Čo dokáže odhaliť fleet manažment

0
Systémy na monitorovanie vozidiel umožňujú sledovať a zaznamenávať nielen polohu vozidla podľa GPS, ale množstvo iných dôležitých informácií. Vo väčšine prípadov sú to údaje o aktuálnej rýchlosti, otáčkach motora, percente zošliapnutia akceleračného pedála, aktuálnej spotrebe a stave paliva v nádrži. Niektoré systémy sú napojené aj na takzvanú komfortnú zbernicu, na ktorej sú informácie o tom, či sa otvorili dvere, batožinový alebo nákladový priestor, a podobne. Údaje zo snímacích jednotiek sa on-line prenášajú do centra na servery poskytovateľa služby, kde sa zosnímané údaje spracujú a uložia do databáz. Potom sú on-line poskytované klientovi cez internet a vizuálne prezentované v podobe trás na mape a grafov. Technika jazdy a úspornosť Zodpovední pracovníci vo firmách môžu tieto údaje ďalej spracúvať a analyzovať a je veľká chyba, ak to pravidelne nerobia. Pomocou záznamov o polohe akceleračného pedála sa dá veľmi ľahko zistiť, či vodič použil alebo nepoužil tempomat, a podľa údajov o spotrebe porovnať ekonomické výhody takejto jazdy. Graf znázorňujúci koreláciu spotreby a nadmorskej výšky zas umožňuje zdôvodniť pravidelne vyššiu spotrebu vodičov, ktorí jazdia v hornatých úsekoch. Obr. 1 Záznam zo systému Commander umožňuje ľahko identifikovať úseky, na ktorých vodič použil tempomat Samostatná kapitola je rýchlosť. Nielen z hľadiska rýchlostných limitov stanovených legislatívou, ale predovšetkým spotreby. Napríklad z obrázka 1 sa dá zistiť, že vodič spočiatku dodržiaval predpísanú rýchlosť na diaľnici, potom zrejme zistil, že termín príjazdu nestihne, a viditeľne zrýchlil, čo sa prejavilo na spotrebe, o riziku pokuty ani nehovoriac. Z grafu je zároveň zrejmé, že sa nikde nezdržal v zápche, takže si zle naplánoval čas odjazdu. Nabudúce bude treba pridať rezervu aspoň 15 minút. A ešte je zrejmé, že v záverečnej „pretekárskej“ fáze jazdy už, samozrejme, nepoužíval tempomat. Ak nejde o kľúčového zamestnanca, ktorý potreboval stihnúť dôležité stretnutie, zamestnáva ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
fleet manazment

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať