SAMSUNG_102020 SAMSUNG_102020 SAMSUNG_102020 Advertisement

Tipy a triky: Ako vytvárať a pracovať s diskovými partíciami vo Windows

2

Potrebujete vedieť, ako vytvárať partície diskov, ako ich manažovať, upravovať a odstraňovať? Máte strach, že niečo pokazíte, pretože nerozumiete všetkým súvislostiam a funkciám? Pokúsime sa vás strachu zbaviť a rozšíriť vám obzory.

Pri práci s partíciami majte na pamäti, že každý omyl môže viesť k strate vašich dát, a preto treba venovať každému kliknutiu a operácii maximálnu pozornosť. Operačné systémy Windows obsahujú na tento účel integrovaný nástroj s názvom Správa diskov. Na Windows 10 a 8 sa k nemu dostanete kliknutím pravého tlačidla myši na ikonu Štart, kde zo špeciálneho menu vyberiete položku Správa diskov. K nástroju sa dá dostať aj prostredníctvom okna Správy počítača, ktoré môžete otvoriť cez integrované vyhľadávanie alebo Ovládací panel (Systém a zabezpečenie/Nástroje na správu).

Okno Správy diskov sa skladá z dvoch častí. V hornej časti je jednoduchý zoznam, v dolnej časti grafické znázornenie, na ktorom sú jednotlivé jednotky reprezentované rôzne veľkými obdĺžnikmi. S týmto spodným oknom sa vám bude pracovať lepšie, pretože v ňom jasne vidíte, ktoré partície sú na totožnom fyzickom disku. Každý jeden riadok reprezentuje jedno fyzické zariadenie, teda konkrétny fyzický HDD, SSD alebo pamäťovú kartu či kľúč USB.

Slovo partícia (z anglického partition) je zaužívané v mnohých programoch, ale v rámci Správy diskov sa stretnete s ekvivalentným označením Zväzok, pričom ide o totožnú vec. Stretnete sa takisto s označením oblasť (volume), ktorého význam je mierne odlišný. Aby sme disk mohli v rámci operačného systému používať, musí mať vytvorenú partíciu, ktorá vyhradzuje objem a takisto použitý súborový systém (na HDD a SSD pre Windows ide takmer vždy o NTFS, ale na kartách a kľúčoch USB aj niektorý z typov FAT). Na 500 GB fyzickom disku môžete vytvoriť napríklad dve partície veľké 250 GB, ktoré sa z pohľadu systému správajú ako dva samostatné disky. Môžete ich teda samostatne formátovať a takisto na nich mať iné súborové systémy. Len čo je na partícii použitý súborový systém, v rámci Windows sa stáva aj oblasťou. Ak napríklad máte dve oblasti pre systém Linux, používajúce súborový systém ext3, po pripojení disku k počítaču s Windows systém tento súborový systém nerozpozná. Stále však rozpozná, že na disku sú dve partície s kapacitou 250 GB a so súborovým systémom preň neznámym. Oblasť môže byť väčšia a obsahovať viac partícií a dokonca viac fyzických diskov, ako je to napríklad v rámci RAID 0. Tieto detaily v terminológii (ktoré sa navyše v rôznych systémoch líšia) sú však pomerne nevýznamné a v rámci zjednodušenia si plne vystačíte s tým, ak budete používať označenie partícia/zväzok prakticky za všetkých okolností.

Správca diskov používa na grafické označenie diskového priestoru farebnú schému. Ak disk nemá vytvorenú žiadnu partíciu, prípadne partícia zaberá len jeho časť, nevyužité miesto je znázornené čiernou farbou záhlavia. Regulárne partície majú modré záhlavie a partície dynamického disku žlté záhlavie. Každý obdĺžnik graficky znázorňujúci partíciu zobrazuje aj údaje o kapacite, písmene jednotky, systéme súborov a nastavení partície. Bežné partície majú označenie Primárna oblasť. Partície vplývajúce na chod systému majú aj prívlastok Systémový a partície, ktoré obsahujú zavádzač operačného systému (používaný pri štarte počítača), majú aj prívlastok Aktívny. Za aktívnu môžete označiť akúkoľvek partíciu kliknutím pravým tlačidlom a zvolením tejto položky v menu. Nerobte to však v prípade, ak daná partícia zavádzač nemá, zbytočne si tým môžete skomplikovať život.

Jednotlivým partíciám/zväzkom je pridelené písmeno jednotky (okrem výnimiek, ktorým sme sa venovali v predchádzajúcom čísle PC REVUE). Partícia môže zaberať celý disk, je teda iba jedna a má plnú kapacitu. Alternatívne môže byť disk rozdelený na viac partícií, ktoré sa o kapacitu delia, pričom každá z nich má vlastné písmeno jednotky a správa sa z hľadiska softvéru ako samostatný fyzický disk. Ak máte v počítači len jeden disk, zvyčajne je vhodné mať ho rozdelený na viac partícií, čo umožní jednotlivé partície v prípade potreby formátovať (napríklad tú so systémom), zatiaľ čo ostatné zostanú nedotknuté. Ak ide o doplnkový disk na dáta, je vhodnejšie nechať na ňom len jednu partíciu s plnou kapacitou.

Ak vložíte do počítača nový interný disk a spustíte Správu diskov, automaticky sa spustí sprievodca formátovaním, ktorý vám ponúkne rozdelenie (externé disky USB sa predávajú z dôvodu rýchlej použiteľnosti s už vytvorenou partíciou). Sprievodcu možno zrušiť a celý proces spustiť až dodatočne, čo je aj prípad, keď s partíciami pracujete v rámci už pripojených starších diskov.

Na každú partíciu/zväzok môžete kliknúť pravým tlačidlom myši a spustiť jej formátovanie (zmazanie všetkých dát) alebo zmeniť jej písmeno jednotky. Možno takisto partíciu odstrániť, čím všetky jej dáta zmiznú. Príslušná časť disku sa uvoľní (čierne záhlavie) a budete na nej môcť vytvoriť jednu alebo viac nových partícií s rôznymi súborovými systémami a veľkosťami. Na prázdnu nevyhradenú čas stačí kliknúť pravým tlačidlom myši a zvoliť položku Nový jednoduchý zväzok, ktorá spustí už spomenutého sprievodcu. V ňom uvidíte, koľko dátového objemu je k dispozícii. Ak kliknete na Ďalej, vytvorí sa partícia na celom voľnom mieste. Ak číslo prepíšete na menšie, vytvorí sa práve takáto veľká partícia a zvyšok zostane voľný a pripravený na vytvorenie ďalšej partície. V nasledujúcich krokoch už len vyberiete súborový systém, písmeno jednotky a prípadnú menovku. Vo všetkých prípadoch môžete voliť rýchle formátovanie, ktorá zaberie pár sekúnd. Ak nepožadujete dôkladný prepis starých údajov, kompletný formát trvajúci na veľkých diskoch mnoho hodín nie je potrebný.

Ak vytvoríte na disku napríklad dve partície a v budúcnosti tú druhú zmažete, zostávajúcu partíciu možno do prázdneho miesta rozšíriť. Stačí na ňu kliknúť a vybrať Rozšíriť zväzok. Partícia sa dá aj zmenšiť, no ak už je plná dát, treba ju pripraviť defragmentovaním, pretože dáta sú v nej vždy rozmiestnené po celom priestore a nedajú sa len tak odstrihnúť „z konca“.

Problém nastáva, ak chcete partíciu rozšíriť smerom dopredu disku. Ak je na disku jedna partícia a následne nevyhradené miesto, nie je problém ju rozšíriť, pretože sa skrátka označí len ako väčšia. No ak prázdne miesto po zmazanej partícii v prednej časti a existujúca partícia je až za ním, jej rozšírenie dopredu nie je také jednoduché, pretože na začiatku je umiestnená tabuľka MBR alebo GPT, v ktorej sú zaznamenané dáta o nej samej, ktoré musia byť na jej začiatku. Problém by ste zdĺhavo mohli vyriešiť tak, že partíciu na prázdnom mieste vytvoríte, dáta do nej prekopírujete a následne zmažete druhú partíciu a rozšírite tú prvú. Alternatívou je konvertovanie na dynamický disk, ktoré sa vám pri pokuse rozšíriť partíciu smerom dopredu ponúkne. Dynamická schéma partícií na rozdiel od tej klasickej zvládne aj komplikované úlohy, ako napríklad zrkadlenie v rámci RAID. Windows vytvorí na prázdnom mieste novú partíciu a vloží ju spolu s tou nasledujúcou do jednej spoločnej oblasti s jedným písmenom jednotky. V Správe diskov budete vidieť dve žlté partície, ktoré však budú dovedna tvoriť spoločný celok a takto sa k nim bude Windows aj správať. Pri používaní nenarazíte na žiadny rozdiel oproti tomu, keby šlo len o jednu veľkú partíciu jednoduchého disku.

 

Zobrazit Galériu

František Urban

Všetky autorove články
Windows

2 komentáre

partície reakcia na: Ako vytvárať a pracovať s diskovými partíciami vo Windows

15.2.2018 16:02
Mohli ste napísať ako odstrániť NON WONDOWS partície, to čo je v článku písané nie je pre nás nič nové !
Reagovať

Ako vytvárať a pracovať s diskovými partíciami vo Windows reakcia na: Ako vytvárať a pracovať s diskovými partíciami vo Windows

7.2.2017 15:02
Chybí mi v tom článku , že disk můžeme rozdělit jen na 4 primární oblasti. Pokud potřebujeme víc particií, musíme, musíme založit vedlejší oblast. Tá se dá dělit na mnoho menších paticií, pokud máme dost písmenek ve Windows. Možná by čtenáře mohlo zajímat skutečné dělení disků, jako je to v Linuxe. Karel
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať