Čo chystá Synology na rok 2018?

0

Pražská konferencia patrí do série podujatí, ktoré sa konajú v 17 krajinách. V Prahe sa na nej zúčastnilo viac než 200 zákazníkov a partnerov. Niklas Poll, produktový manažér Synology pre východoeurópsky región, zdôraznil, že Synology pretvára význam tradičnej skratky NAS (Net­work Attached Storage) na výstižnejšie Net­working Applications Storage, teda sieťové prostredie, v ktorom môžu bežať rôzne aplikácie vrátane podnikových. Synology takisto poskytuje do podnikového prostredia riešenia pre privátne cloudy a efektívnu správu riešení na ukladanie údajov. V súčasnosti sa firma zameriava predovšetkým na riešenia na zvýšenie ­produktivity a zefektívnenie spolupráce. Do portfólia sieťových produktov výborne zapadá aj výkonný router Synology MESH router pre najnáročnejšie scenáre nasadenia. O popularite produktov a riešení Synology a o pretrvávajúcej dôvere existujúcich zákazníkov a záujme nových svedčia aj údaje o 3,6 miliónoch stiahnutí operačného systému DSM 6.1 a sumárny údaj o predaji viac než 5 miliónov NAS.

Produktový manažér Lubomír Tomány vo svojej prednáške zaujal publikum informáciou, že až 80 – 90 % firiem skončí počas prvých piatich rokov svoje fungovanie, mnohé startupy aj oveľa skôr. Dôvodom je často nezvládnuté IT, neplniace účel, na ktorý boli hardvér, softvér a služby zakúpené, prípadne prenajaté. Dôležitejšie než skúmať príčiny je ponúknuť efektívne riešenia na podporu biznisu. Kľúčová je naprí­klad operatívna a bezpečná komunikácia prostredníctvom mobilných zariadení, spoľahlivé a dobre zabezpečené riešenia pre elektronickú poštu, kancelárske balíky s možnosťou spolupráce, možnosť zdieľania kalendárov a zoznamov úloh či riešenie na simultánny prístup k poznámkam, ktoré sa dá kedykoľvek využiť napríklad na brainstorming. Najväčší záujem je o nástroje efektívne podporujúce tímovú spoluprácu, tento segment ako jeden z mála v IT vykazuje podľa údajov od Gartneru dvojciferný percentuálny rast. Riešenie Synology Chat využíva napríklad aj právnická firma v Dubaji na svoju internú komunikáciu. Dôvodom výberu tohto komunikačného nástroja bola hlavne možnosť šifrovania vlákien komunikácie.

Veľký záujem je aj o bezpečnostné riešenia, predovšetkým o spoľahlivé zálohovanie nielen údajov z lokálnych serverov, ale aj z verejných cloudov a hybridných riešení. Hybridné cloudové riešenie C2 Disaster Recovery garantuje obnovu do 15 minút, typický čas obnovenia je 7 – 8 minút. Na spresnenie, pre Disaster Recovery Synology deklaruje čas RPO (Recovery Point Objective) 1 hodinu a RTO (Recovery Time Objective) 15 minút. RPO udáva, v akej periodicite sa budú údaje zálohovať. Inak povedané, v prípade problému sa pri hodinovom RPO musíte zmieriť so stratou údajov od okamihu posledného zálohovania, teda maximálne za jednu hodinu. RPO sa líši pre bežné aplikácie a aplikácie kritické pre biznis. Naproti tomu RTO je čas, za aký musí byť po výpadku hlavného systému úplne funkčný záložný systém. RTO naznačuje, ako dlho bude firma bez fungujúceho informačného systému.


MESH router - ocenený podľa Small Net Builder ako Najvýkonnejší AC router

Spoločnosť Synology takisto pružne zareagovala na rastúci záujem o hybridné riešenia, pretože nie všetky firmy sú ochotné presunúť všetky svoje údaje do verejných cloudov. Aplikácia Active Backup for Business podporuje už aj zálohy z počítačov a serverov s operačným systémom Windows a Windows Server, zálohy virtuálnych serverov využívajúcich virtualizačné a cloudové technológie VMware a nechýba ani podpora zálohovania verejných cloudov, konkrétne G Suite a Office 365.

Produktová manažérka Janka Chytráčková vysvetlila unikátne vlastnosti MESH routera, ktorý má viac uzlov, pospájaných medzi sebou bezdrôtovo. Takto eliminuje mŕtve miesta. Podporuje trojpásmové Wi-Fi - jedno pásmo 2,4 GHz a dve separátne 5 GHz pásma, pričom jedno slúži na prepojenie uzlov medzi sebou. Navyše nový moderný router je jednoduchý z hľadiska správy, pretože, ako zdôraznila Chytráčková, je „samoorganizujúci“ a „samoliečebný“. Bola prezentovaná aj práca so súbormi od klasickej aplikácie File Station cez Cloud Station, ktorý umožňuje synchronizáciu dokumentov s lokálnymi zariadeniami, až po Synology Office, ktorý umožňuje zlúčiť zmeny v dokumente od viacerých autorov. Domácich používateľov NAS poteší aplikácia Moments, ktorá rozširuje možnosti Photo Station a umožňuje prehľadne zoradiť snímky buď podľa miesta, času, alebo osôb na fotografiách.


Portfólio NAS pokryje požiadavky náročných používateľov aj menších firiem

Služba VPN Plus bola rozšírená o vzdialenú plochu, ktorá poskytuje absolútnu kontrolu nad bezpečnosťou siete. Pri klasickom prístupe sa používateľské mená a heslá uschovávajú na serveroch tretích strán. U Synology je bezpečnosť dát na prvom mieste a preto sa nemusíte báť o svoje citlivé údaje a nikomu zverovať svoje heslá. Vzdialená plocha umožňuje jednoduché a prehľadné nastavovanie povolení a prípadné blokovanie IP adries. Z hľadiska predaja veľmi úspešný produkt je riešenie na zabezpečenie a monitorovanie objektov Surveillance Station, ktoré je k dispozícii vo verzii 8.1. Podporuje integráciu interkomov a umožňuje odomknutie na diaľku.

Z ponuky NAS je v súčasnosti veľký záujem o model DS218+ a DS418 s výkonným štvor­jadrovým procesorom a takisto o DS918+, ktorý má 4 sloty na disky a štvorjadrový procesor Intel, takže sa hodí aj na prevádzkovanie firemných aplikácií. Novinkou je šesťšachtový model DS3018xs s klasickými diskami, ktorý sa dá rozšíriť až na 30 pozícií a jeho súrodenec all-flash NAS FS1018 má až 6 pozícií. Rýchlym tempom rastie aj predaj licencií na Surveillance Station. Aj v tejto oblasti má Synology zaujímavý hardvér, napríklad záznamové zariadenie NVR128, ktoré podporuje až 12 kanálov. 

Počas prestávok sa živo diskutovalo v priestoroch, kde boli vystavené produkty Synology aj partnerských firiem. Takmer pri všetkých stánkoch sa realizovali nepretržite živé ukážky.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Synology NAS

Pridať komentár