Image
19.5.2018 2 Comments

BMW a budúcnosť autonómnej jazdy

Spoločnosť BMW Group už v uplynulých rokoch predstavila základ, ktorý je nevyhnutný na vysoko automatizovanú, úplne automatizovanú a úplne autonómnu jazdu.  BMW radu 3 už v roku 2006 samostatne prešlo celý pretekársky okruh Hockenheim a od roku 2011 BMW testuje na diaľnici A9 medzi Mníchovom a Norimbergom prototypy schopné automatizovanej jazdy. Prototyp BMW ukázal v roku 2014 svoje schopnosti jazdy na hrane najvyššieho výkonu a možností, keď riadeným šmykom (driftom) prešiel cez okruh Las Vegas Speedway. Naplno sa rozbehol vývoj sériovej výroby modelu BMW iNext aj tým, že ­automobilka v roku 2014 kúpila akcie spoločnosti HERE a medzi inými spolupracuje aj s partnermi ako Intel či Mobileye (od roku 2016). V priebehu roka 2021 bude BMW iNext prvým vozidlom značky BMW, ktoré na diaľniciach ponúkne úplne bezpečnú jazdu na úrovni 3.

Vývojový cyklus na základe dát

Systém snímačov zabudovaný vo vozidlách predstavuje neoceniteľný zdroj množstva údajov založených na informáciách z reálneho prostredia, ktoré sú nevyhnutné pri tomto vývojovom cykle. Súčasťou zamerania a vybavenia vozidla sú aj najrôznejšie druhy snímačov a ich umiestnenie v testovacom vozidle. Laserový radar, radar, kamera a ultrazvuková technológia. Údaje z týchto zariadení vytvárajú obraz najbližšieho prostredia vozidla a jeho širšieho okolia. Navyše k celkovým schopnostiam vozidla vnímať svoje okolie ­prispievajú aj desiatky ďalších snímačov. Množstvo takto nazbieraných údajov následne prejde inteligentným spracovaním a prípravou. Testovacie vozidlá so snímačmi na vysoko automatizovanú jazdu nazbierajú počas pracovného dňa 16 TB dát, zatiaľ čo testovacie vozidlá vybavené snímačmi na úplne automatizovanú jazdu nazbierajú až 40 TB. Primeraný výpočtový výkon zabezpečí, aby boli tieto údaje rýchlo dostupné na vývoj neurónových sietí a na úpravu výpočtových algoritmov.

Po vytvorení testovacej flotily 40 vozidiel v roku 2017 teraz BMW vyhodnocuje údaje zo snímačov a z vozidiel, ktoré nazbierali v rôznych dopravných situáciách. Tieto údaje sú potrebné na vyhodnocovanie, simuláciu a pre algoritmy na strojové učenie. V dátovom centre sa bude do roku 2021 spracúvať viac ako 200 petabajtov informácií. Infraštruktúra siete na prenos dát (2 × 100 Gb/s) je mnohonásobne rýchlejšia než kapacita aktuálnych dátových liniek. Infraštruktúra v dátovom centre tvorí základ na analýzu všetkých predstaviteľných jazdných situácií, aby následne zaistila bezpečné jazdenie na verejných cestách. S vyhodnocovaním údajov (v procese strojového učenia) a so simuláciou dopravných situácií pomáha približne 100 000 jadier procesorov. Simulácia. Situácie, ktoré sa v reálnom živote stávajú najčastejšie, sa dajú aj čo najvernejšie simulovať. Deje sa to tak, že aktuálne schopnosti testovacieho vozidla sa prenesú do virtuálneho vozidla vo virtuálnom svete.

 Autonómnu jazdu sa podarí dostať do reálnej prevádzky iba vďaka umelej inteligencii. Už v ranom štádiu vývoja sa ukázalo, že autonómna jazda sa nedá dosiahnuť iba na základe prístupu založeného na pravidlách. Víziu o autonómnej jazde sa podarí pretaviť do reality iba vďaka adaptívnym zariadeniam s umelou inteligenciou. Len s pomocou umelej inteligencie môžu systémy vo vozidle inteligentne vyhodnotiť aktuálnu situáciu a vytvoriť zodpovedajúcu trasu ďalšej jazdy. Ďalší priestor na využitie je vytváranie vysoko presných trás s dynamicky sa meniacim obsahom, ako sú dočasné obchádzky či aktuálna dopravná situácia.

PADS. Nazbierané údaje sú predpripravené v snímačoch a následne vyslané rýchlosťou niekoľkých Gb/s do virtuálneho prostredia modelu vytvoreného v PAD. Ovládacia jednotka PAD slúži ako centrálny mozog na vypočítavanie zadaných úloh. Vstupné dáta získané cez PAD obsahujú všetky údaje zo snímačov, ako aj údaje zo záložnej vysoko presnej mapy. Údaje sa používajú na vypočítanie okolia modelu, spôsobu jazdy a trajektórie. Trajektória sa následne prenáša do riadiaceho centra pohybu vozidla (Motion Control). Motion Control ovláda pohonnú jednotku vozidla, brzdy a riadenie. Priority sú bezpečnosť a plynulé pohyby vozidla.

Riadiace jednotky PAD spájajú výnimočný výpočtový výkon s maximálnou bezpečnosťou. Práve veľkosť a výpočtové schopnosti riadiacich jednotiek PAD robia citeľný výkon medzi autonómnou jazdou na úrovniach 2 až 5. Ich priemyselná výroba predstavuje jednu z najväčších výziev na ceste k úplne automatizovanej jazde.  BMW radu 7 predviedlo ukážku toho, ako môže na základe výzvy cez aplikáciu v mobilnom telefóne prísť vyzdvihnúť svojho majiteľa. Vozidlo môže byť vyslané na vybraný bod, kde doň vodič nastúpi na základe autorizácie prostredníctvom smartfónu. Ďalšia možnosť predvedenej autorizácie je prototyp exteriérového displeja, ktorý zároveň pasažiera pozdraví jeho menom. Vďaka tomuto displeju sa môžu dvere vozidla odomknúť dotykom, ktorý slúži ako alternatíva k aplikácii v mobilnom telefóne. Keďže v automatickej jazde na úrovni 5 sa nikto z členov posádky nebude musieť zaoberať riadením, prototyp bol vybavený zábavným systémom pre zadné sedadlá, cez ktorý sa môže vydať pokyn na začatie jazdy.

 Cieľ cesty sa prenesie do vozidla pred začiatkom jazdy pomocou aplikácie v mobilnom telefóne. Sedadlo vodiča zostáva prázdne. Vďaka zabudovanému bezpečnostnému mechanizmu sa cesta môže začať až v momente, keď sú všetci cestujúci pripútaní bezpečnostnými pásmi. Keďže počas jazdy sa nevyžaduje nijaký zásah do riadenia, pasažieri vozidla si môžu užívať čas na palube podľa svojich predstáv, prípadne sledovaním zábavného systému. Cez ten zadajú aj požiadavku na zastavenie počas cesty. Takto sa dajú aj ovládať funkcie vozidla ako húkačka, blikanie svetlometmi či odomykanie a uzamykanie dverí. Pasažier po príchode do cieľa zamkne vozidlo cez exteriérový displej a to sa následne automaticky zaparkuje.  Služba BMW Parking Services pokrýva všetky aspekty spojené s parkovaním: rýchlo nájde voľné miesto na ulici či vo viacposchodovom parkovacom dome, rezervuje parkovacie miesto a bezhotovostne ho zaplatí a následne v garáži nákupného centra či parkovacieho domu vozidlo automaticky zaparkuje (služba Valet Parking).

  Štandard mobilných sietí 5G, ktorý príde v budúcnosti, zvýši dátový tok a minimalizuje oneskorenie, čím odhalí úplne nové technické možnosti pri prenose dát. Tento vývoj sa dá využiť na rozšírenie konektivity vo vozidlách. BMW už pracuje na technológiách, ktoré pomôžu využiť celý potenciál sietí 5G. Zámerom je, aby sa o pár rokov, hneď po uvedení sietí 5G do prevádzky, dali naplno využívať v sériovo vyrábaných vozidlách.  Zmiešaná realita znamená spojenie reálnych prototypov a virtuálnej simulácie, ktorá sa dá použiť na zrýchlenie a na optimalizáciu vývoja vozidiel. BMW patrí medzi lídrov v používaní týchto metód. Využíva aj technológie zo spotrebnej elektroniky a zo sveta počítačových hier, ako aj novú generáciu digitálnych okuliarov. Tie umožňujú mimoriadne realistickú vizualizáciu zväčšujúceho sa počtu komponentov a funkcií vozidla. Dojmy z reálne vytvoreného komponentu tak môžu doplniť digitálne vytvorené zážitky. BMW využíva zmiešanú realitu najmä pri vývoji interiérov vozidiel. Počítačovo vytvorená simulácia sa spája s maketou interiéru. Vďaka tomu sa už vo veľmi skorej fáze vývoja môže vytvoriť komplexný obraz interiéru predprodukčného vozidla vrátane zážitku z jazdy v takomto vozidle.

Operačný systém BMW 7.0

Nová generácia zobrazovacieho a ovládacieho systému s označením Operačný systém BMW 7.0 je kompletne digitálna. Viac ako kedykoľvek predtým sa zameriava na používateľa a na jeho individuálne požiadavky. Vďaka čistému vyobrazeniu a štruktúre, intuitívnemu ovládaniu a možnosti nastaviť si zobrazované informácie podľa vlastných preferencií je systém pripravený tak, aby vodičovi v pravý čas zobrazil tú správnu informáciu. Prepracovaná úplne digitálna prístrojová doska má priestor na zobrazenie sekcie s navigačnou mapou, ako aj na zobrazovanie ďalšieho, individuálne zvoleného obsahu. Zároveň vytvára jednoducho zobraziteľnú prístrojovú dosku. V stredovej konzole sa nachádza Control Display, ktorý prešiel ďalšími úpravami a zlepšeniami v prospech intuitívneho dotykového ovládania a zobrazovania obsahu v reálnom čase, ktorý pochádza až z desiatich voľne konfigurovateľných stránok menu, pričom každá obsahuje dve až štyri položky. Plochá štruktúra menu umožňuje rýchly prístup k všetkým nastaveniam a funkciám. Operačný systém BMW 7.0 zároveň rozšíril viacdruhové rozhranie medzi vozidlom a vodičom. Majiteľ má na výber ovládač iDrive aj dotykové alebo hlasové ovládanie či možnosť ovládať niektoré funkcie gestami.

Výstraha pred nebezpečenstvom v reálnom čase

BMW zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky aj tým, že medzi navzájom prepojenými vozidlami vysiela výstrahy pred nebezpečenstvom v danej lokalite. Na to, aby sa dali posielať takéto výstrahy, sa najprv anonymne pozbierajú údaje zo snímačov vozidla, odošlú sa do centrály a následne sa rozošlú všetkým vozidlám v okolí. Tak sa dajú rozposielať informácie o dopravných nehodách či o extrémnych poveternostných podmienkach v konkrétnych lokalitách. Tie sa zobrazia iba vodičom vo vozidlách, ktoré sa nachádzajú v postihnutej oblasti, prípadne by sa mohli stať obeťami takýchto situácií.

Výstrahy o poveternostných nástrahách, ako je hmla, námraza, hustý dážď či akvaplaning, alebo o nehodách sa do vozidiel značky BMW vybavených zodpovedajúcou technológiou konektivity vysielajú už od novembra 2016. Napriek tomu táto technológia stále ponúka široké možnosti neodhaleného potenciálu. V priebehu roka 2018 sa výrazne spresnia informácie o dopravných zápchach v reálnom čase, pretože budú využívať aj informácie z núdzového brzdenia. Takisto sa začnú vysielať výzvy polície na vytvorenie koridoru pre záchranné zložky. Rýchla výmena presných informácií o dopravných podmienkach je zároveň dôležitý predpoklad na používanie systémov automatizovanej jazdy.

Prepojené vozidlá sú už dnes na 46 trhoch prostredníctvom zabezpečenej mobilnej siete schopné prijímať aktuálne informácie a prenášať údaje do IT systému spoločnosti BMW. Okrem aktuálnych výstrah pred nebezpečenstvom sa takto vzduchom prenášajú aj aktualizácie navigačných máp.

Prehľad autonómnej jazdy od úrovne 0 po úroveň 5

Úroveň 0 znamená vozidlo, ktoré sa pohybuje bez akéhokoľvek druhu asistenčných funkcií. Zodpovednosť za všetky úlohy spojené so šoférovaním leží stále iba na vodičovi.

Úroveň 1: Znamená prvé asistenčné systémy, ktoré zvyšovali bezpečnosť a komfort jazdy. Patria sem funkcie ako systém udržiavania rýchlosti, ktorý udržiava vozidlo v pohybe nastavenou rýchlosťou.

Úroveň 2 (dnes): Asistenčné systémy vodiča, ktoré umožňujú počiatočnú úroveň automatizovanej jazdy. Zodpovednosť za všetky úlohy spojené so šoférovaním leží stále iba na vodičovi.

Úroveň 3 (príde v roku 2021 v BMW iNext): Od príchodu úrovne 3 bude možnosť rozdeliť zodpovednosť za ovládanie vozidla medzi vodiča a vozidlo. Počas vysoko automatizovanej jazdy v premávke, ktorá sa pohybuje jedným smerom a je oddelená od protiidúcich vozidiel, bude vodič schopný dlhšie sa venovať vedľajším aktivitám, ako je sledovanie zabudovaných médií, či relaxovať so zatvorenými očami. Stále však musí byť v stave, aby v prípade potreby mohol v priebehu pár sekúnd na základe výzvy systému prevziať riadenie.

Úroveň 4 (s niektorými technickými obmedzeniami príde v roku 2021, BMW iNext): Plnoautomatizovaná jazda v mestskej premávke a vo verzii s rozšírenými funkciami v doprave, ktorá sa hýbe tým istým smerom a je oddelená od protiidúcej premávky. V prípade potreby môže vodič počas dlhších presunov spať. Hlavný rozdiel oproti úrovni 3: reakčný čas na prevzatie kontroly je oveľa dlhší (vypnutá myseľ).

Úroveň 5 (spoločný vývoj s úrovňou 3 a 4, vo forme pilotných projektov by mohol prísť po roku 2021): Autonómna jazda. Pasažier sedí vo vozidle bez toho, aby musel akokoľvek zasahovať do riadenia. Nevyžaduje sa vodičský preukaz. Dá sa predpokladať, že vozidlo bude vybavené pedálmi a volantom a v prípade záujmu môže vodič prebrať riadenie. Nebude to však vôbec potrebné.

Spracované zo zdrojov BMW Group

Zobrazit Galériu
Autor: BMW Group

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Magazín

Problémy a slabiny biometrického zabezpečenia

16.12.2018 14:48

Aktuálne sme svedkami veľkého rozširovania biometrického zabezpečenia. Či už má formou odtlačku prsta, rozpoznávania tváre, alebo skenovania očnej dúhovky, je nepochybne veľmi populárne. Problém je v ...

Magazín

Prehrávanie hudby vo vysokej kvalite aj cez bluetooth

16.12.2018 14:24

Kvalitu reprodukcie reťazca zvukových zariadení určuje najslabší prvok. V mnohých prípadoch to nie je ani prehrávač, ani zosilňovač, ani reproduktory či slúchadlá, ale kvalita hudobnej nahrávky a v pr ...

Magazín

Samsung Galaxy A9: Prvý smartfón so 4 objektívmi

16.12.2018 13:05

Po uvedení Samsungu Galaxy A7, ktorý priniesol do strednej triedy tri objektívy, sme boli zvedaví, čím prekvapí A9, najvyšší model „áčkovej“ rodiny. Na premiére v Miláne sme sa zúčastnili, takže môžem ...

q

2 Comments

 1. Stratený v džungli – orientácia a navigácia reakcia na: BMW a budúcnosť autonómnej jazdy
  12.5.2018 19:05
  Opísať presne, ako sa technologicky odlišuje priečny vid od priezračných zrkadiel alebo bezodrazových plôch, na to je potrebný priestor v rozsahu požiadavky. Inde vysvetlené odpovede na otázky — Co je priečny vid? a Ako funguje priečny vid? ozrejmujú dôležité aspekty skrz priečny vid (hypervisor), avšak neodpovedajú na základnú otázku — prečo? Tento vstup predstavuje okolnosť výberu priestranstva skrz priečny vid prijateľného spodobovania možností. Priblížime si niektorý prínos nadhľadu (hypervízora — skrz priečny vid) a prečo záleží na výbere určitého dohľadu. V porovnaní s inými spôsobmi vidu, takýto hypervízor má jednoduchú názornosť, ktorá nepotrebuje ďalšie ovládače, a polia pôsobností či voľby udržiava priľahlé (oddelenie vodičov), má malú zdrojovú záťaž, spolieha sa na polia pôsobností za účelom funkčnosti a funkčnej závislosti. Podobne ako iný nadhľad, aj skrz priečny vid obsahuje ovládače polí pôsobností a východiskové riadiace vrstvenie. Podpora implementácie závisí na konštrukčných spôsoboch ovládačov, fungujúcich v rámci nadhľadu (hypervízora — skrz priečny vid) v ľubovoľných a každých operačných systémoch riadenia a dohľadu. Oddelenie vodičov skrz priečny vid spodobuje riadiaci operačný systém, východiskové riadiace vrstvenie, ovládanie vodičov, a zachováva priľahlosť volieb (spodobnenými súčasťami) nadhľadu (hypervízora — skrz priečny vid) stavebných prvkov. Jasná priľahlosť stavebných prvkov v svojej úplnosti za asistencie materializovania a polí pôsobností dovoľujúcich reštart jednotlivostí bez obmedzenia plnej funkčnosti systému — prepojiteľnosť stupňovateľnosti jednotlivostí jasnosti.

  Vstup vedomia ozrejmuje, že pred rozlíšiť a rozlišovať je prázdnopola. Prázdnopola súc tak bez formy či látky a súc bez dôležitosti a významu, žeby sa premietalo a premietalo si taký vstup. Prázdnopola súc plné bez rozlíšenia a rozlišovania, bez premietania sa a premietanie si, spodobovania, či zmyslu. Nie súc vec ani vecnosť. Súc plné, súc prázdnopola, súc poj prázdnapola. Priestranstvo zmyslu, vstup zrejmosti priečnosti nesúc niesúc. Bez spodobovania detekcie detektora, bez zameniteľnosti teda a tam. Žeby nesúc zameniteľnosť tam teda, počatím spodobovanie detekcie detektora, však prázdnopola súc plné bez rozlíšenia a rozlišovania, bez premietania sa a premietanie si, spodobovania, či zmyslu. Však Súc možnosť. Avšak možnosť je nejasná, prázdnopola súc tak bez formy či látky a súc bez dôležitosti a významu, žeby sa premietalo a premietalo si taký vstup.

  V rade nasledujúcu základnú pozornosť nazývame pozornosťou snaženia. Naša predstava vytvorená zo snaženia v sebe viditeľne skrýva problémy. Pojem snaženia, sa zdá byť protichodný s tým pocitom-bytia, ktorý vyplýva z pozornosti tela (nositeľa). Popri tom sa ani púšťajúca technika pozornosti života nespája so žiadnym násilím ovládnuť niečo. Akokoľvek, zvažujúc, poťažkávajúce snaženie zreteľne ohrozuje precíznosť otvoreného procesu pozornosti. Napriek všetkému nemôžeme očakávať to, že sa adekvátna pozornosť vyvinie sama od seba, bez toho, že by sme vynaložili čo i len najmenšiu námahu. Naše snaženie je nutnosť. V záujme, aby sme si vytvorili obraz o správnom snažení, musíme najskôr preskúmať, čo vlastne rozumieme pod snažením.

  Je jedna technika, alebo chytrosť, ktorá je v tomto prípade mimoriadne účinná a mimoriadne použiteľná, nie len počas materializovania a polí pôsobností dovoľujúcich reštart jednotlivostí bez obmedzenia plnej funkčnosti systému — prepojiteľnosť stupňovateľnosti jednotlivostí jasnosti, ale v našom každodennom živote, aj v jasnení priľahlostí činu. Cesta navrátenia (mysle) vedie cez takzvaného „abstraktného pozorovateľa“. Tento pozorovateľ je vlastné uvedomenie, bez akéhokoľvek cieľa. Ak sa s niečim stotožníme, prvý svit, ktorý sa odohrá, je podvojnosť, pustý pocit oddelenia. Na tomto základe začneme potom hodnotiť, vyberať, stanovovať a nakoniec vyjadrí sa a vyjadrí si úmysel. Abstraktný pozorovateľ je základný pocit oddeľovania; jednoducho vnímame, že sme prítomný, predtým ako by sa ostatné veci pohli. Miesto toho, aby sme odsúdili tento seba-dojem, ako na podvojnosti zakladajúci, radšej využijeme túto našu schopnosť v našej psychologickej (seba-vzťažnej) sústave a urobíme z nej (súvzťažnej) základ pozornosti snaženia. Tento zážitok je len okamihovým svitnutím toho, že pozorovateľ je prítomný.
  Reagovať
 2. ... reakcia na: BMW a budúcnosť autonómnej jazdy
  12.5.2018 14:05
  Dokedy nevybuduju podzemné cesty, jazda takýmto autom nemoze byt nikdy bezpečná.
  Reagovať

Vyhľadávanie

Najnovšie videáPC forum button