Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Budúcnosť IT - cloudové a mobilné riešenia

Tlačové správy
0

Z prieskumu GfK o digitálnych technológiách exkluzívne pre konferenciu Infotrendy 2017 vo firmách vyplynulo, že top oblasti, do ktorých plánujú spoločnosti investovať v najbližších rokoch, sú cloudové a mobilné riešenia. Znalosť o digitálnych platformách je skôr nízka a povrchná a sú vnímané skôr ako príležitosť a firmy ich pravdepodobne plánujú nejakým spôsobom využívať.

Ako sú vnímané investície do digitálnych technológií?
„Situácia je veľmi podobná ako v roku 2016. Takmer štyri pätiny slovenských firiem vníma investície do digitálnych technológií  ako prínos. Len 7,5 percent ich vníma ako nákladovú položku,“ povedal Július Filo, Sector Leader, Financial Services & Technology. „A zaujímavosťou je, že viac ako 94 percent spoločností súhlasí, že technológie sa stávajú nevyhnutnou podmienkou prosperity podnikov,“ dodáva J. Filo.

Kam investovali firmy v posledných troch rokoch?
Za posledné tri roky najviac investovali firmy do štandardných riešení zameraných na bezpečnosť 72 percent a do podnikových informačných systémov (ERP) investovalo 44 percent firiem.

A kam plánujú firmy investovať v nasledujúcich rokoch?
V najbližších 3-5 rokoch plánujú spoločnosti smerovať investície v oblasti digitálnych technológií najmä do cloudových (31 percent) a mobilných riešení (27 percent), systémovej integrácie (25 percent) a do systému pre digitalizáciu a manažment dokumentov (25 percent).

Ktoré top tri technológie považujú firmy za najužitočnejšie v roku 2017?
Za najužitočnejšie digitálne technológie je považovaný podnikový informačný systém (ERP), v roku 2016 bol na 2. mieste. Za ním nasledujú štandardné riešenia zamerané na bezpečnosť a softvérové riešenie vyvinuté na mieru pre firmu/odvetvie, ktoré bolo vlani lídrom.

Poznajú firmy koncept digitalizácie platforiem?
Vyše jedna tretina - až 38 percent o koncepte digitálnych platforiem zatiaľ nikdy nepočulo. Presne 35 percent o tomto koncepte vie, ale nepozná detaily a vyše jedna tretina ho pozná, ale nevenuje mu veľa pozornosti. Len 7 percent firiem koncept detailne pozná a venuje sa tejto téme. 

Pod pojmom digitálna platforma polovica firiem rozumie vytvorenie nového obchodného modelu s využitím digitálnych technológií, ktorý umožňuje prinášať na trh nové zdroje a prepájať cez internet predajcov so zákazníkmi, alebo vytvárať ekosystém firiem/partnerov. Jedna štvrtina rozumie pod ním sprostredkovanie prepojenia medzi dodávateľom a potenciálnym zákazníkom alebo poskytovanie služieb na požiadanie.

Plánujú firmy v budúcnosti platformu využívať?
Spoločnosti (60 percent) vnímajú digitálne platformy skôr ako príležitosť, avšak 15 percent respondentov nevie, čo majú od tohto konceptu očakávať – či skôr hrozbu alebo príležitosť.

Hoci znalosť témy je zatiaľ veľmi plytká, prekvapivé je, že vyše polovica – 52 percent plánuje digitálne platformy využívať. A len jedna z desiatich firiem ich určite neplánuje budovať ani využívať.

Zdroj: gfk.com

 

Cloud

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať