Tipy a triky: Ako zmeniť menovky a písmená diskových jednotiek?

1

Ako sa volá váš kľúč USB a aké má priradené písmeno jednotky? Ako je to v prípade vašich diskových partícií? Vyhovuje vám ich označenie a poradie? Možno písmeno optickej mechaniky zmeniť z G: na M: a nebude prekážať, ak disk s médiami preznačíte z E: na D:?

V otázke menoviek a písmen jednotiek množstvo používateľov nemá jasno a často si ich nevhodne spájajú alebo z nich majú prehnaný strach. Nejde však o nič mimoriadne zložité a systém sa riadi pomerne jednoduchými zákonitosťami. Menovky jednotiek majú len informačný charakter a slúžia na uľahčenie orientácie používateľa. Systém sa nimi prakticky vôbec nezaoberá. Ak má váš systémový disk menovku Windows a váš kľúč USB zas Môj kľúč, nejde o ekvivalent názvu priečinka. Menovku môžete kedykoľvek zmeniť na akomkoľvek disku (HDD, SSD, a to vrátane toho systémového) a absolútne nijako to jeho funkčnosť nezasiahne. Zmenu môžete vykonať v sekcii Tento počítač jednoduchým kliknutím a prepisom alebo kdekoľvek inde, kde sa dá na disk kliknúť pravým tlačidlom a zvoliť možnosť Premenovať. Táto menovka je prenášateľná, čo znamená, že ak interný alebo externý disk zapojíte do iného počítača, bude sa tam takto volať. Používatelia sú si toho vedomí hlavne v súvislosti s kľúčmi USB a externými diskami, ale platí to aj pre tie interné.

Z celkom iného súdka je písmeno jednotiek. Toto identifikačné písmeno môže mať vplyv na funkčnosť súborov danej jednotky a zároveň medzi počítačmi a systémami nie je prenášateľné. Pokiaľ písmeno chcete meniť, pridávať ho alebo odoberať, v systéme Windows slúži na tento účel program Správa diskov. K tejto súčasti systému sa môžete dostať mnohými spôsobmi, pričom na nových verziách Windows stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na ikonu Štart a zo špeciálneho menu vybrať položku Správa diskov. Dostať sa dá k nej aj prostredníctvom Správy počítača, ktorú buď otvoríte zadaním jej názvu do integrovaného vyhľadávania, alebo ju nájdete v Ovládacom paneli v sekcii Systém a zabezpečenie/Nástroje na správu. Okno správy diskov sa skladá z dvoch častí.  V hornej časti je jednoduchý zoznam, v dolnej časti grafické znázornenie, na ktorom sú jednotlivé jednotky reprezentované rôzne veľkými obdĺžnikmi. Nájdete tu všetky relevantné zariadenia, ktorým bývajú písmená jednotky prideľované. Ide teda nielen o HDD a SSD, ale aj kľúče USB, čítačky pamäťových kariet a takisto optické mechaniky.

Každá jednotka môže, ale aj nemusí mať priradené písmeno. Bez neho ju síce uvidíte v Správcovi diskov, ale nie už v klasickom prostredí Windows. Je pritom jedno, či ide o diskovú partíciu alebo optickú mechaniku. Bez priradeného písmena ju v systéme Windows nepoužijete a ani ju neuvidíte na výber v bežných programoch. Každej jednotke bez písmena však môžete nové alebo pôvodné písmeno priradiť. Podľa týchto písmen sa jednotky identifikujú (platí pre Windows a takisto napríklad pre Symbian, unixové systémy používa inú metódu). Na systémoch Windows má disk, na ktorom je aktuálne bežiaci operačný systém, z historických dôvodov priradenú partíciu C:, ktorá je nemenná. Ostatné písmená jednotiek sú dnes prakticky ľubovoľné a druhý disk môže mať napríklad písmeno D:, optická mechanika písmeno E:, pripojený kľúč USB písmeno F: a podobne. Ak je jeden fyzický disk rozdelený na viac partícií, každá dostane písmeno jednotky zvlášť. V systéme nemôže existovať viac jednotiek s rovnakým písmenom v rovnakom čase. Možno však jeden disk D: odpojiť a pripojiť iný disk D:.

Zmena písmena jednotky pomocou Správcu diskov systému Windows

Pri pohľade do svojho Správcu diskov si určite všimnete, že niektoré partície nemajú priradené písmeno jednotky. Na obrázku môžete vidieť, že na fyzickom disku označenom ako 0 je bezpísmenová 500 MB partícia NTFS, nasledovaná 465 GB partíciou C:, na ktorej je systém Windows. Partícia bez písmena má názov Vyhradené systémom. Táto malá polgigabajtová partícia je automaticky vytvorená pri inštalácii systému Windows 10 a obsahuje zavádzač systému a nástroje na jeho opravu. Keby sa operačný systém na disku C: odmietol spustiť, opravné nástroje sa automaticky aktivujú. Podobnú partíciu vytvárali aj staršie systémy Microsoftu (od čias Windows Vista), boli však o niečo menšie (100 MB). Ak priradíte tejto partícii písmeno jednotky, otvorí sa a uvidíte jej obsah. Nie je to však nevyhnutné. Nič tam na manipulovanie nie je a partícia by vám v systéme len prekážala. Je teda vhodné ju nechať bez písmena.  

Písmená jednotky sú dôležité len v rámci operačného systému. BIOS s nimi nijako nenarába a s fyzickými diskami operuje ako s celkom. Ak spustíte na danom počítači iný operačný systém Windows, ten si jednotkám priradí písmená sám a môžu byť úplne iné, ako vidíte vo svojom prioritnom systéme. Váš systém si však svoje jednotky pamätá. Ak pripojíte externý disk alebo kľúč USB a priradíte mu písmeno X:, toto písmeno dostane vždy, keď ho pripojíte k tomuto počítaču aj v budúcnosti. Windows ho totiž rozpozná podľa jeho identifikátora a písmeno mu pridelí, pokiaľ nebude obsadené. Má to význam v súvislosti so zálohovaním. Bolo by hlúpe, keby ste pri zálohovaní disk pripájali pravidelne a vždy by dostal iné písmeno a museli by ste upravovať nastavenia zálohovacieho programu.

Občas sa stane, že je poradie diskových partícií nevhodné. Ak napríklad máte v systéme diskovú jednotku C: a D: a optickú mechaniku E:, po pripojení nového interného disku vám možno bude prekážať, že automaticky dostane jednotku F: a bude sa zobrazovať v poradí až za optickou mechanikou. Písmeno jednotky, ktorá nie je systémová, môžete bez problémov zmeniť. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na jej grafický obdĺžnik a vybrať Zmeniť písmeno jednotky a cesty.  Pri prázdnych nových diskoch žiadne nebezpečenstvo nehrozí a podobne bezproblémová je aj zmena disku zaplneného dátami.

Pozor si však treba dať na to, aby na danej jednotke neboli nainštalované programy. Zmenou cesty totiž obvykle prestanú fungovať a bolo by ich treba preinštalovať. Keďže väčšina ľudí ich má nainštalované na systémovom disku C: (ktorý zmeniť nemôžete), pri ostatných diskoch žiadne problémy nebývajú. Ak máte napríklad na disku D: len multimédiá, nič vám nebráni zmeniť písmeno na F: či akékoľvek iné, ktoré je voľné. Z pohľadu jeho vnútorného fungovania sa nič nezmení a jeho súbory budete môcť otvárať tak ako predtým. Výnimku tvoria odkazy, ktoré máte na iných diskoch a smerovali na dané položky. Ak ste mali na pracovnej ploche odkaz na jeden konkrétny priečinok z jeho útrob, bude ho nevyhnutné vytvoriť znova alebo upraviť, pretože cesta  typu D:\Video\Film už nebude platiť a aktuálna je F:\Video\Film. Takisto ak v nejakom programe máte nastavené, že súbory chcete ukladať prioritne na disk D:, po zmene sa táto pozícia nenájde a budete musieť nastaviť, že teraz chcete už ukladať na jednotku F:. Ide však o triviálne úkony. Jednotky optických mechaník či čítačiek kariet môžete meniť bez akejkoľvek pozornosti. Písmeno jednotky možno, pravdaže, vždy vrátiť neskôr nazad.

 

František Urban

Všetky autorove články
menovky jednotka

1 komentár

sprava reakcia na: Tipy a triky: Ako zmeniť menovky a písmená diskových jednotiek?

2.12.2019 19:12
ked neviete napisat nazov programu tak sa na to viete co-

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať