ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 Advertisement

Ako spravovať asociácie na systéme Windows a ako ich odobrať?

0
Mať konkrétne prípony súborov asociované tými správnymi a žiadanými aplikáciami je základná vlastnosť, ktorú od svojho počítača a operačného systému očakávame. Súčasný systém Windows 10 má túto sekciu oproti svojim predchodcom značne prepracovanú, pričom nie vždy smerom k lepšiemu. Na Windows 10 možno manažovať asociácie dvoma základnými spôsobmi. Prvý z nich je jednoduchá priama úprava konkrétnej asociácie kliknutím na súbor vybraného typu pravým tlačidlom myši, pričom z kontextového menu vyberiete Otvoriť v programe/Vybrať inú aplikáciu. To urobte aj v prípade, že žiadaný program je už na výber v rýchlej ponuke. Iba vtedy budete mať možnosť zaškrtnúť políčko Na otváranie súborov XY používať vždy danú aplikáciu. Ak program nie je medzi ponúkanými, posuňte okno dole a rozkliknite ďalšie aplikácie. Pokiaľ nie je ani tam, kliknite na Vyhľadať inú aplikáciu v tomto PC, čo vám umožní otvoriť priečinok akéhokoľvek programu a vybrať jeho spúšťací súbor EXE. Zmenu vybratého stavu môžete vykonať kedykoľvek. Druhá možnosť je udeľovanie kompletných asociácií konkrétnym programom, napríklad všetkých videosúborov konkrétnemu videoprehrávaču alebo všetkých obrázkov konkrétnemu prehliadaču. Tieto voľby nájdete v Nastavení systému, ktoré otvoríte ikonou ozubeného kolieska v menu Štart. Otvorte sekciu Aplikácie/Predvolené programy a vyberte napríklad preferovaný prehliadač, prehrávač hudby či videa. Naspodku okna nájdete takisto odkaz na nastavenie predvolených programov pre všetky zaregistrované prípony a pre jednotlivé protokoly. ) Nevýhoda súčasného systému prideľovania asociácií je v tom, že len čo pre nejakú príponu program vyberiete, už sa dá len zmeniť za iný. To je problém v prípade, že pri niektorých príponách, ako napríklad TEMP či iných, preferujete, ak sú bez asociácie. Tieto súbory sa po kliknutí žiadnym programom neotvoria a Windows len zobrazí okno s ponukou. Majú bielu, nerušivú ikonu a pri niektorých typoch súborov je to preferovaný stav, pretože vám je umožn ... Zobrazit Galériu

František Urban

Všetky autorove články
Windows asociacie sprava

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať