ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 Advertisement

Ako funguje reproduktor: Základné princípy a možnosti zariadení

0
Prakticky každé klientske zariadenie umožňuje viac alebo menej kvalitnú reprodukciu zvuku a hudby, počnúc veľkými reproduktorovými sústavami až po smartfóny. Akú kvalitu zvuku môžete od jednotlivých typov zariadení očakávať a kde sú ich fyzikálne limity? Princíp reprodukcie zvuku Kvalita reprodukovaného zvuku závisí od kvality celého reťazca, ktorý v súčasnosti pozostáva zo zdroja digitalizovaného signálu, ktorý sa prekonvertuje na analógový, zosilní a pomocou akustického meniča – reproduktora – sa premení na akustický signál čiže zvukové vlnenie. Ucho mladého zdravého človeka dokáže počuť zvuky v rozsahu 20 Hz – 20 kHz. Tento interval je individuálny, niektorí ľudia sú schopní počuť aj zvuky s vyššou alebo nižšou frekvenciou. Maximálna frekvencia, ktorú sme schopní počuť, vo vyššom veku klesá. Na reprodukciu signálu, teda prevod analógového elektrického signálu na akustický sa najčastejšie používajú elektrodynamické meniče. Fungujú na princípe pohybu cievky v statickom magnetickom poli, ktoré vytvára permanentný magnet. Do cievky sa privádza zosilnený analógový signál. Cievka je spojená s membránou, takže pohyb cievky vychyľuje membránu, ktorá takto vytvára akustický signál. Na prvý pohľad by sa zdalo, že problémom bude zahrať vyššie frekvencie, teda rozkmitať membránu na 20 000 kmitov sa sekundu. Opak je pravda. Pre bežné zariadenia, či už sú to smartfóny, tablety, notebooky, ale aj bežné prístroje na reprodukciu zvuku, je problém reprodukovať nízke frekvencie. A to nehovoríme o 20 Hz, často je problém zahrať ako najnižšiu možnú frekvenciu 100 Hz či dokonca 150 Hz. V čom je problém, keď vďaka ­silným neodýmovým magnetom určite možno ľahko rozkmitať membránu reproduktora na 20 Hz?  Predstavte si dostatočne výkonný basový reproduktor umiestnený voľne v priestore, na ktorý privediete signál s nízkou frekvenciou. Rozanalyzujme si priebeh jedného sínusového kmitu. Membrána sa pohne dopredu, vykoná kmit, ktorý môže mať pri veľkom basovom reproduktore amplitúdu centim ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať