Ako nastaviť webové stránky na preferovaný jazyk rozhrania?

0
Mnohé celosvetovo populárne webové stránky existujú vo viacerých jazykových mutáciách. Kým niektoré, ako napríklad Facebook alebo Google, umožňujú prepnutie na konkrétny jazyk manuálne kliknutím na nastavenie účtu či položku v pätke stránky, iné detegujú jazyk celkom automaticky a požívateľovi vôbec nedávajú na výber.   To v niektorých prípadoch spôsobuje veľké problémy. Stránky síce môžu reagovať na jazyk vášho operačného systému a internetového prehliadača a slovenskú verziu stránok ponúkať na vašom notebooku či smartfóne aj na dovolenke v zahraničí, ale problém je v tom, že nad týmito faktormi nemusíte mať vždy kontrolu. Typicky sa to deje na pracovných počítačoch vo veľkých firmách, ktoré sa do internetu pripájajú cez firemný proxy server v inom štáte a ich pracovníci používajú anglické rozhranie prehliadačov. Bežne sa tak stáva, že vám ako Slovákovi v Bratislave či Prahe, ktorý svoju prácu robí v angličtine, sa niektoré stránky zobrazia v nemčine, poľštine či nebodaj japončine, pretože práve tam vaša domovská firma sídli a z týchto končín sa vzdialene do internetu pripájate. Problémom, pravdaže, je, že daný jazyk vôbec neovládate, a ak stránka nikde neobsahuje voľbu jazyka rozhrania a neumožňuje ani ručne prepísať svoju adresu (napríklad www.adresa/pl/clanok na www.adresa/sk/clanok), môže sa zdať, že ste v koncoch. Našťastie internetové prehliadače umožňujú nastaviť preferovaný jazyk obsahu, a to aj bez potreby administrátorských práv. Ide o značku prioritného jazyka (Accept-Language), ktorý odosiela webový prehliadač stránke bez ohľadu na to, v akom jazyku je operačný systém či rozhranie prehliadača. Toto nastavenie síce nie je nepriestrelné, ale vo väčšine prípadov funguje. Nastavenie preferovaného jazyka stránok v Google Chrome V prehliadači Chrome kliknite na Nastavenie a do integrovaného vyhľadávania zadajte výraz jazyk. Zobrazí sa príslušná sekcia, umožňujúca vybrať jazyk internetového prehliadača. Tu môžete kliknúť na položku Pridať jazyky (Add Langu ...

František Urban

Všetky autorove články
web stranka rozhranie

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať