Ako optimalizovať veľkosť obrázkov PNG

0
Pokiaľ tvoríte webové stránky alebo pracujete s grafikou, obrázkový formát PNG (Portable Network Graphics) určite poznáte. Hodí sa napríklad v súvislosti s webovou grafikou (podpora priehľadnosti) a takisto na snímky obrazovky zobrazujúce okná programov či prostredia operačného systému. Pretože ide o bezstratový formát (kompresia LZW), výsledný obrázok bude na nerozpoznanie od toho pôvodného, pričom je jedno, koľkokrát ho po úprave opakovane uložíte. Stratový formát JPEG je na tento druh použitia veľmi nevhodný, pretože v jeho kompresnom algoritme DCT sa rýchlo prejavia slabiny v súvislosti s ostrými hranami, čo vyústi do nepekných fľakov v okolí textu či iných malých čiar, ktoré sa zároveň rozostria. Či už robíte webovú grafiku, alebo snímky obrazovky programov, s PNG dosiahnete vždy dokonalý výsledok, pričom výsledná veľkosť súboru bude obyčajne dokonca ešte menšia ako v prípade JPEG. Prejavenie kompresie JPG na ostrých hranách textu Problém nastane, ak potrebujete uložiť v PNG aj obrázok, ktorý obsahuje okrem jednoduchej grafiky aj prvky klasickej fotografie. Objem výsledného súboru z dôvodu nestratového kompresného algoritmu začne masívne narastať a z desiatok kilobajtov sa pokojne stanú aj megabajty bez zjavného vizuálneho rozdielu. V tejto oblasti je stratová kompresia využívajúca slabiny ľudského zraku skrátka mimoriadne efektívna a PNG sa tohto bremena nemôže zbaviť. Nie je to však celkom pravda. Hoci PNG pracuje iba s nestratovým formátom, možno obrazovú informáciu inteligentne stratovo predpracovať a dosahovať mimoriadne dobré výsledky. Trik nie je v tom, že obrázok stratovo skomprimujeme hlava-nehlava ako JPEG a potom uložíme ako PNG, čím by sme získali len nevýhody z oboch svetov (rozostrené hrany a drobné prvky + veľký objem súboru). Naopak, chceme získať iba výhody. Riešením je selektívne zníženie počtu farieb formou kvantizácie, pri ktorej sa naoko veľmi podobné farby zlúčia do jednej. Znížením počtu farieb obrazových dát možno následne zmenšiť kl ...
PNG Optimalizácia obrazok

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať