Ako korigovať skreslenie perspektívy fotografií

0
Pri fotografovaní sa často stretnete so skreslením perspektívy. Tento jav je viditeľný a neraz rušivý, hlavne na snímkach architektúry. Budovy majú prevažne zvislé línie, ktoré sa na mnohých fotografiách zbiehajú smerom nahor, takže budova pripomína skôr výrez z pyramídy než objekt s obdĺžnikovými obrysmi. Skreslenie perspektívy vznikne vtedy, ak os objektívu pri fotografovaní nie je kolmá na prednú stenu budovy. Keďže steny sú kolmé, os objektívu musí byť vodorovná a zároveň rovnobežná s bočnými stenami objektu. Ak napríklad fotografujete zaujímavú budovu v úzkej uličke, kde nemáte možnosť urobiť záber z väčšej diaľky, vyberiete širokouhlý objektív s krátkou ohniskovou vzdialenosťou, prípadne nastavíte najkratšiu ohniskovú vzdialenosť na zoomovom objektíve a namierite fotoaparát nahor, aby ste mali v zábere celú budovu, prípadne jej časť, ktorá vás zaujíma. Keďže os objektívu smeruje nahor, vznikne skreslenie perspektívy, ktoré sa prejavuje zbiehaním línií. Niekedy je perspektíva vítaná – zdôrazňuje na zábere hĺbku priestoru, na obrázkoch budov však väčšinou prekáža a treba ju odstrániť. Skreslenie perspektívy môžete eliminovať pri fotografovaní alebo neskôr pri spracovaní záberov vo vhodnom editačnom programe typu Zoner Photo Studio X, Adobe Lightroom, Photoshop, Afinity... Pri pohľade na záber, ktorý sme pre tento článok vybrali, mimochodom, je to Janův hrad v Lednicko-valtickom areáli, si určite pomyslíte, že horší ukážkový obrázok sme azda ani nemohli vybrať. Najviac vám asi prekáža ten strom tesne pred hradom, no práve preň sme použili tento záber. Chceli sme otestovať, ako si s korekciou skreslenia perspektívy poradí aplikácia Adobe Lightroom, ktorá má aj funkciu automatickej korekcie skreslenia perspektívy. Asi nikto nepochybuje, že s opravou perspektívy na zábere paneláka nebude mať Lightroom žiadny problém. Poradí si však aj s takýmto záberom, na ktorom je polovica objektu a takmer celá pravá predná hrana zakrytá korunou stromu a spodná časť steny je t ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
foto kamera video Zoner Adobe

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať