Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

CVTI obstaralo podporu pre dátové centrum za 5,5 milióna eur. Dodávateľom je Atos

0

Centrum vedecko-technických informácií SR obstaralo technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj za 5 524 999 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o výsledku obstarávania, ktoré zverejnil Vestník verejného obstarávania.

Príspevková organizácia ministerstva školstva prijala v obstarávaní tri ponuky. Vybrala uchádzača s najnižšou cenou a to spoločnosť Atos IT Solutions and Services s.r.o. Podpora hardvérového a softvérového vybavenia je podľa obstarávateľa dôležitá pre zabezpečenie plynulej prevádzky dátového centra. V dátovom centre je pritom nainštalované aplikačné programové vybavenie, ktoré využíva vedecko-výskumná komunita. Zákazku budú financovať z rozpočtu verejného obstarávateľa, pričom môže byť v prípade uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov financovaná aj zo štrukturálnych fondov EU v rámci nového programového obdobia.

Dátové centrum poskytuje služby, ktoré sú potrebné pre oblasť výskumu a vývoja. Okrem iného poskytuje napríklad ukladanie informácií potrebných pre subjekty v oblasti výskumu a vývoja, tiež archívy licencovaných online databáz, centrálne registre či digitálne dokumenty. Ďalej tiež umožňuje ukladanie databáz hodnôt pre vedecké výpočty, poskytuje aplikácie pre sprístupnenie a správu ukladaných informácií a tiež digitalizáciu dokumentov, ktoré nie sú k dispozícii v elektronickej forme.

SITA

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať