ČR: IDC predpovedá: IT investície slovenských výrobných podnikov porastú stabilne, budú však meniť svoju štruktúru

Tlačové správy
0
Předpověď vývoje IT investic v sektoru výrobních firem v ČR zpracovaná společností IDC potvrzuje optimistický výhled a předpovídá stabilní růst IT investic po celé období 2014-2018. Přestože došlo k mírné redukci předpokládaného růstu o několik desetin procentních bodů dolů, stále se celkový průměrný meziroční růst v daném období bude pohybovat okolo 4,5%. Tempo růstu IT investic ve výrobě v České republice tak zůstává mírně nad úrovní celkového průměrného růstu (4,1%) regionu střední a východní Evropa (SVE).

V roce 2014 bude růst IT investic výrobních firem tažen především hardware segmentem. Bude docházet k cyklické obměně hardware v mnohých podnicích a navíc po investičně slabších letech 2012 a 2013 IDC očekává vyšší chuť výrobních firem investovat. Obnovená spotřebitelská poptávka se projevuje růstem výroby ve většině výrobních odvětví, a generuje tak nové příležitosti pro firmy a samozřejmě i potřeby a požadavky na IT. Meziroční růst hardware trhu by měl v roce 2014 dosáhnout rekordních 9,1%, v dalších letech je ovšem očkáváno výrazné zpomalení růstu na standardní hodnoty pohybující se v pásmu 1-2%.

Od roku 2015 IDC očekává postupné překlápění růstu IT investic do segmentu specializovaného software. Segment software své průměrné tempo růstu ve výrobním sektoru oproti minulé předpovědi naopak zrychlí na 6,2%, a bude tak pokračovat ve zvyšování podílu na celkových IT investicích výrobních firem až na cca 43% v roce 2018. Pro segment IT služeb předpověď počítá s průměrným tempem růstu 3,6%, přičemž tempo růstu bude vyšší v druhé polovině období.

"Obnovený růst průmyslové výroby v regionu střední a východní Evropy a větší optimismus na trzích přispívají k oživení IT investic výrobních firem. Rok 2014 se zatím ukazuje jako stabilizační a transformační a je ve znamení spíše konzervativních investic do údržby technologií a obnovy hardware. V dalších letech očekávám mnohem větší zájem o IT řešení zaměřené na zvyšování produktivity, podporu automatizace a zefektivnění rozhodování managementu, včetně většího zájmu o nové technologie tzv. třetí platformy." - Lead Research Analyst Martin Kuban, IDC Manufacturing Insights, CEMA.

Nejvyšší tempo růstu IT investic v ČR budou tradičně dosahovat menší odvětví, ovšem generující vyšší přidanou hodnotu, například letecký průmysl, výroba elektroniky nebo pharmaceutický průmysl. Nadprůměrně porostou IT investice také v odvětví výrobců spotřebního zboží, především díky rostoucímu spotřebitelskému optimismu, vyšší spotřebě, a tedy poptávce směřující na výrobce. Investice do IT v automobilovém průmyslu naopak nanaplňují očekávání - z předpokládané stagnace v roce 2014 se IT investice v dalších letech postupně začnou vracet alespoň k průměru výrobního sektoru. Zde se projevuje již značná nasycenost automobilového odvětví a předpokládané nižší investice do budování nových kapacit v dalších letech.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať