Ako funguje GPU v grafickej karte

0
Nie všetky počítače dramaticky závisia od GPU alebo grafickej karty, ale v PC na hranie hier je to prakticky najdôležitejší komponent. A v mnohých ohľadoch aj najkomplikovanejší. Zatiaľ čo hlavný procesor vykonáva bežiaci skompilovaný kód a obsluhuje pamäť, práca grafickej karty (a jej čipu GPU) je komplikovanejšia. To vidíme i na tom, že na použitie potrebuje neobyčajne komplexné, na mieru uspôsobené ovládače ako sprostredkovateľa medzi programom a svojimi schopnosťami. V našom článku sa pokúsime trochu priblížiť tú komplexnosť a to, čo sa v GPU vlastne deje. Hneď na úvod treba povedať, že grafická karta (alebo i GPU či grafické jadro, ktoré nemusí vždy sedieť na svojej rozširujúcej karte, ale môže to byť aj blok včlenený do iného čipu) je zložená z niekoľkých rôznych vecí, ktorých spojenie vyplýva práve z histórie tohto hardvéru. GPU má podobne ako CPU svoje uncore („nejadro“), teda infraštruktúru slúžiacu ako zázemie výpočtovej časti – do nej patrí pamäťový radič, na ktorý je napojená grafická pamäť, a bloky, ktoré sa starajú o pripojenie GPU na zbernicu PCI Express či inú, po ktorej prebieha komunikácia so zvyškom hostiteľského počítača. A k tomu, samozrejme, aj blok, ktorý posiela obrazový výstup do monitora. GPU má aj niektoré súčasti, ktoré s jeho hlavnou funkciou priamo nesúvisia, dá sa povedať, že majú len „kanceláriu v rovnakom dome“. To je prípad hardvérových enkodérov alebo dekodérov videa, ktoré sú samostatnými špecializovanými blokmi. Hlavná a pre nás najzaujímavejšia zložka je samostatná časť čipu, ktorá realizuje takzvanú „grafickú pipeline“. To je tá časť, v ktorej sa herná grafika skladá zo vstupných dát a vypúšťa ich von vo forme hotových obrázkov. Táto činnosť nie je vôbec taká priamočiara, ako keď sa jadrom CPU preženie binárka preloženého programu. Dnešné GPU už síce takisto ponúkajú možnosť vykonávať najčudesnejšie programy, ale nie sú iba všeobecným procesorom. Zároveň majú veľké množstvo funkčných jednotiek, ktoré sú napevno uspôsobené na ... Zobrazit Galériu

Ľubomír Samák

Všetky autorove články
GPU

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať