Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Ako funguje osobná váha merajúca percento tuku v tele

0

Na meranie percentuálneho obsahu telesného tuku sa využíva bio impedanční analýza (BIA). Tá funguje na princípe, že tkanivo, ktoré obsahuje viac vody, čiže svalovina vedie elektrický prúd lepšie, než tukové tkanivo. Navyše vodivosť jednotlivých typov tkanív závisí aj od frekvencie prúdu. Pri nízkych frekvenciách má elektrický prúd tendenciu tiecť okolo buniek, čo sa dá využiť na zistenie množstva takzvanej mimobunkovej tekutiny. Naproti tomu pri vysokých frekvenciách, prúd prechádza cez bunky. Rozdiel týchto hodnôt udáva množstvo vnútrobunkovej tekutiny. V praxi sa používajú frekvencie okolo 5 kHz a 1 MHz. Jednoduchšie váhy používajú len prúd s jednou frekvenciou okolo 50 kHz.

Princíp fungovania merania tuku je vo videuTestovali sme váhy váhy TrueLife FitScale W5 BT a Huawei AH 100. Prvá z nich využíva na meranie dve frekvencie: 50 kHz a 250 kHz, váha Huawei meria pomocou frekvencie 50 kHz. 

TrueLife FitScale W5 BT

Huawei AH 100

Bežné váhy majú na hornom paneli štyri elektródy rozmiestnené tak, že pod každým chodidlom sú dve elektródy, ktoré odmerajú vodivosť pokožky. Zároveň tieto dvojice elektród pod ľavým a pravým chodidlom odmerajú vodivosť tela ako celku.

Na meranie sa používajú impulzy s prúdom, ktorého intenzita je zvolená tak, aby bola pre ľudské telo neškodná, typicky 800 μA. Problém by mohli mať len ľudia s kardiostimulátorom. Výrobcovia váh neodporúčajú metať percento tuku ani tehotným ženám, ani nie z obavy pred účinkami prúdu, ale hlavne preto, že namerané údaje sú v tomto stave pre laika irelevantné.  vystríhajú napriek tomu neodporúčajú meranie  Fakticky sa ale meria len vodivosť spodnej časti tela, nakoľko sa vyhodnocuje prechod prúdu z jednej nohy do druhej. Do úvahy sa berie aj pohlavie a vek, ktoré zadáte do mobilnej aplikácie spárovanej s váhou. Hmotnosť si váha zistí sama.

Zostava na meranie priebehu prúdu, ktorý váha "púšťa" cez ľudské telo

Amplitúda signálu s frekvenciou 50 kHz u váhy TrueLife FitScale W5 BT neprekročí 1Volt. V druhej fáze sa meria pri frekvencii 250 kHz a amplitúde 0,6 V

Na rovnakom princípe fungujú aj merače obsahu tuku v tele, ktoré využívajú dvojice elektród v rukovätiach, či už sú to samostatné prístroje, alebo elektródy zabudované v rukovätiach cvičebných, či masážnych strojov.  Elektródy v rukovätiach merajú prechod prúdu cez hornú polovicu tela a najviac tuku je u väčšiny ľudí uložených na bruchu a bokoch.  

Najpresnejšie meranie preto umožňujú prístroje, ktoré využívajú po dve elektródy pre každú ruku a dvojice elektród pod chodidlami.

Niektoré váhy preto majú odoberateľnú časť na ktorej sú rukoväte s elektródami a displej. Tento diel si zoberiete do rúk a postavíte sa na váhu. Sofistikované algoritmy vyhodnotia vodivosť tela z údajov ruka-ruka, noha-noha, ruky-nohy vypočítajú percento telesného tuku.  V takomto prípade je presnosť lepšia, než 5 %.

Niektoré váhy majú aj takzvaný atletický režim, pretože ľudia, ktorí viac športujú, pod pojmom viac sa rozumie aspoň 10 hodín intenzívneho tréningu týždenne majú viac svalovej hmoty a častejšie sú mierne dehydrovaní, čo by skreslilo meranie v štandardnom režime.   

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Melanie tuku percento tuku osobná váha Fitness

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať