Ako sa líši 5 GHz Wi-Fi od 2,4 GHz a kedy je vhodné ktoré používať?

0
Drvivá väčšina domácich routerov na trhu dnes podporuje 2,4 GHz aj 5 GHz Wi-Fi. Mnoho ľudí často vôbec netuší, čo tieto hodnoty vlastne v realite znamenajú a ako vlastnosti bezdrôtových sietí, ktoré vytvárajú, priamo ovplyvňujú. Vyššie číslo označujúce vyššiu frekvenciu pritom automaticky nemusí znamenať lepšiu voľbu v každej situácii. Drvivá väčšina bezdrôtového spojenia, či už ide o Wi-Fi, bluetooth, mobilný signál, rádio, alebo televíziu, využíva na prenos informácie elektromagnetické žiarenie, ktoré má podobu kmitania elektromagnetického poľa. Antény zariadení (routerov, smartfónov a podobne) teda vysielajú a zachytávajú elektromagnetickú vlnu, ktorá má nejaký konkrétny fyzický rozmer, čo znamená, že jej vlnky sa s nejakou frekvenciou opakujú. Rozstup vĺn môže byť veľký niekoľko centimetrov, metrov či kilometrov a takisto aj veľmi malý, na úrovni milimetrov, nanometrov či pikometrov. Od ich rozmeru sa odvíja to, ako dobre bude vlna prechádzať prekážkami, ako poškodí materiál, s ktorým príde do styku, a takisto aké veľké bude musieť byť zariadenie (anténa), ktoré oscilácie tohto poľa bude zachytávať. Čím vyššia frekvencia, tým častejšie vlna do materiálu „udiera“ svojimi vrcholmi, pretože je stále hustejšia. Potenciálne tak môže niesť viac informácií a doručiť ich rýchlejšie. Na druhej strane tým horšie prechádza prekážkami, pretože jej vlny sa v materiáli doslova zaseknú. Čím majú vrcholy a údolia vlny menší rozstup, tým častejšie sa za nejaký konkrétny čas opakujú. Označujeme to pojmom frekvencia a používame jednotku Hz, ktorá vyjadruje prechod jednej vlnky (rýchlosťou svetla) za jednu sekundu. Frekvencia 100 Hz je teda 100 takýchto vĺn za sekundu, kHz tisíc, MHz milión a GHz miliarda. Drvivá väčšina súčasných bezdrôtových lokálnych sietí používa mikrovlnnú časť elektromagnetického spektra. Týmto menom označujeme vlny veľké 1 mm až 1 m, pričom najčastejšie používame frekvenciu 2,4 GHz (12 cm rozstup vĺn), menej často 5 GHz (6 cm rozstup) a zatiaľ raritne aj ... Zobrazit Galériu

František Urban

Všetky autorove články
Router

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať