SAMSUNG_052020 SAMSUNG_052020 SAMSUNG_052020 Advertisement

Big Data na bežnom notebooku a za sekundy? Realita už aj u nás.

0
Veľké objemy dát sú pre mnohé firmy stále väčším problémom. Dynamika biznisu spôsobuje, že ich dátové sklady praskajú „vo švíkoch" a tradičné analytické BI nástroje ako dátové sklady či kancelárske nástroje typu Excel nedokážu tento nápor zvládnuť. Pritom „odomknutie" vlastných dát môže byť impulzom k ďalšiemu rastu. Paradoxne, téma Big Data sa stala kľúčovou v obchodnej stratégií mnohých veľkých IT firiem - práve tých, ktorých de facto zlyhané DWH projekty vyvolávali u klientov frustráciu pri analýze vlastných dát. Cieľom týchto „mamutov" nie je nič iné, ako dostať sa naspäť do hry a vylákať od klienta viac peňazí na rozvoj dátových skladov, infraštruktúry, či dokúpenia ďalších modulov BI. Pritom efektívne riešenie ako zvládnuť veľké objemy dát môžu byť aj pre bežného človeka oveľa dostupnejšie, ako by ste si mysleli. Stále viac organizácií zveruje svoje firemné dáta nástrojom Data Discovery, čo je dnes technologicky najvyspelejšia oblasť BI. Sú dostupné za zlomok ceny tradičných BI riešení, dokážu si však poradiť aj s veľkými objemami a na počkanie. V uplynulých rokoch sa tieto nástroje stali pomerne bežné už aj v slovenskej praxi, etablovali sa napríklad v oblastiach ako maloobchod či poisťovníctvo. Práve tie totiž disponujú rozsiahlymi a rýchlo rastúcimi databázami. Analýzy veľkých dát prebiehajú na bežne dostupnom hardvéri, pričom práca s nimi si nevyžaduje hlboké technologické znalosti. Keďže nie je potrebné budovať dátové sklady a vytvárať zložité IT prostredie, takéto riešenie je nasaditeľné v priebehu týždňov a jeho návratnosť je rýchla. Tradičné riešenia nestačia s dychom V čom je vlastne u tradičnej anylytiky pri Big Data problém? Popri spomínanej vysokej cene a dlhej implementácii, je to aj chýbajúce zameranie na potreby zákazníka. Často sa totiž jedná o zdĺhavé „technokratické" projekty, ktoré reálne nepomôžu zlepšiť každodennú analytickú prácu ľudí, tí tak zostávajú odkázaní na svoje „excely" a SQL skripty. Ak si počas procesu uvedomíme chybu a j ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať