Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Arduino – zobrazovanie informácií na displejoch

0
Veľa aplikácií pre Arduino potrebuje priebežne alebo v prípade potreby zobrazovať informácie a možnosť zobrazovania sa hodí aj pri ladení aplikácie, napríklad na vypísanie informácií o aktuálnom stave, hodnotách premenných a podobne. Preto v druhej časti voľnej série článkov o najpopulárnejšej hobby mikrokontrolérovej platforme Arduino ukážeme možnosti pripojenia displejov. V úvodnej časti sme demonštrovali najjednoduchší spôsob dvojstavovej signalizácie rozsvietením a zhasnutím LED diódy a aj možnosť komunikácie cez sériové rozhranie RS-323. S dvojstavovou signalizáciou vystačíte málokedy, monitorovanie sériovej komunikácie je nepraktické, takže ideálny spôsob, ako aplikácia niečo oznámi okoliu, je zobrazenie na displeji. Aký typ displeja použiť? Vzhľadom na možnosti dosky prichádzajú do úvahy segmentové LED či LCD displeje a jedno- či viacriadkové textové displeje. Farebné dotykové maticové displeje sú už vyšší level a skôr sa hodia k výkonnejším doskám, ako je napríklad Raspberry.   Sedemsegmentové numerické displeje sú zložené z klasických LED diód, z čoho vyplýva, že k nim treba priradiť vhodné odpory – 220 – 330 ohmov podľa napätia, aby diódami pretekal prúd maximálne 10 mA. Aby sme boli presní, tieto displeje sú vlastne osemsegmentové, pretože za každou číslicou dole je ešte okrúhla desatinná bodka. Segmenty číslic sa označujú písmenami A až G, pričom A je horný segment a značenie pokračuje v smere hodinových ručičiek až po segment F. Segment G je vodorovný v strede číslice. Podľa typu sú segmenty displejov zapojené so spoločnými anódami alebo spoločnými katódami.  Na zobrazenie viacmiestnych čísel sú k dispozícii displeje obsahujúce dva, štyri alebo viac segmentov v jednom spoločnom bloku. V ponuke sú aj displeje s dvojbodkou po prvých dvoch čísliciach na zobrazenie hodín. Sedemsegmentový displej – zapojenie vývodov a usporiadanie segmentov Pri klasických displejoch s viacerými číslicami sa využíva multiplex. Vždy je rozsvietená iba jedna číslica a ich ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať