Ako v prehliadačoch označovať a zatvárať viac panelov naraz?

0

Pokiaľ vo svojom internetovom prehliadači otvárate veľké množstvo panelov, zrejme ste už viackrát potrebovali pracovať s niekoľkými naraz. Či už ide o ich hromadné zavretie, alebo presunutie do nového okna, klasické označenie ťahaním myši so stlačením ľavého tlačidla budete skúšať márne.

(Panely.png)

Označovanie pomocou klikania a klávesov však funguje rovnakým spôsobom ako v prípade súborov, a preto ho neváhajte použiť. Či už používate Chrome, alebo Firefox, na označenie niekoľkých za sebou idúcich panelov môžete použiť kláves SHIFT. Tak ako pri klasickom označovaní súborov skrátka len kliknite na prvý panel v poradí, následne stlačte a držte stlačený kláves SHIFT a kliknite na posledný želaný panel v rade (alebo opačne). Všetky panely medzi týmito dvoma sa označia. Pokiaľ chcete označovať panely, ktoré na seba nenadväzujú a sú na rôznych miestach, na viacnásobné označenie treba klikať zároveň s držaním klávesu CTRL (pri omyle možno kliknúť na panel znova, čím sa zruší označenie).

Chrome zobrazuje označené panely svetlejšou farbou pozadia, zatiaľ čo Firefox ich identifikuje pridaním tenkej modrej čiary na ich hornej hrane. Označené panely môžete potom ťahaním presunúť na iné miesto alebo potiahnutím smerom dole presunúť automaticky do nového samostatného okna prehliadača. V prehliadači Firefox môžete všetky označené panely aj hromadne zavrieť kliknutím na zatvárací krížik ktoréhokoľvek z nich. V prehliadači Chrome tento postup nefunguje a je nevyhnutné na vybraté panely kliknúť pravým tlačidlom myši a z menu zvoliť možnosť Zavrieť karty (alebo stlačiť klávesovú skratku CTRL + W).

František Urban

Všetky autorove články
prehliadac panel

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať