Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Ako zasejeme, tak budeme žať na poli informatiky

Tlačové správy
0

Nedostatok špecialistov na počítačovú bezpečnosť je dnes jedným z hlavných dôvodov zraniteľnosti väčšiny organizácií. „Na Slovensku budú [...] v najbližších rokoch chýbať tisícky odborníkov na IT bezpečnosť a postupne začnú aj u nás vznikať roly riaditeľov pre kybernetickú kriminalitu (Chief Cybercrime Officer), ktorí budú zodpovedať za pripravenosť na kybernetické hrozby a aj za reakcie na útoky.“

„Informatika ako predmet je povinná od tretieho ročníka ZŠ [...]. Chýbajú však učebnice, učitelia, aj ich príprava. Kým slovenské školy bojujú o základné zabezpečenie tohto predmetu, vo svete už menia obsah výučby z obsluhy počítača a aplikácií na rozvoj informatického myslenia a schopnosti programovať.“

Takéto a podobné témy rezonovali na tohtoročnej konferencii DIDINFO 2019 o vyučovaní informatiky na základných, stredných aj vysokých školách v dňoch 3.-5.apríla 2019 na Fakulte prírodných vied  Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Konferencia DIDINFO je celospoločensky uznávanou najvýznamnejšou slovenskou konferenciou o vyučovaní informatiky s medzinárodným rozmerom vo všetkých stupňoch vzdelávania. Už 25 rokov poskytuje učiteľom možnosť vzájomnej výmeny skúseností  a  výsledkov z pedagogického výskumu aj školskej praxe.

Viac ako stovka účastníkov  (103 registrovaných – zastúpenie účastníkov z rôznych škôl najmä Slovenska a Česka, v pomere 27,2% učiteľov ZŠ, 17,5% učiteľov SŠ, 36,9% učiteľov VŠ) si mohla vypočuť  42 príspevkov a absolvovať  7 workshopov prevažne z oblasti programovania rôznych robotov a dostala priestor na spoločné rozhovory a vzájomnú diskusiu.

Konferencia sa od roku 2017 v spolupráci s Technickou univerzitou Liberec uskutočňuje striedavo v Banskej Bystrici (SK) a v Liberci (CZ). Potešiteľné je, že každý rok okrem verných účastníkov, ktorým dlhodobo záleží na rozvoji vzdelávania v oblasti informatiky, pribúdajú ďalší najmä mladí nadšenci. V tomto roku podporil konferenciu aj celonárodný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorého strategickým cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Budúci rok sa teda vidíme na konferencii DIDINFO v Liberci!

Zobrazit Galériu

DIDINFO

Všetky autorove články
skola ucitel infotmatika technológie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať