Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

ČR: Blockchainová technológia a modely FaaS a SaaS

Tlačové správy
0

FaaS a SaaS jsou v podstatě dvě různá paradigmata. Principem konceptu SaaS je model poskytování a licencování softwaru. Ten je centrálně hostovaný a licence k němu jsou k dispozici na základě předplatného. Koncept FaaS, kterému se říká také bezserverová architektura, představuje model využívající cloud computing. Poskytovatel cloudových služeb plně spravuje dané prostředí a spouští a vypíná virtuální počítače tak, aby plnily konkrétní požadavky. Poplatky za tento typ služby se neúčtují na základě počtu virtuálních počítačů nebo hodin, ale podle určitého abstraktního množství zdrojů potřebných ke splnění daného požadavku. Tento model může zjednodušit nasazení infrastruktury na míru v menších organizacích a také snížit náklady na její provoz, protože zákazník neplatí za zdroje, které nevyužívá. Dobrým příkladem dnešních modelů FaaS jsou služby AWS Lambda od Amazonu nebo Azure Functions od Microsoftu.

Blockchainová technologie není ve své podstatě spjata s konkrétním sektorem nebo odvětvím. Jde o distribuovanou databázi, která obsahuje ucelené seznamy uspořádaných záznamů. Jedná se tedy o bezpečný způsob, jak zaznamenávat data a decentralizovat konsenzus. Díky tomu je tato technologie vhodná pro záznamy událostí, funkcí, zdravotnické dokumentace a další práci se záznamy. Proto ji lze mimo finanční sektor používat také pro uchovávání lékařských záznamů a v rámci dalších systémů pro správu entit nebo transakčních systémů.

Například aerolinky musí spravovat distribuci součástí a přesné záznamy o údržbě milionů dílů, často pod dohledem kontrolních orgánů. V současnosti dokládají historii manipulace s díly a jejich údržby pomocí zápisů v kartotéce nebo prostřednictvím obsáhlých digitálních záznamů týkajících se každé součásti. Aby bylo možné dozvědět se souvislý příběh určitého dílu, je nutné všechny tyto údaje projít.  Kdyby se veškeré povinné kroky nebo změny odpovědných osob sledovaly pomocí blockchainové technologie, aerolinky i regulační úřady by mohly zajistit dodržování norem přímo z konce řetězce, takže by nemusely kontrolovat digitální historii každého dílu.

Patrick Hubbard, head geek ve společnosti SolarWinds

FaaS Cloud

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať