ČSOB pre Windows Phone

Archív NXT
0
Všiestej časti nášho seriálu, kde nazeráme pod pokrievku mobilných bankových aplikácií, sa vraciame kČeskoslovenskej obchodnej banke. ČSOB totiž ako jedna zmála bánk na Slovensku pripravila svoj internetbanking v mobile aj pre platformu Windows Phone. Predajnosť týchto zariadení nie je síce vysoká, ale ČSOB chce zasiahnuť čo najširšiu masu klientov, atak ponúka svoj mobilný banking aj pre Windows Phone 7.5 avyšší. My sme skúšali aplikáciu stelefónom HTC Windows Phone 8X aboli sme príjemne prekvapení. Krásny dizajn zštýle „microsoftovských“ dlaždíc aniekoľko inovatívnych prvkov, vďaka ktorým má registrovaný aj neregistrovaný používateľ zaujímavú ponuku služieb. Poďme však krok po kroku. Úvodná obrazovka aplikácie – zabezpečené časti sautorizovaným prístupom sú označené zámkomČSOB SmartBanking si stiahnete bezplatne vMarketplace. Po spustení je aplikácia rozdelená na štyri obrazovky, medzi ktorými môžete horizontálne rolovať. Zabezpečená časť je dostupná pre klientov so zriadenou službou ČSOB Internetbanking 24 a8-miestnym kódom IPPID aSMS kľúčom. Vprípade 5-krát chybne zadaného PIN kódu sa zabezpečené časti aplikácie zablokujú, odblokovať ich následne možno iba v pobočke. Uzamknuté položky sú označenémaličkým zámkom vpravom hornom rohu dlaždice. Pri prvotnom prihlásení budete potrebovať aj jednorazový aktivačný kľúč aSMS kľúč. Ak sa budete chcieť zaplikácie odhlásiť, stačí zatriasť telefónom. Toto gesto najskôr musíte povoliť vnastaveniach aplikácie, považujeme ho však za veľmi praktické. Dlaždice si môžete pripnúť na hlavnú plochu amať tak skratku knajčastejšie využívaným funkciám SmartBankingu, čo je asi najšikovnejší spôsob spustenia niektorej časti aplikácie, ktorú ostatné platformy neponúkajú.ČSOB siahla po kombinácii modrej abielej farby, rozdelila aplikáciu na dlaždice (niektoré znich sú prístupovým bodom k ďalším častiam), všetko je krásne, svižné. Dávame palec hore, skutočne je stouto aplikáciou radosť pracovať. Prv ako detailne opíšeme jednotlivé čas ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať