Bez cloudového úložiska sa nezaobíde takmer tretina spotrebiteľov

Prieskumy trhu
0

Spoločnosť GfK sa opýtala používateľov internetu z 22 krajín, nakoľko súhlasia alebo nesúhlasia s nasledujúcim tvrdením: „nezaobídem sa bez ukladania a prehliadania fotografií, dokumentov, hudby a ďalšieho obsahu v cloude" (pričom „cloud" je definovaný ako „bezpečné umiestnenie na internete, ku ktorému je možné pristupovať z akéhokoľvek miesta a zariadenia").

Takmer tretina respondentov (31 percent) vyjadrila jednoznačný súhlas s týmto tvrdením (výberom jednej z dvoch najvyšších hodnôt na sedembodovej stupnici), pričom 13 percent súhlasilo úplne a 18 percent skôr súhlasilo.

Naopak, 18 percent dalo najavo výrazný nesúhlas (voľbou posledných dvoch možností na sedembodovej stupnici) - z toho 10 percent úplne nesúhlasilo a 8 percent skôr nesúhlasilo.

Hlavným lákadlom cloudu nie je ani tak úložná kapacita, pretože tú môže ponúknuť aj externý pevný disk, ale skôr praktickosť, konkrétne potom možnosť pristupovať k súborom z akéhokoľvek zariadenia alebo miesta bez toho, aby so sebou použivatelia museli nosiť externý pevný disk alebo USB kľúčenku. Odpadá tiež riziko, že použivatelia prídu o všetky dáta, pokiaľ sa úložné zariadenia poškodia alebo stratia. Cloud predstavuje jednoduché riešenie pre ukladanie fotiek a videí urobených pomocou smartfónov, keď je ich vnútorné úložisko plné alebo nie je k dispozícii úložné zariadenie. Naviac majú používatelia k súborom prístup z akéhokoľvek zariadenia. Na základe týchto poznatkov o používaní cloudu môžu firmy prispôsobiť svoju ponuku tak, aby zodpovedala potrebám expandujúceho cloudového trhu.

Na cloud sa najviace spolieha veková kategórie od 30 - 39 rokov

Na cloud sa všeobecne najviac spoliehajú spotrebitelia vo veku 30-39 rokov. V tejto vekovej skupine je najvyšší počet respondentov (37 percent), ktorí výberom prvých dvoch súhlasných možností potvrdili, že sa bez cloudu nezaobídu pri ukladaní a prezeraní fotiek, dokumentov, hudby a iného obsahu. Naopak, iba 12 percent z nich dalo voľbou posledných dvoch možností najavo jednoznačný nesúhlas s týmto tvrdením. V tesnom závese sa umiestnili spotrebitelia vo veku 20-29 rokov, kde 35 percent vyjadrilo jasný súhlas a 13 percent výrazný nesúhlas.

Situácia sa mení, keď sa pozrieme na staršiu vekovú skupinu kategórie. Iba štvrtina (24 percent) spotrebiteľov vo veku 50-59 rokov úplne alebo skôr súhlasila s tvrdením, že sa bez cloudu nezaobídu, zatiaľ čo 29 percent sa s týmto tvrdením vôbec nestotožňuje. U osôb starších ako 60 rokov je rozdiel ešte markantnejší - prvé dve súhlasné možnosti vybralo iba 19 percent a viac ako tretina (35 percent) potom jednoznačne uviedla, že cloud nepovažuje za nevyhnutný (posledné dve možnosti).

Keď sa pozrieme na jednotlivé krajiny, v cloudovom rebríčku jasne vedie Mexiko, kde sa bez cloudu nezaobíde takmer polovica online populácie (49 percent respondentov zvolilo prvé dve možnosti vyjadrujúce súhlas). Na ďalších miestach sa umiestnila Brazília so 44 percentami, Turecko so 43 percentami, Čína so 40 percentami a Rusko s 37 percentami. V ďalšej latinskoamerickej krajine, v Argentíne, sa na cloud spolieha tiež pomerne velká časť používateľov. Nezaobíde sa bez nej viac ako tretina z nich (36 percent).

Zdroj: gfk.com

Pridať komentár