PC REVUE
Image
12.12.2017 0 Comments

Business intelligence pomáha i vo výrobnom procese

Na úvod článku by som položil otázku: Je business intelligence (BI) vo výrobnej firme nevyhnutný nástroj, bez ktorého nemožno predstihnúť konkurenciu? V praxi som sa stretol s manažérmi, ktorí boli ochotní vydať veľké peniaze za BI, pretože nedokázali rozumne naplánovať výrobu a neboli schopní zistiť, ako na tom vlastne s výrobou sú. Zvolili správny nástroj? Aby sme našli správnu odpoveď, opíšeme najprv zásadné komponenty podnikového informačného systému a ich vlastnosti.

Business intelligence je špecializovaný systém na analýzy nad veľkým množstvom dát. Obsahuje dátový sklad, dátové pumpy na jeho naplnenie z výkonných systémov, najmä z ERP. Dátové pumpy spravidla vykonávajú aj transformáciu a konsolidáciu dát do dlhých záznamov, vhodných na analýzy, a potom obsahuje prezentačnú vrstvu, ktorá dáta z dátového skladu ukazuje používateľom vo forme dynamických grafov, tabuliek a reportov, prípadne dopočítava a simuluje budúcnosť.

Systém ERP je základný a nosný systém firmy. Zbiera dáta a riadi všetky procesy v krátkodobom a strednodobom horizonte. Koordinuje prácu mnohých používateľov v rovnakom ­okamihu, preto má dáta rozdelené do krátkych záznamov, aby sa používatelia navzájom neobmedzovali pri práci s nimi. Medzi zásadné oblasti podporované systémom ERP patrí predaj, nákup, sklady, plánovanie a riadenie výroby, ekonomika a controlling. Moderný systém ERP má prezentačné nástroje, pomocou ktorých dokáže podporiť rozhodovanie všetkých používateľov vrátane najvyššieho vedenia firmy.

Kde je teda chyba, ak máte v podniku vysoké zásoby a rozpracovanosť? Dopomôže vám BI k lepšiemu naplánovaniu a následnému plneniu termínov dodávok zákazníkom? Odpoveď znie: Nie. Pokiaľ máte uvedené problémy, treba zistiť, či je váš systém ERP schopný dobre plánovať, a ak nie, buď kúpiť iný, alebo existujúci znova a lepšie implementovať. Až potom má zmysel uvažovať o BI.

V čom môže BI pomôcť, ak sa obmedzíme iba na oblasť výroby?

Prvá zaujímavá príležitosť je dlhodobý strategický plán. Nehovoríme v ňom o jednotlivých zákazkách a ich termínoch, to patrí do systému ERP, ale pozeráme sa po mesiacoch na rok a viac dopredu. Čerpáme informácie z niekoľkých uplynulých rokov. A zaujíma nás plán predaja po skupinách zákazníkov / regiónoch / až konkrétnych zákazníkoch po skupinách výrobkov / typoch výrobkov až konkrétnych výrobkoch pre jednotlivé výrobné závody. Cieľom je zladiť plánované tržby s dostupnými kapacitami a potom porovnávať plán s vývojom skutočnosti. Strategický plán potom vstupuje do finančného plánovania, kde BI spočíta rozpočty na jednotlivé strediská firmy a stanoví náklady na nákup materiálu, náklady na mzdy a réžiu, prípadne na kooperáciu v čase.

Vráťme sa však k oblasti výroby. Nových robotníkov a už vôbec kvalifikovaných zamestnancov nemožno nájsť a zapracovať počas niekoľkých dní. Preto je dôležité spojiť strategické plánovanie s plánom ľudských kapacít. V systéme ERP sú kusovníky a postupy, takže BI môže strategický plán rozpočítať na potrebné normohodiny robotníkov a špecialistov potrebných na jeho splnenie. Tým dostane personálne oddelenie potrebný čas na ich nábor.

Z kvalitného ERP ste schopní zistiť okamžité a krátkodobé porovnanie plánovaných normohodín a skutočne odpracovaných hodín, nepodarkovosť podľa druhov chýb a náklady na ich riešenie, sklzy na jednotlivých pracovných príkazoch vo výrobe, plánované a skutočné náklady po pracovných príkazoch a pod. Pokiaľ sa však budeme zaujímať o dlhodobejšie analýzy týchto veličín a o trendy, môže byť ich zisťovanie v ERP problematické. Dôvodom je uloženie ­týchto informácií v tisícoch detailných transakcií o výrobe, z ktorých treba rámcové čísla vyťažiť a dopočítať. Pre BI je to však, naopak, vhodná úloha. BI môže priebežne pomocou dátových púmp spomínané dáta z ERP importovať a konsolidovať ich do sumárnych záznamov, nad ktorými je potom už hračka pripraviť prezentáciu porovnaní a trendov.

Na záver chcem ešte raz zdôrazniť, že BI bez kvalitného systému ERP pod sebou nikdy nesplní ciele, ktoré naň kladiete. No ak dobre funguje systém ERP a nainštalujete nadeň BI, ktoré je schopné intenzívne využívať ľubovoľné dáta z ERP, získate ďalšiu konkurenčnú výhodu vo forme podpory rozhodovania v dlhodobých horizontoch.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

ITPro

Trendy a riešenia na veľtrhu bezpečnostných technológií it-sa 2018

16.11.2018 14:21

Výstavné centrum v Norimbergu sa 9. októbra na tri dni etablovalo na európske fórum informačnej bezpečnosti. Jubilejný desiaty ročník tohto bezpečnostného veľtrhu sa môže už tradične pochváliť najväčš ...

ITPro

Blockchain nie je konkurencia pre tradičné databázy

16.11.2018 14:09

Technológia blockchainu je známa predovšetkým v súvislosti s kryptomenami, ale čoraz častejšie tento pojem počuť v súvislosti s akceleráciou biznisu. Jej výhody sú transparentnosť a kontrola nad trans ...

ITPro

S virtuálnym desktopom v cloude sú dáta v bezpečí a dostupné odkiaľkoľvek

16.11.2018 13:27

Virtuálna pracovná plocha, skrátene označovaná ako VDI, prináša výhody pre obe strany – pre používateľov i firemné IT oddelenie. Fyzický desktop tu nahrádza diaľkovo sprístupnená virtuálna verzia prev ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

DOCKITIN

Najnovšie videáPC forum button