Image
16.11.2018 0 Comments

Blockchain nie je konkurencia pre tradičné databázy

Technológia blockchainu je známa predovšetkým v súvislosti s kryptomenami, ale čoraz častejšie tento pojem počuť v súvislosti s akceleráciou biznisu. Jej výhody sú transparentnosť a kontrola nad transakciami. V praxi to znamená, že údaje o transakciách nemožno zmeniť a história každej transakcie sa dá jednoducho dohľadať. Firmy ponúkajúce riešenia na báze blockchainu deklarujú ako jednu z významných výhod aj úsporu nákladov na databázové systémy. Preto nás zaujímalo, aký je pohľad jedného z lídrov na trhu tradičných databázových systémov. O názor sme požiadali Branislava Majerníka, architekta riešení a technologického konzultatnta spoločnosti Oracle.


Branislav Majerník, Oracle

PCR: Je podľa vás blockchain konkurencia pre tradičné databázy?

BM: Technológia blockchainu sa do povedomia širšej odbornej aj laickej verejnosti dostala až s dnes už kultovým článkom Satoshiho Nakamota v roku 2008. Nie je to skutočné meno, ale pseudonym autora alebo kolektívu autorov. Pre povahu projektu autor (alebo autori) kryptomeny bitcoin nikdy neprezradil svoju skutočnú identitu a krátko po väčšom rozšírení bitcoinu v roku 2010 sa odmlčal. Pôvodná myšlienka blockchainu a kryptomien bol bezpečný a transparentný prevod peňazí medzi dvoma subjektmi bez potreby centrálnej autority, ktorou býva pri klasických prevodoch spravidla nejaká klíringová spoločnosť. Blockchain sa často spomína v súvislosti s databázami, ale je to skôr akási virtuálna distribuovaná účtovná kniha než klasická databáza CRUD (Create Update Delete). Najväčšia výhoda je odolnosť proti pozmeňovaniu. Uložené údaje sa už nedajú modifikovať, možno len pridávať nové záznamy. Transparentnosť a rezistenciu proti dodatočným úpravám zabezpečuje a zaručuje nejaká konsenzuálna decentralizovaná sieť peer-to-peer. Satoshi Nakamoto prišiel s geniálnou myšlienkou, keď do tohto procesu zaviedol takzvanú kryptoekonomiku, čím zabezpečil, že sieť bude fungovať a rozrastať sa. Kryptomena je vlastne motivácia na to, aby sieť existovala. Veľa ľudí aj firiem si práve v súvislosti s kryptomenami uvedomilo, že je to zaujímavý spôsob, ako zdieľať údaje nielen o finančných transakciách, ale aj údaje vo všeobecnosti v potenciálne nedôveryhodnom svete biznisu. No tu narazili na obmedzenia pôvodného Nakamotovho konceptu vytvorenia konsenzu, ktorým je práve kryptoekonomika. Preto sa hľadali iné spôsoby, ako tento konsenzus dosiahnuť. Nadácia Hyperledger (hyperledger.org), v ktorej sú okrem Oracle aj ďalšie renomované technologické spoločnosti, napr. IBM,  Intel, SAP, Cisco a mnohé iné vrátane bánk a emitentov platobných kariet, vznikla s cieľom využitia blockchainu ako transformačnej technológie, ktorá má pozitívny vplyv na akceleráciu obchodných procesov.    

PCR: Sú očakávania ohľadne pozitívneho vplyvu blockchainu na biznis opodstatnené?

BM: Blockchain je zaujímavý model, ako vytvoriť zdieľané úložisko „pravdy“, ktorá je odolná proti zmene bez nutnosti centrálnej autority. Pôvodný model typu proof of work, ktorý navrhol Satoshi Nakamoto, je energeticky extrémne náročný, pretože na zabezpečenie nemožnosti modifikovať údaje sa riešia náročné výpočtové úlohy. Z významne rastúcej ceny motivačnej kryptomeny vyplýva vysoká cena transakcie a z limitu veľkosti bloku čas potrebný na jej vykonanie pri veľkom počte transakcií. Napríklad rýchlosť prevodu bitcoinov je 3,3 transakcií/s. Tieto skutočnosti, teda problematická škálovateľnosť, nízka rýchlosť a vysoká cena transakcie, sú pre obchodné transakcie zásadný limitujúci faktor. Rovnako aj obmedzovanie škálovateľnosti. Preto odborníci premýšľali, ako tento systém zdokonaliť pri zachovaní základných výhod, aby bol vhodný nielen na evidenciu pre bezhotovostný platobný systém, ale aj pre jednoduché zmluvné vzťahy, hlavne takzvané smart kontrakty. Preto sa pre privátne blockchainové siete začali používať klasické konsenzuálne algoritmy, napríklad algoritmus, ktorý je známy aj ako problém byzantských generálov.  Veľká armáda obliehajúca mesto je rozdelená na desiatky divízií s vlastnými generálmi a nemá centrálne vedenie. Generáli medzi sebou komunikujú cez poslov a takto si oznamujú čas spoločného útoku. No čo ak niekto vyšle posla s falošnou správou? Alebo infiltrovaným zradcom je posol? Generáli potrebujú algoritmus, ktorý im umožní dohodnúť sa aj za predpokladu, že medzi nimi je určité množstvo zradcov. Navyše platí, že čím je viac generálov, tým viac komunikačných kanálov potrebujú a množstvo príležitostí na nedôveru stúpa exponenciálne. Vyriešenie problému nedôvery pomocou konsenzu otvára nové možnosti pre biznis, hlavne v zdieľanej ekonomike a cloudovom prostredí.

PCR: Má Oracle vlastné riešenie využívajúce blockchain?

BM: Spoločnosť Oracle rýchlo pochopila, že vhodne implementované blockchainové technológie sú veľká obchodná príležitosť a nie je to žiadna konkurencia pre tradičné relačné databázy. Potenciál tejto transformačnej technológie umožní firmám podnikajúcim v tradičnom databázovom biznise získať nových zákazníkov. Preto v rámci združenia Hyperledger prišla s vlastnou technológiou Oracle Blockchain Cloud Platform. Platforma má aj prívlastok autonómna, pretože  na báze umelej inteligencie a strojového učenia sama priebežne dolaďuje svoje fungovanie. Táto platforma umožňuje viesť evidenciu informácií o obchodných transakciách, prípadne iných cenných informácií, odolnú proti dodatočnému pozmeňovaniu.

PCR: Môžete uviesť konkrétne príklady na nefinančné smart kontrakty?

BM: Tento systém začínajú využívať napríklad niektoré zahraničné univerzity na ukladanie informácií o priebehu štúdia každého študenta. Tieto overené informácie potom môže študent sprístupniť pri uchádzaní sa o prácu a podobne. Takto sa môžu evidovať a zdieľať informácie v poľnohospodárstve o produktoch konkrétnych farmárov, vo farmaceutickom priemysle by sa takto dalo zabrániť reexportu liekov a podobne.

PCR: Ako funguje priamy model obchodných transakcií bez nutnosti vstupu tretej strany?

BM: Na rozdiel od verejných blockchainových sietí, kde všetci vidia všetko, privátne siete fungujú inak a históriu transakcií vidia len zainteresované strany. Sieť funguje ako transparentná auditovateľná a decentralizovaná účtovná kniha. Ak B2B podnikanie firmy vyžaduje takéto atribúty, možno s výhodou použiť blockchain. V privátnych blockchainových sieťach nie je konsenzus vytváraný metódou proof of work, ale iným spôsobom. Primárne sa vylosujú náhodným spôsobom členovia konzorcia, ktorí budú fungovať ako evaluation peer. Tí overia blok údajov obsahujúci údaje o transakciách, či má všetky potrebné atribúty. Aby sa vylúčila možnosť vplyvu potenciálneho narušiteľa (pozri problém byzantských generálov), musia blok verifikovať ďalší členovia siete a porovnať výstupy. Členovia konzorcia sa medzi sebou dopytujú na výstupy. Klient čaká na f + 1 odpovedí, kde f je maximálne číslo tzv. fault nódov, pre ktoré je algoritmus konsenzu ešte bezpečný. Algoritmus Practical Byzantine Fault Tolerance zaručuje bezpečnosť, ak chybných, resp. sfalšovaných odpovedí nie je viac ako ,kde n je počet členov, evaluačných peerov. Ak teda f + 1 peerov odpovie zhodne, transakcia sa považuje za platnú a blok je validný. 

PCR: Z toho teoreticky vyplýva, že na ovládnutie takejto privátnej siete stačí dohoda f + 1 členov?

BM: To je pravda, ale treba si uvedomiť, že ide o privátnu sieť, ktorej členovia sa pozývajú, vyberajú a schvaľujú, takže jej členom sa nemôže stať hocikto. Doterajší členovia do siete pozývajú len firmy, ktorým dôverujú. Tieto riešenia sú určené na B2B komunikáciu, takže si členovia pozývajú predovšetkým firmy, s ktorými chcú obchodovať

PCR: V čom spočíva ekonomická výhodnosť riešení na báze blockchainových technológií?

BM: Hlavná výhoda je, že každý z účastníkov B2B vzťahu si nemusí vytvárať vlastné inštancie databázy, takže ušetria na licenčných poplatkoch, ako aj na jednoduchej auditovateľnosti. Ak je na biznise zainteresovaných osem členov konzorcia, netreba auditovať osem databáz, ale iba jednu. Navyše koncepcia smart kontraktov poskytuje veľkú mieru autonómnosti  bez potreby vstupovania tretích strán, napríklad notárov a podobne. Pri globálnejšom pohľade sa ušetrí za budovanie inštitúcií fungujúcich ako centrálne autority.

Zobrazit Galériu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Hackkosice_2020

Najnovšie videá