Ako možno zrušiť zatmievanie obrazovky pri preberaní administrátorských práv?

0
Prekáža vám, že pri spúšťaní nejakého pokročilého nastavenia alebo spustení nejakého programu celá obrazovka stmavne? Práca s počítačom na nižších než administrátorských právach je dôležitý bezpečnostný prvok, ktorý používajú systémy Windows Vista, 7, 8 a 8.1 aj na administrátorských účtoch. O celý proces sa stará technológia UAC (User Account Control), ktorá sa v slovenskej verzii systému označuje ako Kontrola používateľských kont. V základe funguje tak, že programom pri spustení sa prideľujú len nízke používateľské práva a tie administrátorské dostanú jedine vtedy, ak ich pridelenie používateľ ručne potvrdí. Keďže ide o vedomú činnosť, používateľ to v ideálnom prípade povolí len tým, ktorým naozaj dôveruje. Ak máte na Windows administrátorský účet, v momente, ako sa doň prihlásite, sú vytvorené dva bezpečnostné tokeny. Prvý obsahuje všetky overenia na úrovni administrátora, druhý je obmedzený a je takmer totožný s obyčajným používateľským účtom. Každá aplikácia, ktorú spustíte, sa otvorí v rámci používateľského tokenu. Prechod do toho administrátorského si aplikácia musí vyžiadať, príapdne ho používateľ musí inicializovať kliknutím na možnosť Spustiť ako správca. Mechanizmus UAC vtedy vyvolá pohasnutie obrazovky a zobrazí okno s potvrdením. Pokiaľ kliknete na Áno, program dostane administrátorské práva. Bezpečnostná stránka UAC je veľmi dôležitá, ale nie každému sa potemnenie obrazovky páči. Je totiž veľmi rušivé a po čase začne značne obťažovať. Toto správanie však možno pomerne jednoducho vypnúť. Postup je rovnaký na systémoch Windows 7, 8 aj 8.1. Otvorte Ovládací panel a v sekcii Systém a zabezpečenie kliknite na položku Zmeniť nastavenie kontroly používateľských kont. Otvorí sa okno s nastavením, kde jazdec posuňte na druhú pozíciu odspodku s opisom Upozorniť ma, len ak sa aplikácie pokúsia vykonať zmeny v počítači (nestmaviť pracovnú plochu). Následne kliknite na OK a naposledy „pretrpte“ stmavenie obrazovky. Zmeny budú na systémoch Windows 8 a 8.1 okamžité, ...

František Urban

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať