S_042020 S_042020 S_042020

Cloudová technológia na ochranu osobných údajov

Archív PCR
0
Vedci zo spoločnosti IBM oznámili, že plánujú uviesť na trh cloudovú technológiu, ktorá pomôže spotrebiteľom lepšie chrániť ich osobné údaje v on-line prostredí. Nová technológia zabráni zdieľaniu osobných údajov, ako sú napríklad dátum narodenia, adresa bydliska či číslo kreditnej karty. Technológia nazvaná Identity Mixer používa šifrovací algoritmus na šifrovanie identity používateľa a ďalších certifikovaných atribútov, ako sú vek, národnosť, trvalé bydlisko či číslo kreditnej karty, takým spôsobom, aby mohol používateľ prezradiť vybraným tretím stranám len časť z týchto údajov. Identity Mixer možno využívať ako súčasť digitálnej peňaženky, ktorou môže byť napríklad elektronický občiansky preukaz vydaný štátom. Identity Mixer umožní používateľom presne si zvoliť, ktoré dáta budú zdieľať a s kým. Poskytovatelia on-line služieb môžu vďaka využívaniu cloudovej technológie Identity Mixer znížiť mieru rizika hroziaceho používateľom v on-line prostredí. Podľa údajov prieskumnej spoločnosti com Score priemerný používateľ strávi na internete okolo 25 hodín mesačne. Pomocou internetu využíva desiatky rôznych služieb vrátane internet bankingu, on-line nakupovania či rôznych sociálnych sietí. Pri využívaní takmer každej on-line služby sa musí najskôr zaregistrovať a vytvoriť svoj osobný profil s menom a heslom. A hoci môžu tieto služby poskytovať v mnohých prípadoch dostatočné zabezpečenie, zvyčajne neriešia ochranu súkromia používateľov a vyžadujú od nich viac osobných údajov, ako nevyhnutne treba. Ako príklad uvedieme on-line videopožičovňu, ktorá ponúka filmy s vekovým obmedzením. Alica, ktorá si chce pozrieť film určený osobám starším ako 12 rokov, musí najskôr preukázať, že už dovŕšila daný vek, a musí vyplniť údaje o svojom trvalom bydlisku. Musí teda zadať zvyčajne presný dátum svojho narodenia a vyplniť presnú adresu svojho trvalého bydliska. S pomocou technológie Identity Mixer zostanú Alicine osobné údaje v bezpečí, keďže on-line videopožičovni iba potvrdí, že už d ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať