Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Cisco v spolupráci s Pioneers podporí až 10 technologických startupov

0

Program Cisco Entrepreneurs in Residence (EIR) sa po prvý raz otvára aj pre európske spoločnosti. Startupy, zamerané na Internet of Everything, analýzu Big Data, bezpečnosť, či technológie pre inteligentné mestá môžu v rámci programu získať investičný kapitál i obchodnú a manažérsku podporu.

Pre päť až desať technologických spoločností pôsobiacich v Európe sa otvára šanca získať nový impulz pre svoj ďalší rozvoj. Spoločnosť Cisco totiž v spolupráci s Pioneers rozširuje svoj podporný rozvojový program Cisco Entrepreneurs in Residence (EIR) aj pre Európu. Program, spustený v auguste minulého roka, je určený na podporu spoločností, zaoberajúcich sa predovšetkým oblasťami kybernetickej bezpečnosti, analýzou Big Data, technológiami pre inteligentné mestá a oblasťou Internet of Everything.

Vybrané startupy v ranej fáze svojho financovania získajú v rámci programu EIR nielen základný investičný a rozvojový kapitál. K dispozícii budú mať aj softvérové nástroje a možnosť spolupracovať a vymieňať si skúsenosti nielen s ďalšími spoločnosťami, zapojenými do programu, ale aj s inžinierskymi tímami spoločnosti Cisco. Pioneers poskytnú navyše všestrannú biznisovú a manažérsku podporu. Vybrané firmy budú môcť okrem toho prezentovať svoje produkty aj na podujatí Pioneers Festival.

Prvá skupina európskych spoločností, zapojená do programu EIR bude zostavená na základe viacfázového výberového konania, na ktorom sa bude podieľať ako Cisco, tak Pioneers. V jeho priebehu budú hodnotitelia posudzovať životaschopnosť jednotlivých prihlásených projektov a podnikateľských zámerov, silu tímov a taktiež súlad projektov so stratégiou spoločnosti Cisco. Mená úspešných kandidátov sa verejnosť dozvie v rámci Pioneers Festivalu, ktorý sa koná 29. až 30. októbra vo Viedni. Vybrané spoločnosti absolvujú šesťmesačnú stáž u viedenského tímu Cisco a jeho partnerov.

Vôbec prvá skupina startupov v rámci programu EIR vznikla v apríli tohto roku v Silicon Valley. Tvorí ju celkom šesť spoločností, ktoré sú všestranne podporované tímom manažérov, inštruktorov a poradcov. Tí im odovzdávajú skúsenosti a odborné znalosti spoločnosti Cisco a jej partnerov.

Do programu sa možno prihlásiť online prostredníctvom formulára na stránke Pioneers Festival:

http://pioneers.io/festival/startups/applications

Pridať komentár