Ako vyzerajú dátové centrá cloudových gigantov ako Google, Amazon alebo Facebook?

0
datacenter.jpg Čím sú charakteristické dátové centrá, ktoré výhradne na cloud stavajú veľké korporácie, ako sú Google, Amazon, Apple, Microsoft alebo Facebook? Aké sú ich zvláštnosti a čím sa líšia od bežných dátových centier?

Tieto korporácie budujú svoje dátové centrá na zelenej lúke ako nové projekty a prevádzkujú v nich veľké farmy špeciálnych serverov v cloudovej architektúre výhradne pre svoje aplikácie. V rámci dátových centier sa zákazníkom firmy poskytuje výhradne virtuálny priestor a nemôže nastať situácia, že by do centra vstúpil niekto iný než poverený zamestnanec korporácie.

Dátové centrá spomínaných korporácií nie sú jadrom podnikania týchto veľkých internetových alebo IT firiem, skôr nevyhnutnou infraštruktúrou, ktorú internetové giganty stavajú a prevádzkujú, ale veľmi často ju neprezentujú a mnoho technológií a inovácií je stále zahalených tajomstvom.

Pre úspech globálnych firiem, ako je Google, Apple alebo Facebook, je veľmi dôležitý aj ich verejný image. Dátové centrá sa teda musia stavať tak, aby boli udržiavateľné a minimálne zaťažovali životné prostredie. Návrh dátových centier teda nevyhnutne prináša nové postupy, pričom všetky menované spoločnosti svorne tvrdia, že rýchlosť inovácií v posledných rokoch výrazne rastie.

Kto z veľkých hráčov je najzelenší?

Jedna z metrík, ktoré merajú efektivitu dátového centra, je UPV, ktoré vyjadruje množstvo elektrickej energie spotrebovanej celým dátovým centrom vzhľadom na množstvo energie odobratej ICT ​​zariadeniami. Ak je hodnota UPV 2, polovica výkonu dátového centra ide na chladenie a obsluhu systémov na jeho prevádzku (napríklad osvetlenie, UPS atď.)

pue-google.gif

Vývoj zlepšovania hodnoty PUE u spoločnosti Google

Vývoj zlepšovania hodnoty UPV v spoločnosti Google

Hoci porovnanie hodnoty UPV je vždy dosť problematické (náklady na chladenie sa napríklad výrazne menia v závislosti od ročného obdobia, každý výrobca prevádzkuje aj rôzne efektívne dátové centrá a merania nie sú priemerované jednotnou metodikou), je potešiteľné sledovať, ako sa podarilo všetkým veľkým korporáciám prevádzkujúcim cloudové riešenie hodnotu UPV priebežne zlepšovať.

Najväčšie úspory možno dosiahnuť šikovným systémom chladenia. Google sa napríklad vždy snaží využiť aj miestne podmienky. Používa napríklad chladný vonkajší vzduch alebo odpadovú vodu z blízkych zdrojov na chladenie dátových centier. Na dosiahnutie maximálnych výsledkov však treba holisticky sledovať všetky aspekty energetického hospodárstva - od izolácie budov cez optimálny návrh ICT zariadenia alebo efektívne navrhnuté elektrorozvody až po presné systémy ventilácie, ktoré studený vzduch privádzajú presne do miest, ktoré sa majú chladiť.

Ani hodnota UPV nie je samospasiteľná. Napríklad Microsoft zistil, že môže ušetriť energiu odstránením vetrákov zo serverov, ktoré sú v dátovom centre chladené fúkaním studeného vzduchu z ventilácie. Táto zmena síce zlepšila energetickú efektivitu v dátových centrách, ale paradoxne zhoršila hodnotu UPV (výkon vetrákov bol totiž započítaný v energii spotrebúvanej servermi, zatiaľ čo výkon klimatizácia sa počíta do ďalšej energie spotrebovanej dátovým centrom). Využiť sa dá aj odpadové teplo z dátového centra, a to napríklad na vykurovanie.

Najmä Facebook a Google sa vyložene predbiehajú v tom, aké zelené sú ich dátové centrá. Postaviť dátové centrum, ktoré využíva len obnoviteľné zdroje, ako je vietor alebo slnko, je iluzórne, pretože nevyhnutný predpoklad na prevádzku akéhokoľvek dátového centra je veľký a neprerušovaný (ideálne zálohovaný) príkon energie. Facebook však napriek tomu vo svojich dátových centrách inštaluje na strechy solárne panely. Google k obmedzeniu svojej uhlíkovej stopy pristupuje trochu racionálnejšie a nakupuje si uhlíkové kredity formou dotácií pre elektrárne využívajúce obnoviteľné zdroje. Vďaka tomu Google tvrdí, že je jedinou internetovou spoločnosťou, ktorá odstránila svoj vplyv na globálne zmeny klímy, a to už od roku 2007.

Ďalšie znižovanie nákladov na výpočtové operácie

Google napríklad nevyužíva servery, ktoré štandardne dodávajú veľkí výrobcovia, ale navrhuje si vlastné servery. Aj v tejto oblasti má táto spoločnosť už niekoľko patentov, ale Google svoje servery tretím stranám nepredáva a informácie o serveroch, ktoré využíva, skôr tají.

Pri jednej prezentácii typického servera Googlu z roku 2009 divákov napríklad zaskočilo to, že mal zabudovanú náhradnú batériu. Firma to zdôvodnila tým, že jej odpadajú náklady na centrálne UPS. Systém je optimalizovaný, pretože množstvo batérií presne zodpovedá množstvu serverov v dátovom centre a pri výpadku dodávky energie výpadok jednej veľkej UPS nemá vplyv na väčšinu serverov v dátovom centre. Riešenie Googlu sa v tomto prípade výrazne líši od štandardu v bežných dátových centrách.

Modularita dátových centier

Zásadný problém návratnosti investícií do výstavby dátového centra je v tom, že náklady sú fixné a musia byť vynaložené na začiatku projektu. Výnosy (alebo prínosy) dátového centra však nabiehajú postupne, až keď sa ho podarí zaplniť.
Čiastočné riešenie tohto problému ponúka modularita. V dátovom centre je pripravená len základná infraštruktúra a v momente, keď treba uviesť ďalšiu časť výpočtového výkonu do prevádzky, doplnia sa iba technológie a servery. Tým sa veľká časť investícií posunie v čase a drahá technológia sa využíva efektívnejšie. Modularitu dizajnu už dnes čiastočne využívajú všetci prevádzkovatelia dátových centier. Napríklad Google od roku 2005 využíva dizajn, pri ktorom je dátové centrum zostavené zo štandardizovaných kontajnerov obsahujúcich 1160 serverov. Keď vznikne potreba dátové centrum rozšíriť, navezie sa celý kontajner, ktorý zvýši jeho kapacitu, pričom celá operácia je veľmi rýchlo a čisto vybavená.

Geografická blízkosť zákazníkom

Dátové centrá sa stavajú v blízkosti používateľov. Dôvodom na ich väčšie geografické rozšírenie je najmä to, že klesá latencia, znižuje sa potreba hradiť náklady na tranzitnú konektivitu.

Vďaka väčšej hustote dátových centier možno takisto zvyšovať spoľahlivosť celého systému, pretože pri výpadku môžu prevádzku prevziať okolité dátové centrá. Spoľahlivosť je pritom pre mnoho služieb veľmi významná, pretože napríklad servery Amazonu využíva veľa firiem, ktoré bez nich nemôžu vôbec fungovať. A každý výpadok Amazonu sa okamžite odráža na odborných serveroch na internete.

Potreby pri stavbe centra na cloudové služby sa svojou povahou trochu líšia od bežného dátového centra prenajímaného firemným zákazníkom alebo operátorom. Nie je nevyhnutné zabezpečovať veľké množstvo dátových prepojení k jednotlivým klientom. V dátovom centre nie je ani obvyklá neprehľadná spleť patchcordov medzi rôznymi rackmi zákazníkov. Umiestnenie v centre mesta, kam môžu IT špecialisti zákazníkov ľahko dôjsť, nie je pre takéto dátové centrum významná výhoda.

Pri rozhodovaní o umiestnení dátového centra je dôležitejšie, aby jeho prevádzkovateľ dostal vhodný pozemok, ktorý je dobre zaistený predovšetkým z pohľadu infraštruktúry na dodávky lacnej a ideálne aj ekologickej a zálohovanej energie. Ďalej veľkú úlohu hrajú aj daňové úľavy alebo pozemky zadarmo, ktoré majú investori tak radi. Samozrejme, treba nájsť aj kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá bude zabezpečovať prevádzku dátového centra, prípadne vývoj alebo údržbu systémov.

Autor je Manager of Product Management Team v spoločnosti Dial Telecom, a. s.

Zdroj: ictmanazer.cz

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať