BBW 2019: Nachádzame sa v dobe digitálnej revolúcie

0

Na rozdiel od včerajšieho úvodného dňa Business Week-u, boli dnes prednášky rozdelené do dvoch blokov. Program bol naozaj pestrý a tak vám prinášame krátke zhrnutie, ako celý deň prebiehal.

Druhý deň podujatia bol zameraný na tému inovácií. Interakcia medzi vystupujúcimi a účastníkmi prebiehala cez slovenskú aplikáciu Slido, pomocou ktorej mohli zúčastnení klásť počas prezentácie otázky, ktoré boli na záver zodpovedané. Takýto šikovný spôsob komunikácie medzi prednášajúcimi a hosťami bude prebiehať počas celej akcie.

Daniel Minárik nás v úvode zasvätil do témy umelej inteligencie a jej využitia v bankovníctve. „Mladá generácia nechce chodiť na pobočky a tak je na nás, aby sme priniesli na trh virtuálneho asistenta, ktorý pomôže menežovať financie,“ uviedol. Tatra banka totiž v súčasnosti pracuje na zhotovení chatbota, ktorý bude nápomocný klientom cez internet. K téme množstva dát, s ktorými musí chatbot pracovať, povedal: „Je dôležité zamerať sa na dátovú kvalitu. Pokiaľ nemáte upratané dáta, technológia je nanič.“ 

Nasledovala panelová diskusia, v ktorej sa predstavitelia veľkých a silných slovenských firiem podelili o svoje skúsenosti a názory ohľadom inovácií. Diskusia sa venovala aj otázkam kvalifikovanosti slovákov, no aj úvahám o tom, či je v dnešnej dobe plusom alebo mínusom byť slovenskou firmou. Po diskusii prišli na rad vstupy týkajúce sa takzvanej 4. priemyselnej revolúcie. Radu Costan v úvode rozoberal, ako sa pod vplyvom nových technológií museli firmy postupne prispôsobovať. Ku koncu svojho prejavu vyhlásil: „Digitálna revolúcia je tu.“

Ďalšiu prednášku viedol Vladimír Vician, ktorý svoj prejav venoval hlavne téme internetu. Dozvedeli sme sa, že v tejto chvíli počet zariadení pripojených na internet prerástol počet obyvateľov našej planéty. Priblížil tiež rôzne zariadenia, ktoré nám práve vďaka prepojeniu cez internet môžu uľahčiť každodenný život. Takými sú napríklad smart schránky, ktoré cez smartfón dajú vedieť, keď sa v poštovej schránke objaví nová korešpondencia. To všetko vďaka senzoru, ktorý sa dá jednoducho zabudovať. Využiteľnosť je obrovsky pestrá. Existujú napríklad aj senzory, vďaka ktorým môžete nastaviť presnejšie zavlažovanie podľa potreby, ďalej smog systém na zachytenie požiaru alebo poličky, ktoré vďaka senzoru oznámia, že je čas na ich doplnenie.

Po tejto prednáške sa predstavila Zuzana Rumis. Venovala sa horúcej téme, ktorá v súčasnosti mnohých desí. Nahradia stroje a roboty ľudí? Podľa prieskumov, ktoré sa týkali najbližších dvoch rokov, sa 83% slovenských zamestnávateľov vyjadrilo, že nebude znižovať stavy zamestnancov kvôli novým technológiám. Priznala však, že súčasné zručnosti zamestnancov nebudú v budúcnosti postačovať a tiež uviedla, že momentálne máme veľa odvetví, v ktorých môžu stroje nahradiť ľudí. Týka sa to najmä administratívnych a kancelárskych prác a výroby. Odborníci z oblasti informačných technológií, ale aj obchodu a starostlivosti o zákazníkov, sa o svoje miesta báť nemusia, nakoľko v nich ľudský faktor zohráva významnú úlohu. „ Aj keď zavedieme robotov, potrebujeme ľudí, čo ich budú ovládať“, povedala na záver.

Konferencia sa však týmto dňom dostala len do polovice, a tak sa už zajtra môžete tešiť na informácie z ďalšieho dňa, ktorý bude určite rovnako zaujímavý, ako tie doterajšie.

Redakcia

Všetky autorove články
internet app aplikácia umela inteligncia AI biznis chatbot robot chat Digital dáta smartfon

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať