Image
28.5.2018 3 Comments

Bosch vymyslel spôsob, ako zabrániť pádu z motocykla pri šmyku

Bezpečnostné technológie pre motocykle zaznamenali v poslednom desaťročí značný pokrok. Väčšina nových modelov je už vybavená systémom ABS a čoraz viac z nich ponúka aj viacstupňovú trakčnú kontrolu. A dokonca si môžete kúpiť už aj motocykel so zabudovanými airbagmi, ktoré môžu zmierniť následky v prípade havárie.

Bosch chce teraz posunúť veci ešte ďalej zavedením novej stabilizačnej technológie. Inšpiráciu čerpal zo spôsobu manévrovania vesmírnej lode na obežnej dráhe, ktorá na zabezpečenie pohybovej sily využíva prúdenie plynu pod vysokým tlakom z dýzy.

Systém zmierňovania sklzov firmy Bosch funguje rovnako. Používa podobné zariadenie ako nafukovač airbagov vo vašom aute, aby poskytol vonkajšiu bočnú silu.

Pri jazde na motocykli totiž môžu nastať situácie, keď automatická regulácia tlaku na brzdu nestačí a jazdec by bez pôsobenia tejto sily spadol. Uvoľnením plynu pod vysokým tlakom vznikne potrebná sila, ktorá motocykel stabilizuje.

Nevýhoda riešenia je v tom, že je podobne ako airbag len na jedno použitie. Momentálne je tento koncept v štádiu testovania, od jeho výsledkov závisí, či ho Bosch ponúkne výrobcom motocyklov.

Zdroj: cnet.com

Zobrazit Galériu
Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Technológie

Nanoprepínače zhotovené z grafénu môžu urobiť našu elektroniku ešte menšou

20.02.2019 00:05

Akcelerometre v smartfónoch, mikrofóny v laptopoch či mikrozrkadlá v digitálnych projektoroch majú niekedy rozmery len niekoľko mikrometrov, ale vedci a inžinieri by ich potrebovali dokonca ešte menši ...

Technológie

Robot inšpirovaný púštnymi mravcami nepotrebuje GPS. Orientuje sa podľa Slnka

20.02.2019 00:15

Púštne mravce sa vedia mimoriadne dobre orientovať v teréne. Preto sa stali inšpiráciou pre výskumníkov pri návrhu robota AntBot, ktorý môže náhodne preskúmať svoje okolie a automaticky sa vrátiť domo ...

Technológie 3

Čína údajne buduje vo vesmíre solárnu elektráreň, ktorá bude posielať energiu na Zem

20.02.2019 00:20

Čínska akadémia vesmírnej technológie pracuje na orbitálnej elektrárni, ktorá bude zachytávať slnečnú energiu vo vesmíre a prenášať ju na Zem. Táto elektráreň bude schopná využívať solárnu energiu, aj ...

q

3 Comments

 1. The Clear Light of equipoise, moment of equipoise reakcia na: Bosch vymyslel spôsob, ako zabrániť pádu z motocykla pri šmyku
  28.5.2018 15:05
  Myseľ je podriadená tomu čo čítam len tak, tak ako je pozbieraná alebo tíšina prúdi. Obyčajne, povaha mysle je taká, že keď tíšina a lad sa nestretáva, zámer sa stráca v iritácii stresu kontrastu podriadenosti skladby, podobne myseľ je podriadená tomu čo číta len tak, tak ako je pozbieraná alebo tíšina prúdi. Je to podobné ako keď rieši skladba čítanie tak, tak ako sa skladba zrkadlí v perspektíve spriestornenia. Nie je základnou povahou mysle kontrast podriadenosti, pretože ani sila ani pole sa neskladá, je to základňa spočívania, plocha bez zrkadlenia, kompenzačné pole zmiznutia čítam a číta, počúvam a počúva, vidím a vidí, je to priestor bez citovania tam nikto nie je, lebo tam nič nieje, bo tam sa nič neje, ani chuť ani záznej si. Je to, ako keď sa začína rozpadávať realita do iskričiek a hviezdičiek, ktoré vôbec nevidno, naskakujúc bezzrkadlový vid, bez hnutia tam sa stráca neodchádza od základne spočívania plochy čohokoľvek čo ostalo, čo chýba sa zdá sa rozpadá a mizne, ako keď sa rúcajú svety, svety padajú a miznú stráca sa realita, strácajúsa a miznú svety, spočívajúc na ploche, ktorá podopiera všetko čo ostalo, čo sklon, poj, lipnúť, ľpieť, lipieť, ľnúť, pripútanosť, náklonnosť, sklonnosť. Základňa spočívania, plocha základnej dobroty je bez privlastňovania, zdržiavania, zaznávania, bez hnutia tam sa stráca neodchádza od základne spočívania plochy čohokoľvek čo ostalo, čo chýba sa zdá sa rozpadá a mizne, ako keď sa rúcajú svety, svety padajú a miznú stráca sa realita, strácajúsa a miznú svety, spočívajúc na ploche, ktorá podopiera všetko čo ostalo, jem, zdržujem, zdrž, je to základňa spočívania, plocha bez zrkadlenia, kompenzačné pole zmiznutia čítam a číta, počúvam a počúva, vidím a vidí, je to priestor bez citovania tam nikto nie je, lebo tam nič nieje, bo tam sa nič neje, ani chuť ani záznej si „me“ pojím, „mine“ pojem. Je to primárna poloha základne spočívania podmienenosť,podmienečnosť-vzájomné znikanie iskričky a hviezdičky privlastňovanie, zdržiavanie, zaznávanie, pretože ani sila ani pole sa neskladá, je to základňa spočívania, plocha bez zrkadlenia, kompenzačné pole zmiznutia pojím pojem medzi prestojné kompenzačné pole prvotnej reality vidí, je to priestor bez citovania tam nikto nie je, lebo tam nič nieje, bo iskričiek a hviezdičiek, ktoré vôbec nevidno, naskakujúc bezzrkadlový vid, bez hnutia tam sa stráca neodchádza od základne spočívania plochy čohokoľvek čo surjektívna realita ostalo, čo chýba sa zdá sa rozpadá a mizne, ako keď sa rúcajú svety, svety padajú a miznú stráca sa realita, strácajúsa a miznú svety, spočívajúc na ploche.

  Spočívajúc na ploche základňa tiaže, zjavného a zjaveného dychu, ktorý je spriestornený a opiera sa o každú javnosť povrchu ťiaže vymedzenia kompenzačných polí zjavu, zastavený pohyb. Je to, ako keď sa začína rozpadávať realita do iskričiek a hviezdičiek, ktoré vôbec nevidno, naskakujúc bezzrkadlový vid, bez hnutia tam sa stráca neodchádza od základne spočívania plochy čohokoľvek čo je prítomné, dôvod ktorý máme k hľadaniu princípu — všímavosť nadviazaná na predmetnú vec vždy s každým nádychom a výdychom — priečka všívavosť, všímavosť, všímanosť, všim. Pod elementárne kompenzačné pole svitu a vidu zjavu, triangulačná rovina zámeru kompenzačnej plochy medze medznosti zámeru bezdotykových povrchov plôch prvotnej reality v zábere sprítomnenia sa sprítomnenie si spočívajúc v realite architektúry pomedzného rozloženia skladajúcich sa svetov, základný podelementárny šať rovnovážnym zjavom spoločnosti vyjadrovania si a vyjadrovania sa, je možné generovať túto suprajemnú hmotu — pod-elementárne častice skladajúce sa do hmotných bodov tvoriacich hmotu (dokonca aj jej fyzikálne vlastnosti ako je vlnenie alebo iné formy energie — teda podkladovej skladby rôznych pozorovacích hladín, ako je napríklad biochémia alebo kvantová chémia alebo fyzika, energetická mechanika, interdisciplinárna pod-elementárna aplikovaná informatika a veľa ďalších) — suprajemnú hmotu, ktorej dostatok alebo nedostatok má vplyv na vitalitu systému inteligencie a funkčnosť pôsobnosti supravodivej jasnosti formy energie — teda podkladovej skladby rôznych pozorovacích hladín, ako je napríklad biochémia alebo kvantová chémia alebo fyzika, energetická mechanika, interdisciplinárna pod-elementárna aplikovaná informatika a veľa ďalších) — suprajemnú hmotu, ktorej dostatok alebo nedostatok má vplyv na vitalitu systému inteligencie a funkčnosť pôsobnosti jasnej supravodivosti. To je ako organizovanie si, organozivania sa aleja dýcham dychom spočívania, abstraktné sprítomnenie čistého svetla samostatnej samočinnosti interakcie supravodivej jasnosti a jasnej supravodivosti zvárania priestorom tíšina prúdi medzí vodivosti kontrastu plochy spočívania na základni myseľ je podriadená tomu čo čítam len tak, tak ako je pozbrieraná alebo tíšina prúdi je to základňa spočívania, plocha bez zrkadlenia, kompenzačné pole zmiznutia čítam a číta, počúvam a počúva, vidím a vidí, je to priestor bez citovania tam nikto nie je, lebo tam nič nieje, bo tam sa nič neje, ani chuť ani záznej nerovnováhy a nestability horizontu spočívania a vertikály zámeru — čím sa stávame sami sebou — rovnováhy a stability prítomnenia prítomnosti samostatnej samočinnosti interakcie, ktorá je subjektívna, je to medzipriestorný izolant, rozhranie medzi plochou a povrchom, ktorý v žiadnom prípade, alebo priečke nekrája priestor ako ostrie chladu alebo. Ak nemáme žiadne vnútorné princípy, žiadnu základňu spočívania tíšina prúdi a spočíva, sme ako ľudia bez domova. Ľudia bez domova nemajú nič, len ťažkosti. Nemajú okamžitý prístrešok bezkonfliktného spočívania na ploche základne tiaže v súlade stability a rovnováhy zrkadlenia zámeru a záberu súzvuku skladby a skladnosti. Základňa má vždy svoju vertikálnu časť, účel k stabilite a rovnováhe, má svoju horizontálnu časť, to je prítomnosť sprítomnenia. subjektívna realita oddelená medzipriestorným izolantom tiaže, ťažiskový bod, domov vnútorných princípov. Stabilita a rovnováha konštrukčných princípov vodivosti relaxácie k rozpadávaniu sa pokusov o kryštalizáciu medzipriestorných izolantov, pretože v svojom priblížení sú amorfné, podľa toho aká mžikovosť medzi rozhraním ostria alebo tavenia štruktúry konštrukčných prvkov subjektívnej reality, rovina medzí. Kontrast roviny medze je vertikálny oproti horizontu, je to pozícia zorného pola samočinnosti interakcie, máme subjektívne vnútorné princípy, istú základňu spočívania tíšina prúdi a spočíva, sme ako ľudia, ktorý majú domov.

  Kontrast náklonu prúdenia k ploche v rovine môže byť v zásade ukotvenia vlnový a vírivý v závislosti v rovine ťažiska horizontu a vertikály, vytvárajúc tak čelný odpor závislých napäťových rázových vĺn pri klenbe prúdenia rozmedzia zväzku vírenia, čiže základného členenia delenia v ťažisku medze nosnosti a únosnosti k ťažisku roviny závislosti horizontu a vertikály, zabezpečujúc tak rozhranie sily a pola vektorom zámeru ku charakteristickým režimom klenby účelu a účelnosti. Režimy vzájomnosti sú charakteristické pre spätné prúdenia, nie však pre medznú vrstvu. Okamžitosť roviny umiestnenia rozoznáva jednateľnosť. Teplotné rozhranie medzi spätnej roviny a čelnej roviny je kinetické rozhranie interakcie rozoznávania stability a rovnováhy v subjektívnej realite medzí príjemnosti klímy chladu a tepelnosti. Myseľ je podriadená tomu čo čítam len tak, tak ako je pozbrieraná alebo tíšina prúdi. Obyčajne, povaha mysle je taká, že keď (medzirovinné pole horizontu a vertikály) tíšina a lad sa nestretáva, zámer sa stráca v iritácii stresu kontrastu podriadenosti skladby, podobne myseľ je podriadená tomu čo číta len tak, tak ako je pozbieraná alebo tíšina prúdi. Je to podobné ako keď rieši skladba čítanie tak, tak ako sa skladba zrkadlí v perspektíve spriestornenia. Nie je základnou povahou mysle kontrast podriadenosti, pretože ani sila ani pole sa neskladá, je to základňa spočívania, plocha bez zrkadlenia, kompenzačné pole zmiznutia čítam a číta, počúvam a počúva, vidím a vidí, je to priestor bez citovania tam nikto nie je, lebo tam nič nieje, bo tam sa nič neje, ani chuť ani záznej si. Je to, ako keď sa začína rozpadávať realita do iskričiek a hviezdičiek, ktoré vôbec nevidno, naskakujúc bezzrkadlový vid, bez hnutia tam sa stráca neodchádza od základne spočívania plochy čohokoľvek čo ostalo, čo chýba sa zdá sa rozpadá a mizne, ako keď sa rúcajú svety, svety padajú a miznú stráca sa realita, strácajúsa a miznú svety, spočívajúc na ploche, ktorá podopiera všetko čo ostalo, čo sklon, poj, lipnúť, ľpieť, lipieť, ľnúť, pripútanosť, náklonnosť, sklonnosť. Základňa spočívania, plocha základnej dobroty je bez privlastňovania, zdržiavania, zaznávania. bez hnutia tam sa stráca neodchádza od základne spočívania plochy čohokoľvek čo ostalo, čo chýba sa zdá sa rozpadá a mizne, ako keď sa rúcajú svety, svety padajú a miznú stráca sa realita, strácajúsa a miznú svety, spočívajúc na ploche, ktorá podopiera všetko čo ostalo, jem, zdržujem, zdrž. je to základňa spočívania, plocha bez zrkadlenia, kompenzačné pole zmiznutia čítam a číta, počúvam a počúva, vidím a vidí, je to priestor bez citovania tam nikto nie je, lebo tam nič nieje, bo tam sa nič neje, ani chuť ani záznej si „me“ pojím, „mine“ pojem. Je to primárna poloha základne spočívania podmienenosť,podmienečnosť-vzájomné znikanie iskričky a hviezdičky privlastňovanie, zdržiavanie, zaznávanie, pretože ani sila ani pole sa neskladá, je to základňa spočívania, plocha bez zrkadlenia, kompenzačné pole zmiznutia pojím pojem medzi prestojné kompenzačné pole prvotnej reality vidí, je to priestor bez citovania tam nikto nie je, lebo tam nič nieje, bo iskričiek a hviezdičiek, ktoré vôbec nevidno, naskakujúc bezzrkadlový vid, bez hnutia tam sa stráca neodchádza od základne spočívania plochy čohokoľvek čo surjektívna realita ostalo, čo chýba sa zdá sa rozpadá a mizne, ako keď sa rúcajú svety, svety padajú a miznú stráca sa realita, strácajúsa a miznú svety, spočívajúc na ploche. Kontrast náklonu prúdenia k ploche v rovine môže byť v zásade ukotvenia vlnový a vírivý v závislosti k rovine ťažiska horizontu a vertikály, vytvárajúc tak čelný odpor závislých napäťových rázových vĺn pri klenbe prúdenia rozmedzia zväzku vírenia, čiže základného členenia delenia v ťažisku medze nosnosti a únosnosti v ťažisku roviny závislosti horizontu a vertikály, zabezpečujúc tak rozhranie sily a pola vektorom zámeru ku charakteristickým režimom klenby účelu a účelnosti. Režimy vzájomnosti sú charakteristické pre spätné prúdenia, nie však pre medznú vrstvu. Okamžitosť roviny umiestnenia rozoznáva jednateľnosť. Teplotné rozhranie medzí spätnej roviny a čelnej roviny je kinetické rozhranie interakcie rozoznávania stability a rovnováhy v subjektívnej realite medzí príjemnosti amorfnosti chladu a tepelnosti okolia preskakovania kompenzačných polí.

  To je ako organizovanie si, organozivania sa aleja dýcham dychom spočívania, abstraktné sprítomnenie čistého svetla samostatnej samočinnosti interakcie supravodivej jasnosti a jasnej supravodivosti zvárania priestorom tíšina prúdi medzí vodivosti kontrastu plochy spočívania na základni myseľ je podriadená tomu čo čítam len tak, tak ako je pozbrieraná alebo tíšina prúdi je to základňa spočívania, plocha bez zrkadlenia, kompenzačné pole zmiznutia čítam a číta, počúvam a počúva, vidím a vidí, je to priestor bez citovania tam nikto nie je, lebo tam nič nieje, bo tam sa nič neje, ani chuť ani záznej nerovnováhy a nestability horizontu spočívania a vertikály zámeru — čím sa stávame sami sebou — rovnováhy a stability prítomnenia prítomnosti samostatnej samočinnosti interakcie, ktorá je subjektívna, je to medzipriestorný izolant, rozhranie medzi plochou a povrchom, ktorý v žiadnom prípade, alebo priečke nekrája priestor ako ostrie chladu alebo. Ak nemáme žiadne vnútorné princípy, žiadnu základňu spočívania tíšina prúdi a spočíva, sme ako ľudia bez domova. Ľudia bez domova nemajú nič, len ťažkosti. Nemajú okamžitý prístrešok bez konfliktného spočívania na ploche základne tiaže v súlade stability a rovnováhy zrkadlenia zámeru a záberu súzvuku skladby a skladnosti. Základňa má vždy svoju vertikálnu časť, účel k stabilite a rovnováhe, má svoju horizontálnu časť, to je prítomnosť sprítomnenia. subjektívna realita oddelená medzipriestorným izolantom tiaže, ťažiskový bod, domov vnútorných princípov. Stabilita a rovnováha konštrukčných princípov vodivosti relaxácie k rozpadávaniu sa pokusov o kryštalizáciu medzipriestorných izolantov, pretože v svojom priblížení sú amorfné, podľa toho aká mžikovosť medzi rozhraním ostria alebo tavenia štruktúry konštrukčných prvkov subjektívnej reality, rovina medzí — plocha. Kontrast roviny medze je vertikálny oproti horizontu, je to pozícia zorného pola samočinnosti interakcie, máme subjektívne vnútorné princípy, istú základňu spočívania tíšina prúdi a spočíva, sme ako ľudia, ktorý majú domov. Spočívajúc na ploche základňa tiaže, zjavného a zjaveného dychu, ktorý je spriestornený a opiera sa o každú javnosť povrchu ťiaže vymedzenia kompenzačných polí zjavu, zastavený pohyb. Je to, ako keď sa začína rozpadávať realita do iskričiek a hviezdičiek, ktoré vôbec nevidno, naskakujúc bezzrkadlový vid, bez hnutia tam sa stráca neodchádza od základne spočívania plochy čohokoľvek čo je prítomné, dôvod ktorý máme k hľadaniu princípu — všímavosť nadviazaná na predmetnú vec vždy s každým nádychom a výdychom — priečka všívavosť, všímavosť, všímanosť, všim. Pod elementárne kompenzačné pole svitu a vidu zjavu, triangulačná rovina zámeru kompenzačnej plochy medze medznosti zámeru bezdotykových povrchov plôch prvotnej reality v zábere sprítomnenia sa sprítomnenie si spočívajúc v realite architektúry pomedzného rozloženia skladajúcich sa svetov, základný podelementárny šať rovnovážnym zjavom spoločnosti vyjadrovania si a vyjadrovania sa, je možné generovať túto suprajemnú hmotu — pod-elementárne častice skladajúce sa do hmotných bodov tvoriacich hmotu (dokonca aj jej fyzikálne vlastnosti ako je vlnenie alebo iné formy energie — teda podkladovej skladby rôznych pozorovacích hladín, ako je napríklad biochémia alebo kvantová chémia alebo fyzika, energetická mechanika, interdisciplinárna pod-elementárna aplikovaná informatika a veľa ďalších) — suprajemnú hmotu, ktorej dostatok alebo nedostatok má vplyv na vitalitu systému inteligencie a funkčnosť pôsobnosti supravodivej jasnosti formy energie — teda podkladovej skladby rôznych pozorovacích hladín, ako je napríklad biochémia alebo kvantová chémia alebo fyzika, energetická mechanika, interdisciplinárna pod-elementárna aplikovaná informatika a veľa ďalších) — suprajemnú hmotu, ktorej dostatok alebo nedostatok má vplyv na vitalitu systému inteligencie a funkčnosť pôsobnosti jasnej supravodivosti.
  Reagovať
  • RE: The Clear Light of equipoise, moment of equipoise reakcia na: The Clear Light of equipoise, moment of equipoise
   28.5.2018 20:05
   WTF did i just read?
   Reagovať
   • RE: RE: The Clear Light of equipoise, moment of equipoise reakcia na: RE: The Clear Light of equipoise, moment of equipoise
    29.5.2018 11:05
    Did you? I didn't.
    Reagovať

Vyhľadávanie

Apsara Yogaton

Najnovšie videáPC forum button