Čierne trhy pod rúškom digitálnej tmy

Archív NXT
0
Pokiaľ na svete existuje tovar, ktorý je na bežnom trhu zakázaný či prísne regulovaný apritom je veľmi výnosný, vznik čierneho trhu je prakticky nevyhnutný. Stakýmito druhmi aktivít sa môžeme stretnúť vmnohých kútoch sveta avýnimkou nie je ani internet. Digitálne čierne trhy obvykle zostávajú podobne ako tie fyzické pod rúškom tajomnosti azvesti onich sa nešíria príliš hlasno. Ten, kto ho hľadá, ho nájde aten, kto ho nehľadá, naň ani omylom nenarazí. To je zrejme základ úspechu. Koncom minulého roka však došlo kmnohým významným udalostiam, vďaka ktorým tieto inak neznáme časti internetu vstúpili do povedomia širšej verejnosti. Ako vlastne takéto digitálne čierne trhy fungujú, na čo slúžia ačo sa na nich koncom roka udialo? Na to sa pozrieme vnašom článku.Už vúvode je dobré spomenúť niekoľko nejasností aveľmi častých nesprávnych asociácií, ktoré vsúvislosti sdigitálnymi čiernymi trhmi môžu vzniknúť. Tá najobvyklejšia je nepresné pochopenie účelu anonymizačnej siete, ktorú čierne trhy využívajú. Najrozšírenejší a najúčinnejší nástroj na zaistenie on-line anonymity je vsúčasnosti sieť Tor. Názov pochádza zo skrátenia slov The Onion Router, teda doslova cibuľový smerovač. Metafora sa používa vsúvislosti sveľkým množstvom vrstiev tejto siete, čo pripomína početné vrstvy cibule. Systém bol pôvodne vyvíjaný spomocou výskumného inštitútu amerického námorníctva pod záštitou organizácie DARPA (americká agentúra pre pokročilé obranné projekty), pričom mal slúžiť na zamedzenie lokalizácie lodí pri komunikácii sich počítačmi. Vrokoch 2004 až 2005 jeho vývoj podporovala organizácia Electronic Frontier Foundation (medzinárodná nezisková organizácia pre internetovú slobodu slova) aod roku 2006 je spravovaný neziskovou organizáciou Tor Project vďaka finančným príspevkom od americkej národnej vedeckej nadácie, amerických ašvédskych ministerstiev astoviek nezávislých organizácií, firiem ajednotlivcov (napr. Human Rights Watch, rádio Slobodná Ázia, Google). Vzáklade sa dá Tor ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať