Asistenčné systémy vozidiel / 3. časť

0
V predošlých dvoch častiach seriálu o asistenčných systémoch vozidiel sme prebrali množstvo asistenčných systémov, ktoré nájdete v moderných autách.  Ako to však už býva, aj asistenčné systémy majú svoje problémy a určité obmedzenia, o ktorých by mal používateľ vedieť, aby mohol vhodne reagovať na ich správanie. Práca asistenčných systémov môže byť za jazdy limitovaná viacerými faktormi. Veľký vplyv na niektoré typy asistentov môžu mať hlavne počasie, stav vozovky, no aj ďalšie faktory, ako je hustota premávky, kvalita značenia ciest a veľa ďalších vecí. Poďme sa pozrieť na niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť pri práci vybraných asistenčných systémov. Asi jeden z najužitočnejších a najviac napredujúcich asistenčných systémov je adaptívny tempomat. Ako sme písali v predchádzajúcich častiach, tento systém je určený na udržiavanie prednastavenej rýchlosti, ale berie ohľad aj na premávku pred vozidlom. Takže okrem toho, že udržuje prednastavenú rýchlosť, udržuje aj prednastavenú vzdialenosť od vozidla pred vami, a ak to spomaľuje alebo zastaví, adaptívny tempomat sa postará o to, aby vaše vozidlo udržalo stále bezpečnú vzdialenosť a v prípade jeho zastavenia tiež zastavilo. Adaptívny tempomat využíva na meranie vzdialenosti vozidla pred vami ultrazvukový alebo mikrovlnný radar. Ten na základe merania frekvencie signálu odrazeného od vozidla pred vami dokáže merať rozdiely rýchlosti medzi vozidlami a podľa toho upravuje rýchlosť vášho vozidla. Má to však v konečnom dôsledku dve veľké obmedzenia. Prvé z nich je počasie. Radarový snímač na to, aby dokázal pracovať spoľahlivo a bezchybne, musí byť čistý. To znamená, že nesmie byť na ňom žiadna vrstva blata alebo napríklad snehu v zimnom období. V prípade snehovej fujavice alebo v počasí s mokrým snehom alebo dažďom so snehom môže dôjsť počas jazdy k vytvoreniu vrstvy mokrého snehu na ploche radarového snímača, takže ten nedokáže ďalej snímať vzdialenosť vozidiel pred vami. Je to spôsobené veľkým útlmom signálu ... Zobrazit Galériu

René Hubinský

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať