Ako fungujú technológie: HOLOGRAMY

0
Vidieť okolo seba prostredie, ktoré v skutočnosti neexistuje, a osoby, ktoré tam nie sú, to je bežná vec vo virtuálnej realite. Keby však šlo o projekciu, ktorú uvidíme trojrozmerne a voľným okom bez akéhokoľvek headsetu či implantátu, už by to bola holografia. Prvotná myšlienka blížiaca sa dnešnej predstave prišla ešte v roku 1893 od Julesa Verna. Vo svojom diele Tajomný hrad v Karpatoch naznačil, že by takýto vynález mohol existovať. Vo fikcii skombinoval zvukovú reprodukciu hlasu a vizuálnu projekciu záznamu vystúpenia speváčky v uzavretom zasklenom priestore, čo je až prekvapivo podobné dnešnej realizácii 3D hologramov. Vznik vedného odboru holografie sa však pripisuje britskému (pôvodom maďarskému) fyzikovi Dennisovi Gaborovi, ktorý s myšlienkou bez primiešania fikcie prišiel v roku 1947. V podstate šlo o nečakaný vedľajší objav pri výskume možností zlepšenia elektrónového mikroskopu, konkrétne pri experimentoch s ortuťovým svetelným zdrojom. Vtedy prišiel s ideou, že na rekonštrukciu obrazu objektu je potrebná celá svetelná informácia o ňom. Nie iba amplitúda, ale aj fáza. V roku 1971 za tento objav Gabor dostal Nobelovu cenu za fyziku. Slovo hologram vytvoril spojením gréckeho holos – celý a gramma – správa, čo vystihuje podstatu. V tých časoch však zostali hologramy iba teóriou, keďže vtedajšie svetelné zdroje neboli dostatočne koherentné, teda súvislé a intenzívne. 2D vs. 3D hologramy Dvojrozmerné hologramy sú vlastne istý druh fotografie. Princíp je založený na zázname svetelného poľa. V ňom sa zaznamenáva množstvo svetla prechádzajúceho cez určitý bod v priestore z rôznych smerov. Až v roku 1960 s príchodom technológie lasera sa Gaborov objav dostal do štádia realizácie. Impulzový rubínový laser amerického fyzika Theodora Maimana sa ukázal vhodný na toto použitie. Ten využíval skutočne drahokam rubín ako médium. Pracoval na vlnovej dĺžke 694,3 nm a produkoval červený lúč. Pri tvorbe 2D hologramov sa široký laserový lúč rozdelí na dva. Časť nazvaná pred ...

Peter Vnuk

Všetky autorove články
hologramy

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať