, zodpovedajúci pri tejto dĺžke 128 bitom. Pre každý súbor, nech je hocijako veľký, sa dá takýto kontrolný súčet vytvoriť, pričom jeho dĺžka zostane zachovaná. Každý zmena v jeho obsahu, čo aj celkom miniatúrna, pritom prinesie obrovskú zmenu v podobe súčtu. Ak napríklad vytvoríte textový súbor Hymna.TXT, obsahujúci vetu: „Nad Tatrou sa blýska.“, jeho kontrolný súčet bude mať podobu: 2065D5CEE3E0AAA3B5CA91093E84DD75. Ak ho kamkoľvek skopírujete alebo identicky vytvoríte nanovo, výsledný súbor bude mať vždy takýto kontrolný súčet (v rámci MD5), nech je kdekoľvek. Ak v tomto texte zmeníme koncovú bodku za výkričník, kontrolný súčet sa významne zmení na 694E0EFE07F44FCC2B12A5C1B70441B1. Viete teda už na prvý pohľad zistiť, že súbory sú od ... Zobrazit Galériu

František Urban

Všetky autorove články
kontrolny sucet pocitac

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať