Ako zamknúť editáciu malej časti alebo celého dokumentu Word

0
Pokiaľ s niekým zdieľate dokument Wordu a nechcete, aby niektorá jeho časť alebo kompletne celý jeho obsah bol prepísaný, možno ho v programe uzamknúť. Uzamknutie pritom nijako neovplyvní čitateľnosť dokumentu. Každý, kto ho otvorí, bude obsah vidieť tak ako zvyčajne, ale formátovanie ani text uzamknutej pasáže nebude môcť byť zmenený, pokiaľ dotyčný nezadá požadované heslo. V prvom rade sa treba rozhodnúť, či chcete uzamknúť úpravy formátovania alebo editácie textového obsahu v rámci celého dokumentu alebo len v jeho časti/častiach. Ak chcete uzamknúť úpravu v celom dokumente, postup je veľmi jednoduchý. V programe Word kliknite na páse nástrojov na záložku Revízia, kde vpravo nájdete tlačidlo Zabezpečiť/Obmedziť úpravy. Po kliknutí naň sa vysunie bočný panel, v ktorom budete môcť zakázať editáciu štýlov alebo aj zaškrtnutím políčka Obmedzenie úprav povoliť len čítanie dokumentu, prípadne povoliť len vkladanie komentárov alebo dát do pripravených formulárov. Zamedzenie úprav celého dokumentu Word Len čo ste nastavenie dokončili, kliknite na tlačidlo Spustiť zabezpečenie presadzovania. Program Word vzápätí zobrazí dialógové okno, v ktorom si zvolíte svoje heslo. Dokument už potom stačí uložiť. Pravdaže, nie vždy je kompletné zamknutie dokumentu žiadané. V niektorých prípadoch budete chcieť zamknúť napríklad len editáciu prvej strany s inštrukciami, zatiaľ čo zvyšok dokumentu už budete ponechávať bez reštrikcií. Pokiaľ chcete uzamknúť úpravu len niektorej pasáže alebo časti dokumentu, treba si uvedomiť, že Word k problematike pristupuje obrátene. V základe predpokladá, že je editácia dokumentu zakázaná okrem niektorej výnimky. Začnite teda tak ako v predošlom kroku tým, že na páse nástrojov na záložku Revízia kliknete na tlačidlo Zabezpečiť/Obmedziť úpravy a na vysunutom paneli zaškrtnete možnosť zakázania editácie štýlov a takisto aktivujete obmedzenia pre text (iba na čítanie). Následne vyznačte v dokumente myšou všetky pasáže, pre ktoré chcete povoliť úpr ... Zobrazit Galériu

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať