Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Ako zmeniť predvolený typ písma programov Word a Excel?

0
Balík Microsoft Office používa už dlhodobo, konkrétne od verzie 2007, predvolený font Calibri. Ide o moderný a príjemný typ bezpätkového písma, ktorý nahradil predošlé základné fonty Times New Roman (Word) a Arial (Excel). Pri písaní v týchto programoch, pravdaže, môžete vybrať ľubovoľný typ písma, ktorý je na vašom počítači k dispozícii, no pokiaľ vám nevyhovuje, že programy vždy štartujú v základe s Calibri, možno to v oboch prípadoch zmeniť. V otvorenom programe Word sa presvedčte, že máte otvorenú kartu na záložke Domov. V sekcii písma, kde možno vyberať konkrétnu veľkosť či hrúbku, si všimnite na spodnej časti malé tlačidlo, vyzerajúce ako štvorček so šípkou v pravom dolnom rohu. Kliknite naň, čím sa otvorí okno s nastavením Písma. V ňom vyberte požadovaný typ a prípadne aj veľkosť. Zmeniť môžete takisto farbu či akékoľvek iné parametre. Len čo ste spokojní, kliknite v okne na tlačidlo Nastaviť ako predvolené, čo vyvolá otázku, či chcete túto voľbu použiť na aktuálny jeden súbor, ktorý máte otvorený, alebo na všetky nové dokumenty Wordu so základnou šablónou. Vybratím tej druhej možnosti svoju novú voľbu potvrdíte. Kedykoľvek ju budete môcť, pravdaže, zmeniť a písmo Calibri vo veľkosti 11 nastaviť zasa ako predvolené. V programe Excel je postup odlišný. Aj keď samostatné okno nastavenie písma je v ňom na rovnakom mieste, tlačidlo Nastaviť ako predvolené v ňom chýba. Túto zmenu musíte preto vykonať cez menu Súbor/Možnosti. V otvorenom okne sa na ľavej strane presuňte do kategórie Všeobecné, kde v sekcii Pri vytváraní nových zošitov nastavte nové predvolené písmo. Nastavenie predvoleného písma v programe Excel Zobrazit Galériu

František Urban

Všetky autorove články
Word Excel

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať