Bosch prináša nové technológie v dieselových motoroch aj v automatizovaných systémoch

Technológie
0

Spoločnosť Bosch usporiadala v Stuttgarte výročnú tlačovú konferenciu a prezentáciu najnovších technológií v oblasti vývoja dieselových motorov a asistenčných systémov. Nová dieselová technológia Bosch ponúka riešenie problému s oxidmi dusíka. „Diesel má budúcnosť. Dnes chceme ukončiť debatu o konci dieselov, a to s konečnou platnosťou.“ Týmito slovami oznámil šéf spoločnosti Bosch Dr. Volkmar Denner na výročnej tlačovej konferencii spoločnosti rozhodujúci prielom v dieselovej technológii. Novinka firmy Bosch totiž výrobcom vozidiel ponúka natoľko drastické zníženie emisií oxidov dusíka, že s ňou budú už dnes dodržiavať limity stanovené pre budúcnosť.

V tejto súvislosti treba zhrnúť 3 základné komponenty, ktoré sa podieľajú na znečisťovaní ovzdušia: CO2, NOx (oxidy dusíka) a pevné častice. Čo sa týka CO2, dieselové motory majú oproti benzínovým už z princípu asi o 15 % nižšie emisie tohto skleníkového plynu. Problematiku pevných častíc dnes riešia filtre pevných častíc vo výfukovom systéme. Hlavným problémom teda zostáva vysoká produkcia oxidov dusíka. Od roku 2017 je v platnosti európska legislatíva, ktorá vyžaduje, aby nové modely osobných automobilov (testované v súlade s RDE tvorenými mixom jázd po meste, mimo mesta a jázd po diaľnici) emitovali maximálne 168 miligramov oxidov dusíka na kilometer, od roku 2020 potom maximálne 120 miligramov. Vozidlá vybavené dieselovou technológiou Bosch však môžu už dnes dosahovať rekordné hodnoty iba 13 mg/km pri RDE jazdách normovaných podľa zákona, čo je približne 10-krát menej než limit, ktorý má prísť do platnosti od roku 2020.

Pri jazdách po meste, ktoré sú najnáročnejšie z hľadiska produkcie NOx, vozidlá s touto technológiou dosahujú priemer iba 40 mg/km. S niekoľkými desiatkami novinárov z celého sveta sme mali možnosť vyskúšať si novú technológiu. Pri prezentácii v Stuttgarte sme dosiahli pri 16 km mestskej jazde hodnotu 45 mg/km, a to napriek tomu, že naša jazda bola vďaka mladému kolegovi vyhodnotená ako jedna z najagresívnejších. Meracia aparatúra pritom zobrazovala aj obsah NOx vo výfukových plynoch pred úpravou, ktorý bol 583 mg/km! To sú naozaj zaujímavé výsledky, podobné dosiahli aj ostatní novinári.

Uvedené hodnoty sú možné vďaka kombinácii pokročilej technológie vstrekovania, novo vyvinutého systému satia a inteligentného teplotného manažmentu. Pri znižovaní emisií oxidov dusíka pri dieselových vozidlách boli dosiaľ kritické dva faktory. Jeden z nich je štýl riadenia. Technologické riešenie Bosch je rýchlo reagujúci systém satia. Čím je spôsob jazdy dynamickejší, tým dynamickejšia musí byť aj recirkulácia výfukových plynov. To je možné okrem iného vďaka RDE optimalizovaným turbodúchadlám s meniteľnou geometriou nasávacieho ústrojenstva, ktoré reagujú rýchlejšie ako tie konvenčné. A s kombináciou vysokotlakovej a nízkotlakovej recirkulácie výfukových plynov je systém satia ešte flexibilnejší. Vodič sa tak môže rýchlo rozbiehať bez toho, aby výrazne narastali emisie.

Rovnako dôležitý je aj vplyv teplôt. Na optimálnu konverziu oxidov dusíka musia byť výfukové plyny horúce viac než 200 °C, čo je teplota, ktorá sa práve pri jazdách po meste často nedosahuje. Tu Bosch stavil na premyslený tepelný manažment dieselového motora. Ten teraz aktívne riadi teplotu emisií: výfukový systém teda zostáva taký teplý, aby pracoval v stabilnom teplotnom rozmedzí a emisie zostali na nízkej úrovni.Výhodné je, že systém využíva bežne dostupné komponenty a nasadenie technológie podstatne nezvýši cenu vozidla ani spotrebu paliva. Bosch takisto presadzuje, aby bol zavedený reálny testovací cyklus vozidiel na spotrebu a emisie CO2 v reálnej premávke, nie v laboratóriách, a aby sa zaviedlo sledovanie celkovej uhlíkovej stopy od výroby komponentov až po prevádzku vozidla.Celý systém na zníženie emisie NOx bol demonštrovaný na testovacej platforme tretej generácie, ktorá je postavená na vozidle VW Golf. Hnacia jednotka sériového vozidla bola podstatne upravená, aby spĺňala požiadavky. Objem motora bol znížený na 1,7 l, bol upravený turbokompresor, zlepšené vstrekovanie paliva, rozšírená a zdokonalená riadiaca jednotka motora a upravené spracovanie výfukových plynov s filtrom pevných častíc a SCR katalyzátorom s dávkovaním Ad Blue.

Okrem technológií pre dieselové motory sme však na prezentácii mohli vidieť aj ďalšie zaujímavé projekty. Jeden z nich je aj nasadenie umelej inteligencie do systému detekcie chodcov pre kamerové protikolízne systémy. Umelá inteligencia sa v tomto prípade z obrazu dodávaného jednou alebo dvoma kamerami snaží identifikovať a vyhodnocovať správanie chodcov, cyklistov a ďalších účastníkov premávky. Vďaka tomu dokáže napríklad rozpoznať zo správania chodca, ktorý sa blíži napríklad k priechodu, či má v úmysle zastať pred priechodom, alebo vstúpiť na vozovku. Okrem toho dokáže asistovať pri vedení vozidla v jazdnom pruhu aj na cestách bez označenia, reagovať na prekážky, ovládať diaľkové svetlá, rozpoznávať dopravné značky a veľa ďalších vecí. Pozitívne je, že stav rozpracovania technológie je taký, že sa jej nasadenie v reálnej premávke plánuje už na rok 2019.

Zaujímavé bolo aj odvezenie autonómnym mikrobusom pre až 12 osôb. Toto vozidlo jazdí v autonómnom režime rýchlosťou 20 km/h po vopred určených tratiach. Je vhodné na dopravu v rámci veľkých kampusov, firiem či v mestskom prostredí. Môže mať preddefinovanú rozsiahlejšiu sieť trás, pričom konkrétny cieľ si cestujúci môžu voliť jednoducho na dotykovej obrazovke. Ak treba nastaviť novú trasu, stačí ju raz prejsť vozidlom v manuálnom režime (pomocou diaľkového ovládania), vozidlo si trasu naskenuje a potom ju jednoducho možno uložiť do databázy. Pracovníci Bosch nám ochotne predviedli aj bezpečnostné zastavenie či spomalenie vozidla, ak do jeho dráhy vstúpi chodec. Ukážku môžete vidieť vo videu.

 

René Hubinský

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať