Asseco Central Europe po 10 rokoch sťahuje akcie z poľskej burzy

Tlačové správy
0

Prvá slovenská firma priamo kótovaná na zahraničnej burze sťahuje svoje akcie z trhu. Po desiatich rokoch na varšavskej burze totiž končí skupina Asseco Central Europe, ktorá síce stále sídli v Bratislave, majoritným vlastníkom je však už Asseco Poland. Asseco Central Europe vstúpila na burzu vo Varšave v októbri 2006, koncom novembra však mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o skončení obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami a zároveň o tom, že firma prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou podľa slovenského práva.

Celkovo Asseco sťahuje z varšavskej burzy 21,4 milióna svojich akcií, ktorých menovitá hodnota predstavuje 0,33194 eura. Vlastníci firmy zároveň rozhodli o zmene podoby týchto akcií zo zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné alebo hromadné akcie na meno. "Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť okamihom udelenia povolenia zo strany Poľského úradu pre dohľad nad finančným trhom na zmenu formy a podoby akcií spoločnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti. Následne by mali akcionári dostať lehotu na vyzdvihnutie listinných alebo hromadných akcií.

Dôvod rozhodnutia stiahnuť akcie Asseco Central Europe z varšavskej burzy majoritný vlastník firmy nekonkretizoval. V stanovisku k vyhláseniu povinnej ponuky na prevzatie akcií však firma uviedla, že ukončenie obchodovania s akciami na burze bude znamenať zníženie nákladov, ktoré sú spojené s kótovaním akcií na trhu. Firma v rovnakom stanovisku uviedla, že ukončenie obchodovania na burze vo Varšave nebude mať negatívny dopad na zamestnanosť v spoločnosti Asseco Central Europe.

História spoločnosti Asseco Central Europe siaha až ku koncu roka 1998, kedy bola založená pod pôvodným obchodným menom Asset Soft. V septembri 2005 bola premenovaná na Asseco Slovakia a v roku 2010 dostala súčasný názov Asseco Central Europe. Majoritným vlastníkom je firma Asseco Poland S.A. s 93,51-percentným podielom. Základným predmetom podnikania skupiny, ktorá okrem Slovenska pôsobí aj v Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku, je produkcia softvéru, predaj hardvéru a softvéru a poskytovanie služieb a konzultácií spojených so softvérom a hardvérom. V minulom roku dosiahla Asseco Central Europe konsolidované tržby z predaja v sume vyše 155 mil. eur a čistý zisk bezmála 11 mil. eur. Ku koncu roka 2015 pracovalo v skupine vyše 1 600 zamestnancov.

SITA

Všetky autorove články
Asseco

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať