Aký je vývoj cien masla na Slovensku?

Tlačové správy
0

Zvyšovanie cien masla v Európe neobišlo ani Slovensko a Čechy.  V auguste tohto roka bola cena masla na Slovensku už na úrovni 8,3 eura za kilogram, v Českej republike to bolo 191,10 Kč (cca 7,2 eur) za kilogram. Z masla sa tak stáva pri týchto cenách postupne „prémiový“ produkt.

Aký bol vývoj cien?
„Priemerná cena masla, ktorú kupujúci na Slovensku zaplatili za kilogram, dosahovala za obdobie január – august 2016 úroveň 4,50 euro. Priemerná cena za rovnaké obdobie v roku 2017 už bola 6,63 euro za kg,“ povedal Ladislav Csengeri, Consumer Panel Services Director, GfK. Výsledky pripravovanej štúdie „GfK Shopping4Butter“ ukázali aj to, že v auguste 2017 však bola už cena masla 8,27 eur za kilogram, čo znamená, že cena klasického 250-gramového balenia presiahla hranicu 2 eurá.

V Čechách bola priemerná cena, za akú domácnosti nakupovali maslo, v období január – august 2016 103,70 Kč za kilogram (cca 3,90 eur), v rovnakom období tohto roka to bolo už 155,90 Kč za kg (cca 5,9 eur). V auguste 2017 sa cena vyšplhala až na 191,10 Kč (cca 7,2 eur).

Ako ovplyvnila cena nákupy?
Na Slovensku cena masla kupujúcich až toľko neodradila, stále si ho kupuje 9 z 10 domácností. V Čechách je situácia podobná, avšak zvýšenie ceny malo o čosi väčší vplyv na pokles kupujúcich.

Zatiaľ čo v období september 2015 až august 2016 nakúpili slovenské domácnosti v priemere 8,5 kg masla na domácnosť, za posledných 12 mesiacov tohto roka to bolo už len 7,9 kg. Tento rozdiel predstavuje pokles o 7,4 percent. V Čechách v rovnakom období minulého roka priemerná kupujúca domácnosť nakúpila za 12 mesiacov 7,7 kg masla, zatiaľ čo v tomto roku nakúpila už len 6,7 kg, čo predstavuje 13,5-percentný pokles. 

Ako sa vyvíjal nakúpený objem?
Vývoj celkového nakúpeného objemu masla bol na Slovensku za posledné tri roky, berúc do úvahy obdobie od septembra do augusta, pomerne turbulentný. Bolo to spôsobené predovšetkým vplyvom faktorov ako pokles DPH od 1.1.2016 na vybrané druhy tovarov z pôvodných 20 na 10 percent, ale aj aktuálnym nedostatkom mlieka na európskych trhoch, ktoré vytlačili ceny smerom nahor. Na Slovensku sa objem nakúpeného masla domácnosťami dostal približne na úroveň  spred dvoch rokov. V Čechách celkový nakúpený objem masla klesol výraznejšie a dostal sa tak pod  úroveň spred dvoch rokov.

Zdroj: http://www.gfk.com

maslo cena

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať