Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Ako vidí rok 2017 Avnet

Tlačové správy
0

Rok 2016 bol na nové technológie veľmi bohatý a rovnako tomu bude i v roku 2017. Z oblasti technologických trendov nasledujúci rok vidíme ako:

1) Pokročilé strojové učenie: Ďalší stupeň IoT a prepojených technológií
Tohto roku sa veľa písalo o možnostiach internetu vecí (Internet of Things, IoT). Avšak až pokročilé strojové učenie je ďalším stupňom vo vytváraní skutočnej hodnoty z inteligentných, prepojených zariadení. Využitie strojového učenia a kognitívneho computingu s prepojenými inteligentnými zariadeniami umožňuje ľuďom interakciu s technológiami a ich okolím takým spôsobom, ktorý posúva inovácie nebývalým tempom vpred. Najlepšie príklady zahrňujú autonómne riadené autá a donáškové drony, rovnako ako produkty, ktoré budú stále častejšie tvoriť inteligentné domácnosti, ako sú inteligentné merače a ďalšie zariadenia domácej automatizácie. Zužovaním medzery medzi fyzickým a digitálnym svetom sa stále viac otvárajú dvere spoločnostiam, ktoré prichádzajú s novými a inovatívnymi produktami a službami v komerčnom i spotrebiteľskom sektore. Tieto produkty a služby zásadne obohatia naše fungovanie v každodennom živote.

Z pokrokov v strojovom učení a kognitívnom computingu bude veľmi ťažiť predovšetkým technologický sektor. Čím viac sa tento druh technológie stáva spoľahlivým a dôveryhodným, tým viac ho spoločnosti začínajú využívať k objavovaniu celkom nových obchodných modelov a získavaniu doposiaľ skrytých pohľadov na svoje trhy a činnosti, ktoré predtým neboli realizovateľné. V októbri 2016 použil Uber autonómne riadený kamión pre svoju prvú autonómnu dodávku 50 000 plechoviek piva. Môžeme však stále naraziť na mnoho regulácii – ako sú poistenia a povinné ručenia – s ktorými je treba sa vysporiadať. Aj napriek tomu je možné očakávať, že v roku 2017 nasadí mnoho ďalších inovatívnych podnikov tieto technológie v reálnom svete. Vo výhode tak budú tie, ktorých inovácie sú založené na riešeniach zahrňujúcich internet vecí a strojové učenie. Rovnako v roku 2017 očakávame významný nárast investícii do nových iniciatív.

Prepojené technológie môžu pomôcť takmer každému odvetviu, ale sú stále populárnejšie predovšetkým v logistike. Internet vecí podporí dodávky tovaru a zásielok tým, že umožní ich nepretržité monitorovanie a odosielanie všetkých získaných informácii späť do centrály. Vďaka tomu sa logistika môže stať spoľahlivejšia a dynamickejšia. Videli sme už pilotný projekt Amazonu s využitím dronov pre službu rýchleho, prémiového doručenia, ale môžeme očakávať, že v priebehu roka 2017 vstúpi do hry prepojených technológii mnoho tradičných logistických spoločností, napríklad UPS a FedEx.

2) Mobilné technológie v neustále sa meniacom technologickom svete
Všadeprítomné mobilné technológie sa stali viac-menej rozšírením našej osobnosti. Často fungujú ako hlas a oči do digitálnej časti našej existencie, či už ide o naše online sociálne interakcie, pracovné e-maily alebo našu závislosť na nakupovaní na Aukri. Zvlášť mladšej generácii pripadá zachádzanie s mobilným zariadením prirodzené a intuitívne. Súčasný technologický vývoj dáva mobilným technológiám neobmedzené možnosti ako zlepšovať pracovné procesy. Mobilita sa stala životným i pracovným štýlom a súčasne zrýchľuje nasadzovanie cloudu, ktoré umožňuje flexibilnejšie prístupy k spolupráci, zdieľaniu dát a organizácii času. Rýchly presun kľúčových aplikácií do cloudu, ako sú ERP, CRM a ďalšie nástroje na podporu produktivity, zároveň umožňuje rýchlejšie nasadzovanie mobilných riešení podporujúcich mobilných pracovníkov.

Kto z toho bude najviac ťažiť a narastie rýchlejšie? To rozhodne nie je ľahké určiť, ale jedna vec je istá: mobilita bude v roku 2017 stále dôležitejšia pre oblasť predaja, predovšetkým v oblasti riadených služieb a mobilného zabezpečenia.

3) Analytika sa stáva základom odvetvia distribúcie
Analytika sa stále viac stáva kľúčovou súčasťou akéhokoľvek podnikania a v roku 2017 sa stane omnoho dôležitejšia a preferovanejšia. Analytika ponúka lepší prehľad než kedy predtým a vďaka tomu pomáha organizáciám uskutočňovať lepšie rozhodnutia v reálnom čase. Partneri si v rámci dodávateľského reťazca uvedomia, že ešte nikdy nebolo dôležitejšie vedieť viac než len to, čo si zákazníci kupujú. Tieto organizácie prechádzajú na pokročilú a kognitívnu analytiku, aby pochopili, čo si ich zákazníci myslia a čo ich motivuje, a zároveň aby vedeli, ktorá dodávka je potrebná a kde v sklade sa nachádza. Dáta sú rozhodne novou energiou. Skutočnosť, že ich používate pre svoju prácu – pre posilnenie rôznych článkov obchodu, od vedenia po marketing či predaj – otvorí možnosti nevídaného potenciálu pre mnohé organizácie. Jedným z príkladov sú Priemysel 4.0 a inteligentná továreň. Analytika bude hrať veľkú rolu pri snímaní veľkého množstva dát v továrni, ktoré budú slúžiť k vyhodnoteniu výstupov, stavov strojov a predvídaniu problémov. Očakáva sa, že inteligentné továrne prispejú k ekonomickému boomu, o ktorom sa hovorí ako o štvrtej priemyselnej revolúcii.

Ak by sme sa rozhodli hľadať extrémne príklady, môžeme povedať, že v roku 2017 sa mnoho zákazníkov stane doslova závislými na detailnom pohľade založenom na ich vlastných dátach, lebo touto cestou získajú konkurenčnú výhodu. Kognitívny computing im umožní mať náskok pred konkurenciou a zároveň hlbšie pochopiť svojich zákazníkov. Stane sa tak základom rastu týchto firiem. Výrazný rast cloudu ako platformy pre inovácie otvorí nové cesty na trh.

4) Cloud sa stane odrazovým mostíkom transformácie podnikania
Tento rok sme zažili pokrok v nasadzovaní cloudu a spoliehaní sa na cloudové technológie v radovo väčšej miere než v predchádzajúcich rokoch. Spôsoby, akými bol cloud nasadzovaný, siahajú od start-upov zrodených v cloude, ťažiacich z mobility a nízkeho investičného rizika, ktoré cloud prináša, po podniky využívajúce nové a zaujímavé prístupy k B2B spojením a optimalizáciou medzifiremných aktivít a spolupráce. Ďalšou veľkou hnacou silou cloudu je obrovské množstvo zákazníkov, ktorým dnes môžu byť poskytované služby, a nepredvídateľnosť dopytu po týchto službách. Organizácie potrebujú cloud pre zaistenie vlastnej flexibility ako pri uspokojovaní tohto dopytu, tak pri zaistení trvalej dostupnosti služieb a uľahčeniu prístupu k nim. Pri správnom použití je cloud schopný úspešne čeliť všetkým týmto výzvam.

Cloud rovnako umožní vznik nových bezpečnostných riešení, zvlášť v oblasti bezpečnosti dát. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov Európskej únie (GDPR), ktoré má vstúpiť do platnosti v máji 2018, bude na organizácie vyvíjať tlak, aby zaistili bezpečnosť zbieraných dát. Spoločnosti, ktoré sa chcú presunúť do cloudu rýchlejšie, aby tieto povinnosti outsourcovali, budú ťažiť z kvalitnejšej IT infraštruktúry, poskytovanej spoločnosťami s jasným zameraním na oblasti zabezpečenia dát v cloude. Tým sa výrazne znížia investičné náklady, čo umožní organizáciám investovať do produktov a služieb lokálneho zabezpečenia ich existujúcich sietí.

Cloudové technológie a prístup podnikov ku cloudu zrú každým dňom a stále menej spoločností ich vidí ako nebezpečný prvok (alebo ako tzv. tieňové IT, ako boli často označované). Stále viac spoločností zaraďuje cloud do svojej hlavnej IT stratégie. Tým pádom cloudu veria viac než kedy predtým a v mnohých ohľadoch sa cloud stal zdrojom dát a služieb, ktoré prinášajú nové úrovne agility tým organizáciám, ktoré ho nasadili.

Vzhľadom k tomu, že cloud pravdepodobne ovládne rok 2017, ostatné odvetvia sa môžu cítiť tak trochu odstrčené. Cloud začína byť považovaný za najspoľahlivejšie riešenie pre ukladanie dát a ich zabezpečenia i pre transformáciu podnikania na trhu. Ak si chcú IT oddelenia uchovať náskok pred konkurenciou, budú musieť podstúpiť digitálnu transformáciu vo všetkých týchto oblastiach.

V nadchádzajúcom roku bude kľúčové zaistiť si prístup k odborným znalostiam v oblasti dátových centier i cloudu. Partneri budú musieť spojiť všetky svoje silné stránky, aby sa stali prvou voľbou pre zákazníkov technologických riešení. Jedine tak si pripravia spoľahlivú cestu ako v roku 2017 uspieť v cloude.

Marcus Adae, VP Strategic Suppliers at Avnet Technology Solutions EMEA

Avnet

Všetky autorove články
technológie Cloud

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať