Cesta k autonómnym vozidlám

0
Autonómne vozidlá pomaly, ale iste klopú na dvere, viacero modelov sa nachádza v predfinálnych fázach testov, a tak čo nevidieť bude nevyhnutné riešiť aj ďalšie faktory, ako je legislatíva, poistenie a veľa ďalšieho.  Americká administratíva plánuje investovať takmer 4 miliardy USD do výskumu v oblasti autonómnych automobilov v priebehu nasledujúcich 10 rokov. Podľa vyhlásenia automobilky Tesla každý automobil vo výrobe bude mať možnosť prejsť na úplnú autonómiu od roku 2018. Zavádzanie týchto vozidiel bude mať významný vplyv v množstve oblastí nášho života. Automatizované vozidlá môžu nahradiť firemné flotily na rozvoz tovaru, zásobovanie či prepravu zamestnancov. Veľké zmeny nastanú aj v systéme poistenia. Predpokladá sa, že po zavedení autonómnych vozidiel by mohlo do roku 2040 dôjsť až k 80-percentnému poklesu nehodovosti. Samozrejme, to za predpokladu masívneho nasadenia. Ako sa to bude vyvíjať v našich podmienkach, je otázne. Vzhľadom na to, že v USA sa testy autonómnych automobilov uskutočňujú už dlhší čas a v niektorých štátoch majú dokonca autonómne testovacie vozidlá povolený aj pohyb v bežnej premávke, rieši americká Národná správa pre bezpečnosť cestnej  premávky kategorizáciu týchto automobilov a nedávno prijala dokument Society of automotive Engineers Levels, ktorý vymedzuje jednotlivé kategórie. Tie sú definované v šiestich úrovniach, označených 0 – 5. Úroveň 0: V tejto úrovni nejde o autonómiu. Sú to konvenčné vozidlá, všetko ovláda vodič – riadenie, brzdy, plyn. Úroveň 1: Táto úroveň autonómie znamená, že väčšina funkcií je stále ovládaných vodičom, ale jednu špecifickú funkciu (ako je napríklad tempomat) možno vykonávať automaticky autom. Úroveň 2: Na tejto úrovni aspoň jeden asistenčný systém z kategórie ovládania rýchlosti alebo smeru je úplne automatizovaný, môže ísť o tempomat a udržiavanie jazdného pruhu. To znamená, že vodič je fyzicky odpojený od vozidla tým, že ruky iba pridŕža na volante, prípadne sa volantu nedotýka (záleží na legisla ... Zobrazit Galériu

René Hubinský

Všetky autorove články
autonomne vozidlo

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať